Beleidsdocumenten

Algemene informatie en regelingen van Yuverta.

Algemene informatie en regelingen van Yuverta en specifieke informatie over het vmbo en het mbo vindt u hieronder.

Documenten mbo

Onderstaande documenten zijn ter informatie en niet bedoeld om online in te vullen.

Onderwijs- en examenregeling (OER)
Examenovereenkomst
Examinering: Reglement Commissie van Beroep
Onderwijsovereenkomst (OOK)
Onderwijsovereenkomst 3e leerweg (OOK)
Praktijkovereenkomst (POK)
Studentenstatuut
Bindend studie advies
Toelatingsbeleid en aanmeldprocedure: volgt

OER CITAVERDE

Examenregeling Wellant

21-22 (pdf, 385 kb)
20-21