Wat is het groene lyceum?

Lees er alles over!

Het groene lyceum van Yuverta is een leerroute gericht op doorstroom naar het hbo.

Een opleiding aan het groene lyceum is een versnelde weg naar een mbo-diploma waardoor je in maximaal 6 jaar klaar bent om naar het hbo te gaan. Je werkt bij ons met groene thema’s maar doorstromen naar andere richtingen in het hbo kan straks ook gewoon.


Het groene lyceum vind je bij een aantal scholen in Nederland.

Over het groene lyceum

De lessen op het groene lyceum zijn deels hetzelfde als op andere scholen, maar voor een deel ook niet. Je werkt vaker aan projecten en je gaat zelf veel ondernemen en onderzoeken. Het vmbo en mbo lopen in elkaar over en ook theorie en praktijk wisselen elkaar af.

Je krijgt bij ons algemene theorievakken zoals Nederlands, Engels, Wiskunde en Biologie. Deze vakken volg je in de onderbouw op havo-niveau. Vanaf leerjaar drie werk je steeds meer aan lesstof en vaardigheden van het mbo. In hetzelfde jaar start ook het vmbo-examenprogramma. We stemmen dit af op jouw leertempo.

Op het groene lyceum verbinden we theorie en praktijk dus je leert door te denken en te doen. Je loopt stage en je doet onderzoek. We werken zo veel mogelijk in echte (praktijk)situaties. We doen dit in een groene omgeving maar er bestaan ook keuzes waarbij je opdrachten of stages hebt in een omgeving die past bij andere interesses en toekomstplannen.

Gaandeweg de opleiding combineren we steeds meer vakken en ga je op een projectmatige manier werken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een activiteit moet organiseren. Daarbij gebruik je je wiskundekennis omdat je een prijsberekening moet maken, je kennis van Nederlands voor een e-mail en een uitnodiging en je kennis van dieren of voeding voor de activiteit zelf.

De leukste route naar het hbo!

Na het groene lyceum

Na het groene lyceum is een brede uitstroom naar het hbo mogelijk. Je zit dus niet vast aan het profiel Groen, je kunt ook opleidingen kiezen in andere richtingen.

De link hieronder verwijst naar een pagina met informatie over het groene lyceum, samengesteld door de groene lycea in Nederland.