Anbi

Onze school heeft de status: Algemeen Nut Beogende Instelling.

ANBI

Yuverta heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).  Deze status wordt door de Belastingdienst verleend aan instellingen die zich voor meer dan 90% inzetten voor het algemene nut.

Een instelling met de ANBI-status kan in aanmerking komen voor een aantal belastingvoordelen. Een ANBI moet op de website een aantal verplichte gegevens publiceren. Deze gegevens zijn hieronder te vinden.

Naam  Stichting Yuverta
RSIN/fiscaal nummer   80.81.14.256
Contactgegevens  De Molen 94, 3995 AX, Houten

Doelstelling                                    

De missie, visie, kernwaarden en strategische doelstellingen van Stichting Yuverta staan beschreven in het strategisch kompas.

Bestuurssamenstelling                  

College van bestuur

mevrouw J.M.P. Moons (voorzitter)
mevrouw C.A.C. van Bragt

Raad van toezicht

de heer L.A. den Hartog (voorzitter)
de heer W. Smink (vicevoorzitter)
mevrouw H.K. Sluiter
mevrouw R.M. Bergkamp
de heer B.A.J. Haarman
mevrouw C.M. Fleuren
de heer J.B.J.P. Lemmen

Beloningsbeleid

Voor de werknemers van Stichting Yuverta is de CAO MBO van toepassing. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding conform de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipubliekesector).

Verslag activiteiten

Lees meer