Voor bedrijven

Thuis in de toekomst

We geven graag samen vorm en inhoud aan ons onderwijs. Op thema’s die ertoe doen, zoals klimaat, energie, water, natuur, voeding en welzijn van mens en dier.  Om samen voor iets moois te gaan.

Alles over het aanbieden van stages

Word bpv-bedrijf (stage)

De doeners die het maken! Studenten en leerlingen lopen een aantal stages. Dit noemen we beroepspraktijkvorming (bpv). Tijdens een stage heeft u een jonge professional in huis met een frisse blik en actuele kennis die kan meedraaien met verschillende werkzaamheden

Word bpv-bedrijf (stage)

De doeners die het maken! Studenten en leerlingen lopen een aantal stages. Dit noemen we beroepspraktijkvorming (bpv). Tijdens een stage heeft u een jonge professional in huis met een frisse blik en actuele kennis die kan meedraaien met verschillende werkzaamheden.

Ik zoek een stagiair

Leuk! Als u een erkend leerbedrijf bent, kunt u uw interesse kenbaar maken via stagemarkt.nl via SBB. Bent u dat nog niet? Meld uw bedrijf dan bij SBB aan om leerbedrijf te worden. Neem voor meer informatie contact op met de bpv-coördinator van één van onze scholen. 

Studenten/leerlingen zoeken zelf een plek

In principe zoeken studenten en leerlingen zélf een stageplek, eventueel ondersteunt door hun docent. U ontvangt een sollicitatiebrief, mail of telefoontje, waarin u samen het kennismaken, de stageperiode en de eventuele opdrachten bespreken.

Begeleiding en beoordeling

Tijdens de stage gaat de student/leerling aan de slag om (vakspecifieke) werkzaamheden te leren. Daarnaast krijgt hij/zij in de meeste gevallen opdrachten vanuit school. De beoordeling vindt in ieder geval aan het einde van de stageperiode plaats. 

Je rol als leerbedrijf

We willen van betekenis zijn voor onze leerlingen en studenten, ook tijdens hun stage. Als stagebedrijf draag je daaraan bij door te zorgen voor:

  • Een goede werkplek
  • Samen bepalen van leerdoelen
  • Oefensituaties
  • Kennis van de branche en beroepshouding
  • Een vaste praktijkbegeleider

Praktijkovereenkomst

Een aantal formele afspraken leggen we vast in de praktijkovereenkomst (POK).  Daarin staan de rechten en plichten van de student, de school en u als leerbedrijf. Het bevat informatie over bijvoorbeeld begeleiding, verzekering en aansprakelijkheid. Deze overeenkomst wordt voordat de BOV begint door door u als leerbedrijf, de student, de school, ondertekent.

Verzekeringen

Goed om even te checken: uw verzekering. In principe bent u als stagebedrijf namelijk aansprakelijk voor de schade die de stagiair tijdens of in verband met de stage mocht lijden, dan wel voor de schade die de stagiair in de uitoefening van zijn werkzaamheden tijdens of in verband met de stage toebrengt aan uw stagebedrijf of aan derden. Indien de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de stagiair, is de stagiair of diens ouders zelf aansprakelijk.
Meer Lees ook: Beroepspraktijkvorming en aansprakelijkheid | Informatie voor bedrijven

Salaris of vergoeding

BBL

De BBL-student is als werknemer bij u in dienst en staat (meestal) op de loonlijst. Het salaris wordt, indien van toepassing, bepaald door de cao en vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.

BOL

Een student van de beroepsopleidende leerweg (BOL/voltijd) ontvangt in principe geen beloning van het leerbedrijf. Een onkosten- en/of reiskostenvergoeding mag wel. Echter: zodra deze vergoeding hoger is dan de gemaakte onkosten, is premieafdracht verschuldigd.

Subsidie

Leerbedrijven met een deelnemer van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL/deeltijd) komen in aanmerking  voor overheidssubsidie. Deze subsidie is bedoeld als compensatie van de gemaakte begeleidingskosten. Meer informatie over deze subsidie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In sommige gevallen kunt u als leerbedrijf ook een beroep doen op subsidies uit opleidingsfondsen. Dit zijn sectorale, veelal aan CAO gekoppelde fondsen. Via www.colland.nl kunt u nalezen of er een dergelijk fonds bestaat in uw sector.

We verzorgen praktijkgerichte cursussen en trainingen voor particulieren, werkgevers en werknemers, maar ook incompany maatwerk- en bijscholingstrajecten. 

Op zoek naar een opleiding voor uw medewerkers?

We verzorgen praktijkgerichte cursussen en trainingen werkgevers en werknemers, maar ook incompany maatwerk- en bijscholingstrajecten. 

Leverancier van Yuverta?

Voorwaarden

Op deze pagina zijn de inkoopvoorwaarden, algemene betaalvoorwaarden en factuurgegevens te vinden.

Goed om te weten!

Yuverta is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).