Yuverta vmbo Eindhoven

Een gezellige school met de allerleukste praktijkvakken!

Bij Yuverta ontdek je wat jij leuk vindt. We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt. Daarom is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht en proberen we samen het beste resultaat te halen. Jouw ontwikkeling staat altijd voorop!

Naast de algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde, kom je tijdens de praktijkvakken meer te weten over dieren, natuur, voeding en outdoor activiteiten. Je leert vooral door zelf te doen!

Dit is de website van ons vmbo. Heb je havo in je advies, dan kun je ook naar ons groene lyceum

Neem een kijkje op onze school

Deze video kun je bekijken als je de marketingcookies accepteert.

Pas cookievoorkeuren aan

Kom kennismaken

We hebben door het jaar heen verschillende mogelijkheden om je onze school te laten ontdekken.

Zoals Info- en Workshopavonden in oktober en november, een Open Dag op de derde zaterdag in januari en Minilessen in januari en februari. Wil je op de hoogte blijven van onze voorlichtingsactiviteiten, meld je dan aan via onderstaande 'Blijf op de hoogte' button'.

Yuverta vmbo Eindhoven

Naast theorielokalen hebben we leskeukens, een schooltuin, dierenverblijven, grote praktijklokalen voor het vak bloem, een echte kas en een speciaal terrein voor outdooractiviteiten. Bij ons op school ontdek je hoe leuk leren kan zijn!

Ontdek wat je leuk vindt
Voel je thuis
Persoonlijke aandacht
Jouw ontwikkeling staat voorop
Je leert vooral door te doen!

Dit zijn wij:

Onze school bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding zodat ze in de maatschappij hun eigen plek vinden. Onze doelen richten zich op algemeen onderwijs, beroepsvoorbereiding én opvoeding.

Je goed voelen op school

We willen dat jij je veilig voelt op school, dat jij jezelf kunt zijn en dat je je vertrouwd voelt. Daarom hebben we een anti-pestprotocol. We ondernemen actie met gepeste leerlingen, pesters en meelopers. Maar nog belangrijker: we willen pesten voorkomen, binnen en buiten de school.

Meepraten op school

Je kunt meedenken en praten over onze school! Leerlingen kunnen deelnemen aan de leerlingenraad. Ook hebben we een ouderactiviteitencommissie.

Groen, gezond en klaar voor de toekomst

Eco Schools
 

Wij vinden een gezonde leefomgeving en levensstijl belangrijk. We hebben daarom een gezonde schoolkantine en we hebben het keurmerk Eco-School. Dat laatste betekent dat we aandacht besteden aan duurzaamheid binnen de school.

Lees meer

Wij zijn een Brainport School

Yuverta Eindhoven is een officiële Brainport School. We werken samen met andere scholen, bedrijven en organisaties in de regio. Samen zorgen we ervoor dat ons onderwijs zo goed mogelijk aansluit op de toekomst en de omgeving. In onze Brainportregio spelen innovatie, ondernemerschap, technologie en duurzaamheid een grote rol. Brainportscholen onderscheiden zich door hun bijzondere aandacht voor deze thema’s. Thuis in de toekomst dus.

Vakken

Je krijgt de verplichte theorievakken, zoals Nederlands en wiskunde. Omdat we een groene school zijn, leer je bij ons ook veel over dieren, bloem, natuur, voeding, techniek en outdoor. Dat doe je niet alleen met theorie, maar vooral door te doen!

Begeleiding voor iedereen

Elke klas heeft een mentor. Dat is degene bij wie je met vragen en problemen terecht kunt. De mentor werkt aan de sfeer in de klas en helpt als je het eens moeilijk hebt op school. Mocht het nodig zijn dan hebben we leerlingbegeleiders en een zorgteam die jou en je mentor ondersteunen. Zij kunnen met je praten en je verder helpen.
Soms gaat het leren op school vanzelf, en soms heb je extra hulp nodig. Daar zorgen we voor. Dat kan bij ons op verschillende manieren. Bij de begeleiding met het leren op school krijgt de mentor hulp van de studiebegeleider.

Talentlessen / Begeleidingsuren 

In de eerste twee jaar krijg je talentlessen. Daarin krijg je extra steun bij het leren en bij de vakken waar je niet zo goed in bent. Of je kiest voor extra vakken die je leuk vindt. In het derde en vierde leerjaar kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen in Wiskunde, Engels of Nederlands.

Geslaagd?

Met je diploma ben je goed voorbereid op het mbo. Je kunt doorstromen naar alle sectoren binnen het mbo. Wil je dus na vier jaar groen-onderwijs liever iets met welzijn, techniek of economie? Dat kan!

Lees meer

Nog meer weten?

 

 

 

De eerste twee jaar noemen wij de onderbouw. Hier leer je de basis die belangrijk is om straks naar de bovenbouw te gaan. Je zit in een klas met kinderen die hetzelfde schooladvies als jij hebben gekregen.

Theorie en praktijk

Je volgt theorievakken en praktijkvakken. Daarnaast krijg je begeleidingsvakken. De theorievakken zijn hetzelfde als op andere vmbo-scholen. Yuverta VMBO Eindhoven is een vmbo-school met het profiel Groen. Onze praktijkvakken zijn daarom groen. Je vindt vakken als Bloem, Dier, Groen, Voeding en Outdoor alleen bij ons op school!

Bovenbouw

In het tweede leerjaar krijg je een definitief advies over de leerweg die je gaat volgen. Je start in het derde jaar met examens. Dat is best spannend en belangrijk, maar we bereiden je goed voor.

Je volgt theorievakken zoals Nederlands, Wiskunde en Biologie. Daarnaast krijg je ook groene profielmodules en keuzevakken (praktijkvakken). Het aantal uren dat je deze praktijkvakken hebt hangt af van de leerweg die je volgt.

Examen

Het examen bestaat uit 2 delen:

 • het schoolexamen
 • het centraal schriftelijk examen

De schoolexamens maken en beoordelen we zelf. Het centraal examen is landelijk georganiseerd. Het schoolexamen en het centraal examen wegen even zwaar mee.

Goede voorbereiding

Natuurlijk bereiden we iedereen goed voor op het examen. Alle ouders en leerlingen hebben toegang tot het examenreglement en de programma's van toetsing en afsluiting via ons intranet Yunet.

Resultaten voorgaande jaren

 • In 2019 is 98% van onze leerlingen geslaagd.
 • In 2018 is 99% van onze leerlingen geslaagd.
 • In 2017 is 100% van onze leerlingen geslaagd.
 • In 2016 is 100% van onze leerlingen geslaagd.
 • In 2015 is 100% van onze leerlingen geslaagd.

Ja, je werkt met een laptop.

Deze laptop

Het werken met laptops 
Wij kiezen voor het beste van twee werelden: we werken met laptops zodat leerlingen vaardig worden met digitale middelen maar we blijven ook werken met werkboeken en uiteraard hebben we ook onze praktijkvakken.

Video-uitleg over deze laptop

Op school hebben we een decaan die je helpt bij het kiezen. Eerst bij het kiezen van een keuzevak voordat je naar de derde klas gaat. Daarna bij het kiezen voor een beroep en opleiding. Op school werken we ook in de lessen al aan het kiezen voor je toekomst.

Op onze school krijg je theorievakken (om te leren) en praktijkvakken (om te doen). Daarnaast krijg je bij ons lessen om je te begeleiden bij het leren en bij de overstap naar de middelbare school.

Theorievakken

De theorievakken zijn hetzelfde als op andere vmbo’s.

Leerjaar 1

In het eerste jaar krijgen alle klassen dezelfde vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Mens & Maatschappij (cluster van geschiedenis, aardrijkskunde en economie)
 • Wiskunde
 • Rekenen
 • Biologie

Leerjaar 2 t/m 4

In het tweede jaar krijgen de leerlingen ook het vak Nask (natuurkunde/scheikende) en vmbo-k en vmbo-g/t+ krijgen er het vak Duits bij.

In het derde jaar krijgen alle leerlingen Maatschappijleer i.p.v. Mens & Maatschappij en ook de vakken economie en CKV komen erbij. Voor de leerlingen van vmbo-b vervalt het vak Nask.

Praktijkvakken

We hebben twee soorten praktische vakken:

Vakken zoals op andere scholen

Dat zijn de vakken gym, handvaardigheid, tekenen en techniek. Deze vakken krijg je in de eerste en de tweede klas.

Groene vakken

Leerjaar 1

 • 2 uur Groen
 • 2 uur Bloem
 • 2 uur Dier
 • 2 uur Voeding

In leerjaar 2 krijg je in totaal 6 uur praktijk. De vakken wisselen elkaar af. Je krijgt dan de vakken:

 • Groen
 • Bloem
 • Dier
 • Voeding
 • Outdoor
 • Techniek

Leerjaar 3 en 4

Je krijgt een algemeen programma dat over alle groene vakken gaat: het profiel Groen. Dit is een examenprogramma met verschillende onderdelen, namelijk: handel, techniek, groen, dier, bloem, voeding en plant.

Naast het profielvak Groen, kiezen leerlingen van de leerweg Basis en Kader in leerjaar 3 twee keuzevakken in twee verschillende praktijkrichtingen. De G/T-leerlingen kiezen 1 keuzevak. In leerjaar 4 kiezen alle leerlingen 1 keuzevak. De praktijkrichtingen zijn:

 • Bloem
 • Dier
 • Groen
 • Outdoor
 • Voeding

Wat houden die groene vakken in?

 

Groen

Ben je graag buiten, en steek je graag de handen uit de mouwen? Houd je van planten en tuinen? Dan zul jij het vak Groen echt leuk vinden.

In de lessen ben je bezig met:

 • plantenkennis
 • stekken en kweken van planten
 • harken, schoffelen en snoeien
 • ontwerpen van tuinen
 • aanleggen van tuinpaden / bestratingen
 • onderhouden van grasvelden en tuinen

Bloem

Ben jij creatief? Maak je graag iets moois en wil je mensen er blij mee maken? Voel jij de sfeer in situaties goed aan? Dan past het vak Bloem bij jou!

In de lessen ben je bezig met:

 • boeketten samenstellen
 • ruimtes versieren met natuurlijke materialen
 • leren combineren van kleuren
 • bloemenkennis
 • presenteren van bloemwerken

Dier

Ben jij dol op dieren en vind je het heerlijk om ze te verzorgen? Loop jij gerust de wei of stallen in om een dier te aaien? Dan hoor jij thuis op onze school.

In de lessen ben je bezig met:

 • het verzorgen van de dieren
 • dierenkennis
 • onderhouden van de dierenverblijven
 • het gedrag van dieren
 • gezondheidscontrole van dieren

Voeding

Ben jij graag bezig in de keuken? Vind je het leuk om koekjes te bakken, om te helpen bij het maken van een lekkere lunch of een smakelijk diner? Geniet jij ook zo van een lekker hapje? Dan zul je zeker genieten van de lessen Food.

In de lessen ben je bezig met:

 • Koken van een gezonde maaltijd
 • Koken met de seizoenen
 • bakken van lekkernijen
 • organiseren van een high-tea voor ouderen uit de buurt
 • kennis over voedingsmiddelen, hygiëne en veiligheid

Outdoor

Houd je van buitenlucht, actie en natuur? Wil je graag activiteiten organiseren en begeleiden? Op een sportieve manier? Dan is de praktijk-richting Outdoor echt iets voor jou!

In de lessen ben je bezig met:

 • verbeteren van je eigen Outdoor- vaardigheden (zoals mountainbike, klimmen en kanoën)
 • organiseren
 • samenwerken
 • veilig werken tijdens activiteiten
 • onderhouden van materiaal en omgeving
 • presenteren
 • begeleiden van deelnemers.

Het is een heel actief programma. Je leert ontzetten veel op een leuke manier! Het is een goede voorbereiding op de mbo-opleiding van Helicon: Outdoor en recreatie! Maar ook op andere mbo sportopleidingen. Je kunt trouwens naar elke mbo-opleiding doorstromen. 

Begeleidingsvakken leerjaar 1 en 2

Leefstijl

Over je eigen leven en over omgaan met elkaar

Mentoruur

De mentor werkt met de klas aan:

 • Hoe moet je leren (klas 1).
 • Loopbaanoriëntatie: keuzes maken voor je toekomst (klas 2)
 • De sfeer in de klas en op school
 • Studiehouding: wat verwachten leraren van je in de klas
 • Computervaardigheden

Individueel mentormoment

De mentor praat met jou alleen over hoe je het vindt op school en hoe het gaat met de lessen.

Talentles

Extra aandacht voor het vak waar je nog niet zo goed in bent. Loopt alles goed? dan kies je uit een leuke cursus, bijvoorbeeld muziek, bloggen, animatiefilmpjes maken of fotografie.

Begeleidingsvakken leerjaar 3 en 4

 • Mentoruur
 • Begeleidingsuur
 • Talentles: voor leerlingen die extra hulp nodig hebben is er ondersteuning in Wiskunde, Engels of Nederlands.

Gezonde schoolkantine

Yuverta heeft op school een gezonde kantine. Dat houdt in dat we in de kantine altijd gezonde keuzes aanbieden. De betere keuzes plaatsen we zo opvallend mogelijk zodat we leerlingen stimuleren hiervoor te kiezen. We moedigen ook het drinken van water aan: leerlingen kunnen in de kantine altijd gratis water tappen.

De schoolkantine houdt zich aan de richtlijnen van het voedingscentrum. Leerlingen hebben altijd de mogelijkheid om te kiezen voor gezond én lekker.

Daarom hebben we al verschillende jaren achter elkaar de Gouden Schoolkantine Schaal behaald.

Yuverta Eindhoven wil leerlingen graag een veilige school bieden. Een school waar je jezelf kunt zijn en waar je je vertrouwd voelt. Daarom hebben we onder meer een anti-pestprotocol.

Daarin staat precies wat we doen met gepeste leerlingen, pesters en meelopers. Maar nog belangrijker: hoe kunnen we pesten voorkómen, binnen en buiten de school.

Voorbereiding op het mbo

Als je start met het vmbo denk je misschien nog niet aan de opleiding die je daarna wilt gaan doen. Toch zul je merken dat dat wel steeds belangrijker wordt. Daarom zorgen wij voor een goede voorbereiding.  Stap voor stap helpen we je in vier jaar tijd bij het kiezen van een beroep en opleiding.

 

Begeleiding bij beroepskeuze


In de les

Op onze school krijg je les over allerlei beroepen. Je komt van alles te weten over beroepen die met voedsel en groen te maken hebben. Maar ook over beroepen in de techniek, economie of zorg & welzijn. Bijvoorbeeld:

 • handel
 • voeding
 • werken met bloemen
 • werk in de winkel
 • verzorging van dieren
 • internet en computers

De decaan

Wij hebben op school een decaan. De decaan helpt alle vmbo'ers op school bij het kiezen voor een beroep. Zij organiseert voorlichtingsavonden over beroepen en opleidingen voor jou en je ouders. Ze praat met je over je interesses en ze geeft je adviezen.

Naar het mbo

Met je vmbo-diploma kun je naar het mbo (middelbaar beroeps onderwijs).
Je kunt kiezen voor een ROC. Dan kies je voor een opleiding in de richting techniek, zorg & welzijn of Economie. Of je kiest voor een AOC. Dan kies je voor één van de vele groene beroepen. Yuverta is ook een AOC. Je kunt dus bij ons verder om voor een beroep te leren.

Belangrijk om te weten:

Na onze school kun je naar alle richtingen van het mbo.

Doorstroom na Yuverta VMBO Eindhoven

In 2023 stroomden onze 117 leerlingen door naar de volgende opleidingen:

                                                                       aantal        percentage

Summa College

61

52%

Yuverta Nijmegen

1

1%

Yuverta mbo Helmond

15

13%

Yuverta mbo Den Bosch

7

6%

Yuverta mbo Boxtel

8

6%

Technova College

1

1%

De Rooi Pannen Horeca

4

3%

De Rooi Pannen Toerisme, Leisure en Marketing

6

5%

SintLucas

3

2%

VMBO eigen school

1

1%

ROC Ter AA

2

2%

VAVO

2

2%

Overig

1

1%

SVO Opleidingen

1

1%

Curio

1

1%

Havo andere school

3

3%

     
     

Extra begeleiding

We hebben veel persoonlijke aandacht voor onze leerlingen. Bij dyslexie of dyscalculie krijg je extra tijd bij het maken van je toetsen. We kijken samen hoe we jou het beste kunnen ondersteunen.  

dyslexie

Wanneer een leerling binnenkomt met een geldige dyslexieverklaring, wordt deze geregistreerd als leerling met dyslexie.

De leerling wordt aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin uitleg gegeven wordt over de werkwijze m.b.t dyslexie. Onder andere komt aan bod:

 • Het maken van toetsen
 • Gebruik van de dyslexiepas
 • Uitleg over ondersteunend programma Claroread

Wij bieden leerlingen met dyslexie de volgende faciliteiten:

 • Verlenging van tijd bij toetsen en examens
 • Toetsen waarbij spelling wordt beoordeeld: cijfergeving conform het dyslexieprotocol
 • Mogelijkheid tot structureel gebruik van laptop (met spellingcontrole)
 • Gebruik van gesproken boeken wordt toegestaan.
 • Gebruik van spraaksoftware Claroread bij toetsen
 • Auditieve ondersteuning bij Cito
 • Gebruik van spellingcontrole bij schrijfopdrachten en tekstverwerking
 • In samenspraak met mentor ouders en Remedial Teacher kan gebruik gemaakt worden van kortdurende ondersteuning. Ondersteuning wordt zoveel mogelijk afgestemd op behoeften van de individuele leerling.

Het dyslexieprotocol is conform het Landelijke protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs:

https://dyslexiecentraal.nl/voortgezet-onderwijs 


Dyscalculie

Wanneer een leerling binnenkomt met een geldige dyscalculieverklaring, wordt deze geregistreerd als leerling met dyscalculie. Een leerling met dyscalculie heeft recht op faciliteiten en krijgt hiervoor een dyscalculiepas uitgereikt.

Wij bieden leerlingen met dyscalculie de volgende faciliteiten:

 • Verlenging van tijd bij toetsen en examen waarbij rekenwerk een rol speelt
 • Auditieve ondersteuning (gebruik van formule- en/ of strategiekaarten tijdens rekenwerk in de les)
 • Mogelijk gebruik rekenmachine bij alle vakken

Het dyscalculieprotocol is conform het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie in het Voortgezet Onderwijs:

https://erwd.nl/protocol/voortgezet-onderwijs 

Heeft je zoon of dochter extra, specifieke ondersteuning nodig? In bepaalde gevallen kun je dan een afspraak maken voor een telefoongesprek met een medewerker van onze aannamecommissie. Voor het maken van een afspraak vul je dit formulier in. Onze aannamecommissie neemt dan contact op.

De wet Passend Onderwijs zorgt ervoor dat sommige leerlingen extra ondersteuning krijgen op onze school. Krijg jij dat ook, dan werken we met een speciaal plan om jou zo goed mogelijk te helpen. Op school hebben we een leerlingbegeleider die je begeleidt.

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. Binnen de mogelijkheden van de school, leveren we dan maatwerk. Als we niet de juiste ondersteuning kunnen bieden, zoeken we naar een andere school binnen het samenwerkingsverband die dit wel kan.

Praktische info

Elke school heeft een schoolgids waarin je meer kunt lezen over het onderwijs. Hierin staat ook veel praktische en belangrijke informatie over het schooljaar. De schoolgids wordt aan het begin van ieder schooljaar via ons intranet (Yunet) met ouders en leerlingen gedeeld. Benieuwd? Lees de algemene schoolgids van Yuverta of de specifieke de schoolgids van deze locatie

Let op: dit is een voorbeeld. Het kan zijn dat er op Yunet een recentere versie is gepubliceerd.

De lestijden liggen tussen 08:30 en 16:15 uur. Lessen duren 45 minuten. Op dinsdag ben je uiterlijk om 14:30 uur uit. De onderbouw en bovenbouw hebben verschillende lestijden en pauzetijden.

 

Vakanties 2023 - 2024​​​​​​​

Herfstvakantie 
16 t/m 20 okt. 2023
Kerstvakantie
25 dec. t/m 5 jan. 2024
Voorjaarsvakantie
12 feb. t/m 16 feb. 2024
Goede vrijdag/ Pasen
29 mrt.  t/m 1 apr. 2024
Meivakantie
22 apr. t/m 3 mei 2024
Hemelvaart en lesvrije dag
9 en 10 mei 2024
Pinksteren
20 mei 2024
Zomervakantie
8 juli t/m 18 aug. 2024

In het Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs (RSV PVO) zijn 39 scholen uit het regulier- en speciaal voortgezet onderwijs verenigd. 

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband hebben de reguliere voorgezet- en speciaal voorgezet onderwijsscholen afspraken gemaakt hoe we passend onderwijs vormgeven. Als een leerling (tijdelijk) meer ondersteuning, extra begeleiding of hulp van een deskundige nodig heeft, dan kan het samenwerkingsverband door school ingeschakeld worden om samen met ouders, de ondersteuners op school en professionals een zo passend mogelijke thuisnabije plaats in het onderwijs te vinden.

Het RSV PVO 3007 omvat de volgende gemeenten: Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende (postcodes 5595 en 6029), Nuenen Gerwen Nederwetten, Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Naar de website van het Regionaal Samenwerkingsverband

Wij doen het

Wij doen het

Interview
David: "Regelmatig buiten met je handen werken is fijn."
Interview
Jenny: "We hebben de leukste groene praktijkvakken!"
Interview
Meike: "Het leukste vind ik het vak Voeding."
Video
Leerlingen schitteren op Skills Talents
Video
Dit is Yuverta

Deze video kun je bekijken als je de marketingcookies accepteert.

Pas cookievoorkeuren aan

Het groene lyceum: iets voor jou?

Heb je een havo-advies en leer je graag door te doen. Dan is het groene lyceum misschien iets voor jou! Het is een versnelde, praktische route. Je haalt in 6 jaar een vmbo-tl én een mbo-niveau 4 diploma. Daarna kun je naar het hbo.

Aanmelden voor onze school

De aanmelddagen voor het nieuwe schooljaar zijn geweest. Wil je je toch nog aanmelden of wil je overstappen van school?

Contact

Yuverta vmbo Eindhoven

Locatellistraat 5, 5654 JB Eindhoven