Yuverta het groene lyceum Eindhoven

Haal een vmbo-t én een mbo 4 diploma in zes jaar! Daarna b.v. hbo

Yuverta het groene lyceum Eindhoven

Welkom op onze groene school! Op het groene lyceum kun je terecht als je havo in je advies hebt (t/havo, havo, havo/vwo), niet de hele dag in een klaslokaal wil zitten en graag met je handen werkt.  Je gaat veel zelf ondernemen en onderzoeken en je werkt vaak aan projecten. Bijvoorbeeld over duurzaamheid en milieu. Daarnaast leer je tijdens de praktijkvakken veel over dieren, voeding, groen en outdoor activiteiten. Je haalt een vmbo-t én een mbo 4 diploma in 6 jaar. Zodat je bijvoorbeeld direct naar het hbo kunt. De plek van het groene lyceum in het voortgezet onderwijs vind je hier

Ben je meer geïnteresseerd in ons reguliere vmbo, klik dan hier

We nemen je mee: dit is ons groene lyceum:

Kom kennismaken

We hebben door het jaar heen verschillende mogelijkheden om je onze school te laten ontdekken.

Zoals Info- en Workshopavonden in oktober en november, een Open Dag op de derde zaterdag in januari en Minilessen in januari en februari. Wil je op de hoogte blijven van onze voorlichtingsactiviteiten, meld je dan aan via onderstaande 'Blijf op de hoogte' button'.

het groene lyceum

Goed onderwijs, persoonlijke begeleiding en een fijne schooltijd. Dat vinden we belangrijk bij Yuverta het groene lyceum Eindhoven. Naast theorielokalen zijn er leskeukens, een schooltuin en dierenverblijven. Ontdek hoe leuk leren kan zijn!

Een vmbo én een mbo-niveau 4 diploma in 6 jaar
Een uitstekende voorbereiding op het hbo
Onderwijs voor havisten die óók praktijk willen
Aandacht voor de groene thema’s van de toekomst
Goede begeleiding in het vormgeven van je eigen ontwikkeling

Dit zijn wij:

Onze school bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding zodat ze in de maatschappij hun eigen plek vinden. Onze doelen richten zich op algemeen onderwijs, beroepsvoorbereiding én opvoeding.

Je goed voelen op school

We willen dat jij je veilig voelt op school, dat jij jezelf kunt zijn en dat je je vertrouwd voelt. Daarom hebben we een anti-pestprotocol. We ondernemen actie met gepeste leerlingen, pesters en meelopers. Maar nog belangrijker: we willen pesten voorkomen, binnen en buiten de school.

Meepraten op school

Je kunt meedenken en praten over onze school! Leerlingen kunnen deelnemen aan de leerlingenraad. Ook hebben we een ouderactiviteitencommissie.

Groen en gezond

Wij vinden een gezonde leefomgeving en levensstijl belangrijk. We hebben daarom een gezonde schoolkantine en we hebben het keurmerk 'Eco-School'. Dat laatste betekent dat we aandacht besteden aan duurzaamheid binnen de school.

Lees meer

De lessen

De lessen op het groene lyceum zijn deels hetzelfde als op andere scholen, maar voor een deel ook niet. Je werkt vaker aan projecten en je gaat zelf veel ondernemen en onderzoeken. Het vmbo en mbo lopen in elkaar over en ook theorie en praktijk wisselen elkaar af.

Theorie

Je krijgt bij ons algemene theorievakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en biologie. Deze vakken volg je in de onderbouw op havo-niveau. Vanaf leerjaar drie werk je steeds meer aan lesstof en vaardigheden van het mbo.  In hetzelfde jaar start ook het vmbo-examenprogramma. 

Praktijk

Op het groene lyceum verbinden we theorie en praktijk dus je leert door te denken en te doen. Je loopt stage en je doet onderzoek. We werken zo veel mogelijk in echte (praktijk)situaties. We doen dit in een groene omgeving maar er bestaan ook keuzes waarbij je opdrachten of stages hebt in een omgeving die past bij andere interesses en toekomstplannen.

Werken in projecten

Gaandeweg de opleiding combineren we steeds meer vakken en ga je op een projectmatige manier werken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een activiteit moet organiseren. Daarbij gebruik je je wiskundekennis omdat je een prijsberekening moet maken, je kennis van Nederlands voor een e-mail en een uitnodiging en je kennis van dieren of voeding voor de activiteit zelf.

De leeromgeving

Op het groene lyceum werk je in een kleinschalige omgeving. Leerlingen en docenten kennen elkaar en werken nauw met elkaar samen. We bieden een duidelijke en rustige structuur met intensieve begeleiding en aandacht voor het zelfstandig leren.

Lokalen en praktijkruimtes
Op school maak je gebruik van de theorielokalen en van de praktijkruimtes. Je kunt dus gewoon aan het werk zijn in de klas, maar het kan ook zijn dat je les krijgt in de keuken. Ook werk je soms met dieren of ga je aan de slag in de tuin of kas. In elk geval zit je niet de hele dag met je neus in de boeken, je gaat ook lekker actief aan de slag. Het aantal groene praktijklessen is beduidend minder dan in het vmbo. De hoeveelheid projecturen neemt toe in de hogere leerjaren.

Buiten school
Op het groene lyceum werk je ook regelmatig buiten school aan projecten. We organiseren excursies en je gaat aan de slag in samenwerking met bedrijven en organisaties buiten school. 

Lees meer

Wij doen het

Wij doen het

Leerling vertelt
Bente vertelt over het groene lyceum
Video
Leerlingen schitteren op Skills Talents
Video
Dit is Yuverta

Nog meer weten?

 

 

 

We zijn een 'groene' school. Dat betekent dat je bij ons - naast de gewone vakken - ook groene praktijkvakken krijgt. Je komt meer te weten over dieren, bloemen, outdoor of koken.

Ook hebben we aandacht voor duurzaamheid. Zo zorgen we dat jij klaar bent voor de toekomst!

 

De eerste twee jaar noemen wij de onderbouw. Hier leer je de basis die belangrijk is om straks naar de bovenbouw te gaan. Je zit in een klas met kinderen die hetzelfde schooladvies als jij hebben gekregen.

Theorie en praktijk

Je volgt theorievakken en praktijkvakken. Daarnaast krijg je begeleidingsvakken. De theorievakken zijn hetzelfde als op andere scholen. Yuverta het groene lyceum Eindhoven is een school met het Profiel Groen. Onze praktijkvakken zijn daarom groen. Je vindt vakken als Dier, Groen, Voeding en Outdoor alleen bij ons op school! We noemen dit De Groene Wereld.

Bovenbouw

Je start in het derde jaar met je examens. Dat is best spannend en belangrijk, maar we bereiden je goed voor.

Je volgt theorievakken zoals Nederlands, Wiskunde en Biologie. Daarnaast krijg je ook groene profielmodules en keuzevakken (praktijkvakken). 

Examen

Het examen bestaat uit 2 delen:

 • Het schoolexamen
 • Het centraal schriftelijk examen

De schoolexamens maken en beoordelen we zelf. Het centraal examen is landelijk georganiseerd. Het schoolexamen en het centraal examen wegen even zwaar mee.

Goede voorbereiding

Natuurlijk bereiden we iedereen goed voor op het examen. Alle ouders en leerlingen hebben toegang tot het examenreglement en de programma's van toetsing en afsluiting via ons intranet Yunet.

Resultaten voorgaande jaren

 • In 2019 is 98% van onze leerlingen geslaagd.
 • In 2018 is 99% van onze leerlingen geslaagd.
 • In 2017 is 100% van onze leerlingen geslaagd.
 • In 2016 is 100% van onze leerlingen geslaagd.
 • In 2015 is 100% van onze leerlingen geslaagd.

Ja, je werkt met een laptop.

Deze laptop

Het werken met laptops 
Wij kiezen voor het beste van twee werelden: we werken met laptops zodat leerlingen vaardig worden met digitale middelen maar we blijven ook werken met werkboeken en uiteraard hebben we ook onze praktijkvakken.

Video-uitleg over deze laptop

Op school hebben we een decaan die je helpt bij het kiezen. Eerst bij het kiezen van een keuzevak voordat je naar de derde klas gaat. Daarna bij het kiezen voor een beroep en opleiding. Op school werken we ook in de lessen al aan het kiezen voor je toekomst.

De lessen

De lessen op het groene lyceum zijn deels hetzelfde als op andere scholen, maar voor een deel ook niet. Naarmate de opleiding vordert werk je vaker aan projecten en ga je zelf veel ondernemen en onderzoeken. Het vmbo en mbo lopen in elkaar over en ook theorie en praktijk wisselen elkaar af. 

Theorie

Je krijgt bij ons algemene theorievakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en biologie. Deze vakken volg je in de onderbouw op havo-niveau. Vanaf leerjaar drie werk je steeds meer aan lesstof en vaardigheden van het mbo. In hetzelfde jaar start ook het vmbo-examenprogramma.    

Praktijk

Op het groene lyceum verbinden we theorie en praktijk dus je leert door te denken en te doen. Je loopt stage en je doet onderzoek. We werken zo veel mogelijk in echte (praktijk)situaties. We doen dit in een groene omgeving maar er bestaan ook keuzes waarbij je opdrachten of stages hebt in een omgeving die past bij andere interesses en toekomstplannen.

Werken in projecten

Gaandeweg de opleiding combineren we steeds meer vakken en ga je op een projectmatige manier werken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een activiteit moet organiseren. Daarbij gebruik je je wiskundekennis omdat je een prijsberekening moet maken, je kennis van Nederlands voor een e-mail en een uitnodiging en je kennis van dieren of voeding voor de activiteit zelf.

Gezonde schoolkantine

Yuverta heeft op school een gezonde kantine. Dat houdt in dat we in de kantine altijd gezonde keuzes aanbieden. De betere keuzes plaatsen we zo opvallend mogelijk zodat we leerlingen stimuleren hiervoor te kiezen. We moedigen ook het drinken van water aan: leerlingen kunnen in de kantine altijd gratis water tappen.

De schoolkantine houdt zich aan de richtlijnen van het voedingscentrum. Leerlingen hebben altijd de mogelijkheid om te kiezen voor gezond én lekker.

Daarom hebben we al verschillende jaren achter elkaar de Gouden Schoolkantine Schaal behaald.

Yuverta Eindhoven wil leerlingen graag een veilige school bieden. Een school waar je jezelf kunt zijn en waar je je vertrouwd voelt. Daarom hebben we onder meer een anti-pestprotocol.

Daarin staat precies wat we doen met gepeste leerlingen, pesters en meelopers. Maar nog belangrijker: hoe kunnen we pesten voorkómen, binnen en buiten de school.

Na het Groene Lyceum is een brede uitstroom naar het hbo mogelijk. Je zit dus niet vast aan het profiel Groen, je kunt ook opleidingen kiezen in andere richtingen.

Omdat wij in 2020 zijn gestart met het Groene Lyceum, hebben we nog geen voorbeelden van scholen waarnaar studenten uitstromen. De ervaring van andere scholen in Nederland is dat er uitstroom mogelijk is naar heel veel hbo-opleidingen.
Bijvoorbeeld:

 • Accountancy
 • Bedrijfskunde
 • Bio-informatica
 • Docentenopleiding
 • Elektrotechniek
 • Biologie
 • Facility management
 • Verpleegkunde
 • Tuin- en akkerbouw
 • Informatica
 • Journalistiek
 • Milieukunde

... en nog veel meer.

Extra Begeleiding

We hebben veel persoonlijke aandacht voor onze leerlingen. Bij dyslexie of dyscalculie krijg je extra tijd bij het maken van je toetsen. We kijken samen hoe we jou het beste kunnen ondersteunen.  

Dyslexie

Wanneer een leerling binnenkomt met een geldige dyslexieverklaring, wordt deze geregistreerd als leerling met dyslexie.

De leerling wordt aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin uitleg gegeven wordt over de werkwijze m.b.t dyslexie. Onder andere komt aan bod:

 • Het maken van toetsen
 • Gebruik van de dyslexiepas
 • Uitleg over ondersteunend programma Claroread

Wij bieden leerlingen met dyslexie de volgende faciliteiten:

 • Verlenging van tijd bij toetsen en examens
 • Toetsen waarbij spelling wordt beoordeeld: cijfergeving conform het dyslexieprotocol
 • Mogelijkheid tot structureel gebruik van laptop (met spellingcontrole)
 • Gebruik van gesproken boeken wordt toegestaan.
 • Gebruik van spraaksoftware Claroread bij toetsen
 • Auditieve ondersteuning bij Cito
 • Gebruik van spellingcontrole bij schrijfopdrachten en tekstverwerking
 • In samenspraak met mentor ouders en Remedial Teacher kan gebruik gemaakt worden van kortdurende ondersteuning. Ondersteuning wordt zoveel mogelijk afgestemd op behoeften van de individuele leerling.

Het dyslexieprotocol is conform het Landelijke protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.


Dyscalculie

Wanneer een leerling binnenkomt met een geldige dyscalculieverklaring, wordt deze geregistreerd als leerling met dyscalculie. Een leerling met dyscalculie heeft recht op faciliteiten en krijgt hiervoor een dyscalculiepas uitgereikt.

Wij bieden leerlingen met dyscalculie de volgende faciliteiten:

 • Verlenging van tijd bij toetsen en examen waarbij rekenwerk een rol speelt
 • Auditieve ondersteuning (gebruik van formule- en/ of strategiekaarten tijdens rekenwerk in de les)
 • Mogelijk gebruik rekenmachine bij alle vakken

Het dyscalculieprotocol is conform het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie in het Voortgezet Onderwijs.

Heeft je zoon of dochter extra, specifieke ondersteuning nodig? In bepaalde gevallen kun je dan een afspraak maken voor een telefoongesprek met een medewerker van onze aannamecommissie. Voor het maken van een afspraak vul je dit formulier in. Onze aannamecommissie neemt dan contact op.

De wet Passend Onderwijs zorgt ervoor dat sommige leerlingen extra ondersteuning krijgen op onze school. Krijg jij dat ook, dan werken we met een speciaal plan om jou zo goed mogelijk te helpen. Op school hebben we een leerlingbegeleider die je begeleidt.

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. Binnen de mogelijkheden van de school, leveren we dan maatwerk. Als we niet de juiste ondersteuning kunnen bieden, zoeken we naar een andere school binnen het samenwerkingsverband die dit wel kan.

Praktische info

Elke school heeft een schoolgids waarin je meer kunt lezen over het onderwijs. Hierin staat ook veel praktische en belangrijke informatie over het schooljaar. De schoolgids wordt aan het begin van ieder schooljaar via ons intranet (Yunet) met ouders en leerlingen gedeeld. Benieuwd? Lees de algemene schoolgids van Yuverta of de specifieke de schoolgids van deze locatie

Let op: dit is een voorbeeld. Het kan zijn dat er op Yunet een recentere versie is gepubliceerd.

De lestijden liggen tussen 08:30 en 16:15 uur. Lessen duren 45 minuten. Op dinsdag ben je uiterlijk om 14:30 uur uit. De onderbouw en bovenbouw hebben verschillende lestijden en pauzetijden.

Vakanties 2022 - 2023​​​​​​​

Zomervakantie
17 juli t/m 25 aug. 2023

Vakanties 2023 - 2024​​​​​​​

Herfstvakantie 
16 t/m 20 okt. 2023
Kerstvakantie
25 dec. t/m 5 jan. 2024
Voorjaarsvakantie
12 feb. t/m 16 feb. 2024
Goede vrijdag/ Pasen
29 mrt.  t/m 1 apr. 2024
Meivakantie
22 apr. t/m 3 mei 2024
Hemelvaart en lesvrije dag
9 en 10 mei 2024
Pinksteren
20 mei 2024
Zomervakantie
8 juli t/m 18 aug. 2024

In het Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs (RSV PVO) zijn 39 scholen uit het regulier- en speciaal voortgezet onderwijs verenigd. 

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband hebben de reguliere voorgezet- en speciaal voorgezet onderwijsscholen afspraken gemaakt hoe we passend onderwijs vormgeven. Als een leerling (tijdelijk) meer ondersteuning, extra begeleiding of hulp van een deskundige nodig heeft, dan kan het samenwerkingsverband door school ingeschakeld worden om samen met ouders, de ondersteuners op school en professionals een zo passend mogelijke thuisnabije plaats in het onderwijs te vinden.

Het RSV PVO 3007 omvat de volgende gemeenten: Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende (postcodes 5595 en 6029), Nuenen Gerwen Nederwetten, Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Naar de website van het Regionaal Samenwerkingsverband

Aanmelden voor onze school

De aanmelddagen voor het nieuwe schooljaar zijn geweest. Wil je je toch nog aanmelden of wil je overstappen van school?

Contact

Yuverta het groene lyceum Eindhoven

Locatellistraat 5, 5654 JB Eindhoven