Wil je je aanmelden bij Yuverta vmbo Gouda?

Wat fijn om te horen!

 

We kijken er naar uit om jou te helpen groeien. Bij Yuverta zet je de eerste stappen richting de toekomst.

Aanmelden schooljaar 2024-2025

De aanmelddagen zijn voorbij. Wil jij je toch aanmelden voor onze school, neem dan contact op met vmbo.gouda@yuverta.nl.

Veel gestelde vragen

Op onze vmbo-locatie bieden we de volgende opleidingen aan: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg (theoretische leerweg). Je bent toelaatbaar als de basisschool een VMBO advies geeft, en als Yuverta kan voldoen aan de eventuele extra ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Yuverta vmbo Gouda is een kleinschalige, veilige school met een christelijke en groene identiteit. Onze kernwaarden zijn: duurzaamheid, respect, naastenliefde, verwondering, verantwoordelijkheid en samenwerken. Wij hebben de predicaten: 'Gezonde school' en 'Eco-school'.

Onze school maakt deel uit van Stichting Yuverta. Het maakt voor de scholen van Yuverta niet uit of je een bepaald geloof of levensovertuiging hebt of niet. Wij respecteren jou. Het is belangrijk voor de school dat zowel de leerlingen als hun ouder(s)/verzorger(s) zich respectvol en betrokken opstellen naar de school, de leerlingen, de werknemers en andere betrokken partijen bij de school.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen interesse hebben in groen onderwijs. Ons doel is om onze leerlingen op te leiden tot zelfstandige en respectvolle burgers. We willen hen goed voorbereiden op de uitdagingen en eisen die de maatschappij aan hen stelt.

Op het digitale aanmeldformulier vul je in welk schooladvies jouw school heeft gegeven. Heeft school een dubbel advies gegeven (twee aan elkaar grenzende schooladviezen), dan klik je het dubbele advies aan.

We willen graag dat jij je bij één school aanmeldt. Toch kan er een situatie zijn waarin het nodig is om je bij meerdere scholen aan te melden. Meld jij je op meerdere scholen aan, vertel dit dan tijdens de aanmelding en geef aan welke school je voorkeur heeft.

Als we je aanmelding hebben ontvangen sturen we je uiterlijk binnen zes weken een brief over de toelating. Deze periode kan één keer met vier weken verlengd worden. We verlengen deze periode als we nog onvoldoende informatie hebben om een besluit te nemen over je inschrijving.

Aangenomen? Dan heb je bericht gekregen dat je bent aangenomen. Gefeliciteerd en welkom bij Yuverta! In mei krijg je een uitnodiging voor een kennismaking bij ons op school. Deze kennismaking zal waarschijnlijk medio juni zijn.

Na aanmelding bekijken we of we je kunnen inschrijven. Heb je extra ondersteuning nodig? Neem dan ruim voor de aanmelddagen al contact met ons op. Dan kijken we samen wat Yuverta voor jou kan betekenen. Als je uiteindelijk besluit je aan te melden, dan kruis je op het formulier aan dat je extra ondersteuning nodig hebt. We bekijken het aanmelddossier en we overleggen ook met de school waar je nu naar toe gaat. Met al deze informatie bepalen we of we jou de extra ondersteuning kunnen bieden die je nodig hebt. In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven we welke extra ondersteuning we kunnen bieden. Het SOP kun je vinden bij Scholen op de kaart.

Soms kunnen we geen passend ondersteuning bieden. Als dat voor jou het geval is dan zoeken we samen met jou en je ouders een andere school in de regio die dit wél kan. 

Als je het niet eens bent met het besluit van Yuverta om je niet in te schrijven, kun je hiertegen in bezwaar gaan bij de schoolleider via het Meldpunt van Yuverta. Op het Meldpunt dien je dit in via ‘Schorsing, verwijdering, negatief studieadvies, bezwaar examens en algemene beslissingen’ > ‘bezwaar algemeen’. In bezwaar gaan doe je binnen zes weken na bekendmaking van het schriftelijke besluit. De school reageert binnen vier weken na ontvangst op het bezwaarschrift.

Meer informatie over de procedure staat in het Leerlingenstatuut.

Als je nu al op het voortgezet onderwijs zit en graag verder wilt leren bij Yuverta, dan noemen we dat een zij-instromer. De procedure voor aanmelden vind je hieronder.

Procedure zij-instroom

We spreken van een zij-instromer als een leerling al op een school voor voortgezet onderwijs inschreven is en van daaruit wil overstappen naar Yuverta. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze school. Dat kan door middel van het sturen van een mailtje naar vmbo.gouda@yuverta.nl. Het is voor ons prettig als u duidelijk aangeeft in welk leerjaar uw zoon/dochter wil instromen.

Instroom in klas 4 is wegens examenprogramma niet mogelijk.

Heb je nog vragen?

Neem dan even telefonisch contact met ons op.

Ronsseweg 555 2803 ZK Gouda

Meer over onze school weten?

Bekijk de locatie pagina