Heb je een klacht of een compliment?

Laat het ons weten.

Bij Yuverta willen we graag persoonlijk en dichtbij zijn. We vinden het van belang dat onze leerlingen, studenten, ouders, collega’s en ook externen hun complimenten, klachten en bezwaren goed bij ons kenbaar kunnen maken.

Zit je als leerling, student of ouders met iets in je maag? Dan is het aan te raden om dit eerst met jouw mentor of coach te bespreken. Kom je er samen niet uit, dan kun je via deze pagina contact met ons opnemen. Naast klachten kun je hier ook jouw complimenten delen, zodat we ook aandacht blijven houden voor dat wat gewaardeerd wordt.

Zoek op jouw onderwerp

 Heb je een positieve ervaring met één van onze Yuverta scholen dan kun je jouw ervaring delen via een pluim.

Heb je een algemene klacht of een klacht over ongewenst gedrag en ben je een leerling, studenten of ouder? Dan verzoeken wij je om jouw klacht eerst met de schoolleider/ opleidingsmanager te bespreken. Lees eventueel meer in de klachtenregeling interne belanghebbenden. Als klacht niet naar genoegen is opgelost, dan kun je jouw klacht indienen via interne klacht.

Heb je een algemene klacht of een klacht over ongewenst gedrag en ben je niet verbonden aan Yuverta? Dan kun je jouw klacht indienen via het formulier externe klacht. Wij vinden het van groot belang dat naast interne belanghebbenden ook externe belanghebbenden ons weten te vinden en kunnen bereiken wanneer zij ontevreden zijn en een klacht willen indienen. Bekijk eventueel ook de klachtenregeling externe belanghebbenden.

Heb je op je stageplek te maken met discriminatie? Dan is het belangrijk om dit te bespreken. Je kunt het melden via de knop stagediscriminatie.

Heb je een vermoeden van misstanden, bekijk dan de klokkenluidersregeling. Je kunt een melding maken via de knop klokkenluider.

Heb je een zwakke plek in één van onze systemen gevonden, dan horen wij dat graag, zodat wij zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij verzoeken je om dit te melden via responsible disclosure.

Heb je een (vermoeden van) datalek geconstateerd, dan kun je hier melding van maken via datalek.

Wil je een verzoek indienen tot uitoefening van jouw rechten zoals beschreven in de wet en in het privacyreglement van Yuverta, dan kun je dit verzoek kenbaar maken via AVG.