Wil je je aanmelden bij Yuverta vmbo Oegstgeest?

Wat fijn om te horen!

We kijken er naar uit om jou te helpen groeien. Bij Yuverta zet je de eerste stappen richting de toekomst.

Aanmelden schooljaar 2024-2025

De aanmeldperiode is vanaf 1 april 2024 officieel gesloten. Leerlingen die zich nog niet aangemeld hebben kunnen dit vanaf 25 april 2024 alsnog doen via wijzijnvmbo.nl. Aanmelden is dan alleen mogelijk bij de VMBO-scholen die nog capaciteit beschikbaar hebben.

Veel gestelde vragen

Op onze vmbo-locatie bieden we de volgende opleidingen aan: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg (theoretische leerweg). Je bent toelaatbaar als de basisschool een VMBO advies geeft, en als Yuverta kan voldoen aan de eventuele extra ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Wij zijn een kleinschalige, groene vmbo-school. Bij ons leer en werk je met dieren, bloemen, planten en techniek. Met persoonlijk onderwijs helpen we je jouw talent te ontdekken en te ontwikkelen. 

Onze school maakt deel uit van Stichting Yuverta. Het maakt voor de scholen van Yuverta niet uit of je een bepaald geloof of levensovertuiging hebt of niet. Wij respecteren jou. Het is belangrijk voor de school dat zowel de leerlingen als hun ouder(s)/verzorger(s) zich respectvol en betrokken opstellen naar de school, de leerlingen, de werknemers en andere betrokken partijen bij de school.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen interesse hebben in groen onderwijs. Ons doel is om onze leerlingen op te leiden tot zelfstandige en respectvolle burgers. We willen hen goed voorbereiden op de uitdagingen en eisen die de maatschappij aan hen stelt.

Op het digitale aanmeldformulier vul je in welk schooladvies jouw school heeft gegeven. Heeft school een dubbel advies gegeven (twee aan elkaar grenzende schooladviezen), dan klik je het dubbele advies aan.

Als we je aanmelding hebben ontvangen via wijzijnvmbo.nl wordt deze beoordeeld. Hebben de vmbo-scholen meer aanmeldingen dan beschikbare plekken dan gaan ze op 25 april loten. Iedereen hoort op deze dag waar ze geplaatst zijn.

Aangenomen? Gefeliciteerd en welkom bij Yuverta! Je ontvangt bericht van ons waarin we vragen om je inschrijving compleet te maken. 

Na aanmelding bekijken we of we je kunnen plaatsen. Heb je extra ondersteuning nodig? Neem dan ruim voor de aanmelddagen al contact met ons op. Dan kijken we samen wat Yuverta voor jou kan betekenen. Als je uiteindelijk besluit je aan te melden, dan kruis je op het formulier aan dat je extra ondersteuning nodig hebt. We bekijken het aanmelddossier en we overleggen ook met de school waar je nu naar toe gaat. Met al deze informatie bepalen we of we jou de extra ondersteuning kunnen bieden die je nodig hebt. In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven we welke extra ondersteuning we kunnen bieden. Het SOP kun je vinden bij Scholen op de kaart.

Soms kunnen we geen passend ondersteuning bieden. Als dat voor jou het geval is dan zoeken we samen met jou en je ouders een andere school in de regio die dit wél kan. 

Als je het niet eens bent met het besluit van Yuverta om je niet in te schrijven, kun je hiertegen in bezwaar gaan bij de schoolleider via het Meldpunt van Yuverta. Op het Meldpunt dien je dit in via ‘Schorsing, verwijdering, negatief studieadvies, bezwaar examens en algemene beslissingen’ > ‘bezwaar algemeen’. In bezwaar gaan doe je binnen zes weken na bekendmaking van het schriftelijke besluit. De school reageert binnen vier weken na ontvangst op het bezwaarschrift.

Meer informatie over de procedure staat in het Leerlingenstatuut.

Als je nu al op het voortgezet onderwijs zit en graag verder wilt leren bij Yuverta, dan noemen we dat een zij-instromer. Stuur dan een e-mail naar zij.instroom.vmbo.oegstgeest@yuverta.nl voor meer informatie. Vanwege beperkte plekken in de leerjaren twee en drie, werken wij met een wachtlijst. Zodra er plek is, laten we dit weten. Bij het behandelen van een aanmelding willen wij van de huidige school het onderwijskundige rapport ontvangen. Wanneer er sprake is van extra ondersteuning of niveau-wisseling verwachten we ook dat er een goed doorlopen en geëvalueerd onderwijsperspectiefplan (OPP) aanwezig is.

Heb je nog vragen?

Neem dan even telefonisch contact met ons op.

Lange Voort 70 2341 KD Oegstgeest