Ontmoet ons bestuur

Portefeuilleverdeling van het college van bestuur.

College van Bestuur

Groeien doen we samen

De onderwerpen die ik in portefeuille heb zijn:

 • Governance & strategie
 • Human Resource Development
 • Marketing & communicatie
 • Corporate Affairs
 • Leven Lang Ontwikkelen
 • Medezeggenschap
 • Groene portefeuille

Regio's

 • Midden-Nederland
 • Groenblauwe Delta
 • Heuvelrug en Rivierengebied

Ik heb in mijn portefeuille:

 • Onderwijs, Kwaliteit & Examinering
 • Mbo en vmbo
 • Integrale duurzaamheid
 • Burgerschap
 • Hotspots & hubs
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Doorlopende leerlijnen

Regio's:

 • Agrifood Capital en Noord-Limburg
 • Brainport en Midpoint
 • Midden- en Zuid-Limburg

Ik focus mij op:

 • Planning & control
 • Bedrijfsvoering
 • Digitalisering en technolisering
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Blended learning
 • Lid bestuur MBO-Raad

Regio's:

 • Gouwe Rijnland
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Groot-Amsterdam


Ik ben gedelegeerd bestuurder en richt mij op:

 • Innovatie beroepsprofielen vmbo
 • Nieuwe leerweg vmbo
 • Examinering mbo
 • Groene norm
 • Euregionale profilering
 • Christelijke identiteit