omhoog
Yuverta vmbo Klaaswaal

Ons onderwijs

Leerwegen op het vmbo

Bij Yuverta vmbo Klaaswaal volg je één van deze leerwegen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)

  Een beetje theorie, want zonder theorie geen diploma, maar liever leer je door te doen.

 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)

  Als je liever in de praktijk bezig bent en het niet erg vindt om ook uit boeken te leren is de KB-richting geschikt voor jou.

 • Gemengde leerweg (vmbo gl)

  De gemengde leerweg (GL) is voor leerlingen die het niveau van de theoretische leerweg hebben, maar het ook leuk vinden om praktisch bezig te zijn. Je volgt naast algemene vakken ook een beroepsgericht programma. Dat gaat dan bijvoorbeeld over gezond eten, milieu, natuur en recreatie, zorg voor dieren, water en energie. Omdat duurzaam denken en doen steeds belangrijker wordt, besteden we daar ook aandacht aan.

  Belangrijk om te weten is dat de toelatingseisen voor de gemengde leerweg hetzelfde zijn als voor de theoretische leerweg. Je doet hetzelfde schriftelijke examen, dat bestaat uit vijf algemene vakken en één beroepsgericht vak. In het beroepsgerichte vak doe je ook stage-ervaring op. Bij ons op school wordt de gemengde leerweg aangeboden in een inspirerende en duurzame omgeving waar theorie en praktijk elkaar afwisselen. Daarnaast bereiden wij je goed voor op het bedrijfsleven, waarin je je kennis weet toe te passen in praktische situaties. De gemengde leerweg is de start van de praktische route vmbo-mbo-hbo. 

Onze vakken

De schoolse vakken

Net als op andere scholen krijg je bij ons vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, NASK (natuur- en scheikunde), biologie, Duits en sport en bewegen.

Praktijkvakken

Leren door doen. In de eerste en tweede klas volg je praktijklessen. Deze lessen hebben allemaal te maken met groen. De lessen zijn opgedeeld in blokken van een aantal weken en wisselen per periode, zodat je steeds iets anders doet. Samenwerken staat centraal tijdens deze lessen.

Themaklassen

Je hobby op school, dat is mooi! Bij onze school kun je kiezen uit de volgende themaklassen; de kookklas en de tecklas. Als je liever een afwisselend programma wil, kan je kiezen voor de vrije carrousel. Waarin je door middel van diverse workshops kennismaakt met verschillende praktijkvakken.

Lichamelijke oefening (LO2)

Ben jij sportief? Ben je al actief op je sportvereniging met lesgeven of fluit je wedstrijden? Of wil je gewoon meer sporten leren kennen en gezond bezig zijn? Dan is LO2 iets voor jou! 
Je maakt kennis met nieuwe sporten, je leert les- en leidinggeven, observeren en organiseren. 

Onderbouw

In de onderbouw ligt de nadruk op je persoonlijke vorming. Je leert actief en zelfstandig te leren. Vanaf leerjaar 1 kijken we hoe jij het beste leert, welke thema’s het beste bij jou passen en hoe zelfstandig je bent. Zodat je op jouw niveau alle kerndoelen van de onderbouw haalt.

Bovenbouw

Hier bereid je je voor op het mbo of havo en volg je het examenprogramma. De school plaatst je in de leerweg die past bij de manier waarop jij het beste leert. Meer praktijk of meer theorie. Afhankelijk van de gekozen leerweg doe je examen in een aantal algemene vakken en jouw vakkenkeuze uit het profiel Groen. Doe je TL/mavo dan volg je, in plaats van een beroepsgericht vak, een extra algemeen vak. Volg je de GL of TL/mavo, dan maak je ook een sectorwerkstuk.

De gemengde leerweg in de bovenbouw  

Bij de gemengde leerweg volg je naast algemene vakken een beroepsgericht programma. Dat gaat dan bijvoorbeeld over gezond eten, milieu, natuur en recreatie, zorg voor dieren, water en energie. Omdat duurzaam denken en doen steeds belangrijker wordt, besteden we daar ook aandacht aan. Belangrijk om te weten is dat de toelatingseisen voor de gemengde leerweg hetzelfde zijn als voor de theoretische leerweg. Je doet hetzelfde schriftelijke examen, dat bestaat uit vijf algemene vakken en één beroepsgericht vak. In het beroepsgerichte vak doe je ook stage-ervaring op.

Lestijden en vakantieroosters

De eerste les begint om 8.15 uur. De lessen duren 45 minuten. De laatste les is van 16.00 tot 16.45 uur.

Vakantierooster 2021-2022

Voorjaarsvakantie

28 feb. t/m 6 maart 2022

Goede vrijdag / Pasen

15 tm 18 april 2022

Meivakantie

23 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaart en lesvrije dag

26 en 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

9 juli t/m 21 augustus 2022

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie

22 oktober t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 feb. t/m 5 maart 2023

Pasen

7 tm 10 april 2023

Meivakantie

22 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaart 

18 t/m 21 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

Zomervakantie

8 juli t/m 20 augustus 2023

Leren buiten de school 

Stage

In de bovenbouw loop je stage bij bedrijven waar jouw interesses liggen. Bijvoorbeeld bij een bakkerij, bloemist, dierenwinkel, hovenier, kinderboerderij, tuincentrum of licht- & geluidbedrijf. Zo doe je ervaring op en kun je kijken of dat werk bij jou past.

Projecten

Naast het leren uit boeken kun je ook leren door iets te onderzoeken en opdrachten uit te voeren. Naast de gewone lessen werk je voor een aantal vakken daarom samen in projecten. Hoe kom je bijvoorbeeld aan schoon drinkwater, uit hoeveel procent water bestaat je lichaam en welke dieren leven er in het water? Tijdens projecten leer je ook werken aan PowerPoints, video's en fotopresentaties.

Begeleiding

Yuverta vmbo Klaaswaal is een kleine en veilige school met ongeveer 390 leerlingen. Je voelt je er snel op je gemak. Onze docenten kennen alle leerlingen. En de leerlingen kennen alle docenten. Dat geeft een vertrouwd gevoel. 

Mentor/coach

Elke leerling heeft een mentor/coach. De mentor/coach houdt samen met jou in de gaten of je schooljaar goed verloopt. Als het nodig is verwijst hij of zij je door naar bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning. Je kunt altijd met vragen of problemen bij je mentor/coach terecht. Ook voor jouw ouders is de mentor/coach het eerste aanspreekpunt. 

Extra begeleiding

Er zijn verschillende mensen op school die je begeleiden bij jouw ontwikkeling. Naast docenten en mentoren/coaches is het soms prettig om je vragen te stellen aan onze decanen.  Als je extra begeleiding nodig hebt, dan hebben we een  leerlingbegeleider die je door kan verwijzen naar specialisten die jou extra hulp kunnen bieden. Zo bieden wij remedial teaching aan voor leerlingen met leerproblemen en hebben wij gecertificeerde docenten die SOVA-training kunnen geven. Mocht je extra ondersteuning nodig hebben dan bieden wij extra training zoals rots- en watertraining. Mocht je problemen hebben waar je zelf niet uitkomt, dan kun je altijd terecht bij je mentor. Hij of zij zal je doorverwijzen naar de  vertrouwenspersonen binnen de school. 

Leerwerktraject (Lwt) 

Sommige leerlingen komen in aanmerking voor het leerwerktraject. Dit is een variant van de Basisberoepsgerichte leerweg (BB). Bij Yuverta Klaaswaal wordt dit 'De Kumpenie' genoemd. Deze variant is mogelijk vanaf het derde jaar. Hierbij leer je in de praktijk de vaardigheden die horen bij een beroep. Je werkt en leert een paar dagen per week bij een leerwerkbedrijf onder begeleiding van school. De andere dagen volg je les op school. Na het examen stromen de meeste leerlingen door naar niveau 2 van het mbo. 

Lwoo

De afkorting LWOO staat voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs. LWOO is voor kinderen die naar het VMBO kunnen, maar iets meer begeleiding nodig hebben. Hiervoor wordt per kind bekeken of voldaan wordt aan de criteria voor LWOO.

Het samenwerkingsverband VO-HW heeft gekozen voor een andere aanpak om te bepalen of leerlingen in aanmerking komen voor extra begeleiding in het VMBO. Deze nieuwe aanpak houdt in dat de indicatiestelling voor LWOO komt te vervallen, maar de begeleiding zal blijven. Hierdoor is het niet meer nodig de kinderen, voor wie de basisschool inschat dat leerwegondersteuning in het VMBO nodig is, te laten testen op intelligentie. De vaste set criteria wordt losgelaten en de onderwijsbehoeften van het kind wordt leidend. De extra begeleiding voor VMBO-leerlingen waarvan de basisschool vindt dat zij dit nodig hebben, blijft hierdoor gewaarborgd.

Maatwerk 

Als je veel moeite hebt met taal of exact, is het mogelijk om in een klein groepje van 6-8 leerlingen extra uitleg te krijgen. Dit noemen we maatwerk-uur taal of maatwerk-uur exact. Elk blok duurt ongeveer 6 weken, telkens wordt een ander onderwerp behandeld. 

Dyslexie 

Heb je moeite met lezen of schrijven? Dan heb je misschien dyslexie. Er zijn speciale testen om dit te onderzoeken. Als dyslexie is vastgesteld, is dat vaak al op de basisschool ontdekt. Voor ons is het belangrijk om te weten of je dyslexie hebt, want dan kunnen we je beter helpen en er extra op letten bij je schoolwerk, huiswerk, toetsen en zelfs je examen. Je krijgt dan bijvoorbeeld extra tijd, een tekst met een groot lettertype of de tekst via een koptelefoon. Onze remedial teacher bepaalt samen met jou wat voor jou de beste ondersteuning is. 

Faalangst

De meeste leerlingen zijn na een tijdje wel gewend aan een nieuwe situatie. Maar het kan zijn dat je jezelf erg druk blijft maken. Bijvoorbeeld bij een proefwerk, een spreekbeurt, of het stellen van een vraag in de les aan de docent. Dan heb je misschien last van faalangst. Helemaal niet erg, want we hebben speciale trainingen die je helpen daarmee om te gaan. 

Veiligheid in en om de school 

We vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt. Daarom nemen we maatregelen tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Maar we willen ook dat je daar zelf aan meewerkt. Zo blijft het voor iedereen prettig. We zorgen dat de gebouwen en de materialen waarmee je werkt aan strenge veiligheidseisen voldoen, zodat er met jou en je spullen vrijwel niets kan gebeuren. Voor je persoonlijke spullen, zoals de schooltas en mobieltje, hebben we een kluisje waarin je alles veilig op kunt bergen. Ook hangen er op een aantal belangrijke punten in school camera's, om alles in de gaten te houden.

Meepraten 

Ouderraad

Wij vinden het belangrijk dat ouders bij de school betrokken zijn. Onze ouderraad bestaat uit een aantal ouders die zich inzet om de school te ondersteunen bij de organisatie van allerlei activiteiten. Er wordt ook gepraat over wat er zoal leeft bij leerlingen en ouders.

Leerlingenraad

Als je in de leerlingenraad zit kun je meedenken en advies geven aan de schoolleiding over het onderwijs, schoolactiviteiten en de schoolregels. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de eerste tot en met de vierde klas. Ben jij enthousiast en heb je goede ideeën? Dan ben jij de persoon voor onze leerlingenraad.

Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn