omhoog
Yuverta chr. vmbo Ottoland

Ons onderwijs

Leerwegen op het vmbo

Bij Yuverta Chr. vmbo Ottoland volg je de leerwegen:

 • Schakeljaar pro-vmbo

  Kom je van de basisschool en wil je graag naar het vmbo, maar is het niveau net iets te hoog? Dan bestaat de mogelijkheid om een schakeljaar te doen. Wij hebben hiervoor als locatie een samenwerking met christelijke praktijkschool De Noordhoek in Gorinchem: De Brugklas. In een jaar maak je kennis met het pro en het vmbo, waarna gekozen wordt welke vorm van onderwijs het beste bij je past.

 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)

  Met je vmbo-basis diploma kun je naar een mbo-opleiding op niveau 2.

 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)

  Na vmbo kader kun je een mbo-opleiding op niveau 3 volgen. Soms kun je ook beginnen aan een niveau 4-opleiding.

 • Gemengde leerweg (vmbo gl)

  Met je diploma kun je naar alle mbo-opleidingen op niveau 3 en 4.

 • Theoretische leerweg

  Met je diploma kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 4. Ook kun je doorleren op de havo.

 • Vakroute (mbo 2)

  Volg jij binnen het vmbo de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg? Dan kun je bij Wellant vmbo Ottoland vanaf de derde klas kiezen voor de Vakroute. Je volgt dan een vmbo- én mbo-opleiding (niveau 2) in één. Je hoeft niet over te stappen naar een andere school of locatie en blijft dus in je vertrouwde omgeving.

De algemene vakken

Net als op andere scholen krijg je bij ons vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde maar ook beeldende vorming, mens en natuur, mens en maatschappij en sport en bewegen. 

Praktijkvakken

Leren door doen. In het eerste en tweede leerjaar volg je praktijklessen. Deze lessen hebben allemaal te maken met groen. Naast theorielessen heb je dus ook doe-lessen. De lessen zijn opgedeeld in blokken van 6 weken en wisselen per periode, zodat je steeds iets anders doet. Samenwerken staat centraal tijdens deze lessen.

Themaklassen

Naast het volgen van het reguliere programma kun je ook themaklassen volgen door te kiezen voor de tecklas of de kookklas. Als je niet voor een themaklas kiest maar wel van een afwisselend programma houdt, ben je welkom in de groengroep. Je krijgt dan twee uur per week les waarin je alles leert over wat jij echt leuk vindt.

Onderbouw

In de onderbouw ligt de nadruk op je persoonlijke vorming. Je leert actief en zelfstandig te leren. Vanaf leerjaar 1 kijken we hoe jij het beste leert, welke thema’s het beste bij jou passen en hoe zelfstandig je bent. Zodat je op jouw niveau alle kerndoelen van de onderbouw haalt.

Bovenbouw

Hier bereid je je voor op het mbo of havo en volg je het examenprogramma. De school plaatst je in de leerweg die past bij de manier waarop jij het beste leert. Meer praktijk of meer theorie. Afhankelijk van de gekozen leerweg doe je examen in een aantal algemene vakken en jouw vakkenkeuze uit het profiel Groen. Doe je TL/mavo dan volg je, in plaats van een beroepsgericht vak, een extra algemeen vak. Volg je de GL of TL/mavo, dan maak je ook een sectorwerkstuk.

Vakroute

Volg jij binnen het vmbo de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg? Dan kun je bij Wellant vmbo Ottoland vanaf de derde klas kiezen voor de Vakroute. Je volgt dan een vmbo- én mbo-opleiding (niveau 2) in één. Je hoeft niet over te stappen naar een andere school of locatie en blijft dus in je vertrouwde omgeving.

Lees meer over de vakroute

iPad in de klas

Leren met de iPad is niet alleen leuker maar ook beter. Want dat betekent leren op je eigen manier en eigen tempo. Dit doen we op een interactieve, spannende manier. Je leert hoe je creatief naar oplossingen kunt zoeken. Maar ook hoe je goed en verantwoord moet omgaan met de tablet, het internet en de digitale wereld. 

Als het makkelijk gaat, werk je vooruit of krijg je uitdagende opdrachten op jouw niveau. Als je het moeilijk vindt, krijg je extra hulp. Een tablet helpt hierbij. Je docent ziet direct welke vragen goed en niet goed beantwoord zijn. En ook waar je goed in bent en waar je extra aandacht bij nodig hebt. We zien ook op welke manier jij het beste leert. Zo kunnen we je beter verder helpen.

Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn