Romy geeft een presentatie

Romy en haar eigen bedrijf

Hoe is het nu met…?

'Van jongs af aan wilde ik van betekenis zijn', Romy heeft een eigen bedrijf in conceptontwikkeling

Onze oud-student Romy is na haar opleiding Adviseur duurzame leefomgeving gestart op het hbo. Naast haar opleiding is ze ook een eigen bedrijf gestart in conceptontwikkeling. Benieuwd? Ze vertelt er graag over.

Dit is Romy

Van betekenis zijn met ‘ondernemen’
Ik ben Romy van Mil en ik studeer hbo Trendresearch & Concept Creation in Lifestyle. Ik vind het gaaf om impact te maken en transities te faciliteren. Ik kom uit een gezin waar mijn ouders met passie ondernemen. Vanaf jongs af aan wilde ik graag van betekenis zijn. Dit heb ik gevonden toen ik mijn eigen bedrijf ben gestart in conceptontwikkeling.

Conceptontwikkelaar en dagvoorzitter
Ik begon met het aanbieden van workshops waarin ik zowel het onderwijs als het bedrijfsleven heb begeleid in creatieve processen en brainstorms. Nu, twee jaar later ben ik net gestart als dagvoorzitter en implementeer ik als conceptontwikkelaar het concept ‘The Green Office’ binnen Yuverta Tilburg

Green Office
De Green Office is een platform waar ondernemers, onderwijs en overheid samenwerkt aan maatschappelijke vraagstukken in regio Brabant. Uit deze samenwerking vloeien nieuwe initiatieven die vormgeven aan een toekomstbestendige wereld, deze initiatieven worden opgepakt in samenwerking tussen de drie disciplines. Er vloeit een meervoudige waardecreatie uit waardoor we gezamenlijk kunnen werken aan de uitdagingen van de toekomst. 

Duurzame impact
De impact die ik tot nu toe maak laat mij inzien dat ik nog veel meer in petto heb en hieraan wil werken, met- en van mensen leren. Creatief omgaan met complexe situaties en het echt ‘doen’. In de toekomst wil ik concepten ontwikkelen en transitie faciliteren waarmee ik organisaties en ondernemers op weg help naar een groenere, duurzamere en toekomstbestendigere wereld.

Romy