omhoog

Water- en groenbeheer

Aanmelden
Niveau: BBL (3)
Duur: 3 jaar
Crebo: 25620
Scholen:
+ 1 scholen

 Nieuwsgierig naar hoe belangrijk water voor ons is? Dan is deze opleiding iets voor jou! Je leert bijvoorbeeld hoe je overstromingen voorkomt, hoe je beken, sloten of dijken onderhoudt.

Tijdens de bbl-opleiding combineer je werken met leren. Je gaat 1 dag per week naar school en werkt de andere dagen bij een erkend leerbedrijf.

Werk je in de praktijk en wil je jezelf verder ontwikkelen of omscholen in de richting Water- en groenbeheer? Dan kun je bij Yuverta mbo Velp terecht op niveau 3. Op niveau 3 word je opgeleid tot het niveau van (meewerkend) voorman, toezichthouder, onderhouds- of cultuurtechnisch medewerker. De opleiding sluit aan op de dagelijkse beroepspraktijk. Afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring duurt de opleiding maximaal 3 jaar.

Wat leer je op school en in de praktijk?

Je krijgt 40 weken per jaar een dag in de week 6 uur les. Daarnaast moet je rekenen op 3 tot 6 uur per week zelfstudie. Je werkt minimaal 2 dagen per week of loopt stage bij een door de SBB erkend opleidingsbedrijf in het vakgebied. Erkende bedrijven vind je op stagemarkt.nl (zoek op crebonummer 25620) . Kijk goed of het niveau van de werk/stageplaats hetzelfde is als het niveau van de opleiding die je gaat volgen. Zorg er ook voor dat je je opleidingsplaats hebt geregeld als je start met je bbl-opleiding.

Een deel van de opleiding volg je samen met de specialisatie Bos- en natuurbeheer. Hierdoor verbreed je je kijk op het vakgebied. Je kunt de opleiding in bijzondere gevallen in verkorte vorm volgen. De mogelijkheden daarvan bespreek je tijdens de toelating. Dit gebeurt altijd in overleg met het opleidingsbedrijf. Met het niveau 3 diploma kun je doorstromen naar mbo niveau 4, Watermanagement of Bos- en natuurbeheer.

Samenwerking met waterschappen en gemeenten

Iedere deelnemer aan een bbl-opleiding is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte opleidingsplek. Uiteraard helpen we hierbij. Yuverta mbo Velp werkt bijvoorbeeld samen met een groot aantal waterschappen en gemeenten die opleidingsplaatsen aanbieden.

Opbouw van het theoriedeel van de opleiding

De opleiding volgt 3 sporen:

 • Een vakgericht deel, met vakken als natuurvriendelijke oevers, waterveiligheid en waterkeringen. Daarbij maken we veel gebruik van excursies en praktijklessen.
 • Een algemeen vormend deel waarin we je voorbereiden op je examen rekenen en Nederlands.
 • Een keuzedeel waarin je vakken kunt kiezen om je kennis en vaardigheden te verbreden of verdiepen. Of om beter voorbereid te zijn op doorstromen naar een opleiding op een hoger niveau.

Vakthema’s (onder voorbehoud van wijzigingen)

 • Ecologie, bodem en landschap
 • Ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers
 • Grondwerken en civiele techniek
 • Landmeten en verhardingen
 • Waterkwaliteit en water in de stad
 • Waterkeringen en waterveiligheid


Algemene thema’s

 • Nederlands en rekenen zijn verplichte examenonderdelen. Je startniveau bepaalt jouw onderwijstraject
 • Communicatie, houding en gedrag
 • De wereld van natuur, water en recreatie: een vak waarin je een bredere kijk krijgt op het werken in het vakgebied.


Keuzethema’s

Met deze thema’s kun je je kennis en vaardigheden verbreden of verdiepen. Sommige thema’s zijn juist gericht op een nog betere doorstroom naar een opleiding op een hoger niveau.

Stage (Beroepspraktijkvorming)

Op je opleidingsbedrijf werk je aan je vaardigheden en beroepshouding. Daarnaast verdiep je je theoretische en praktische kennis.

Proeve van Bekwaamheid

Als je het schoolgedeelte en het praktijkgedeelte positief hebt afgesloten, leg je een Proeve van Bekwaamheid af. In dit examen laat je zien dat je de vereiste competenties hebt.

Meer informatie

 • Algemene vakken

  • Nederlands
  • Rekenen (niveau 2F)
  • LOB (Loopbaanbegeleiding en Burgerschap). 

  In de LOB-les ga je ontdekken wat je na je opleiding wil. Je leert veel over jezelf, zodat je de juiste keuze maakt voor een vervolgopleiding of een baan.

 • Toelating

  Toelating mbo niveau 3

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
  • Diploma vmbo gemengde leerweg
  • Diploma vmbo theoretische leerweg
  • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
  • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4


  Aanvullende eis bbl-opleiding

  • Je hebt een (betaalde) werkplek of uitzicht op (betaald) werk. Je kunt er werkzaamheden uitvoeren die passen bij het niveau en de inhoud van jouw opleiding. En je hebt een werkgever die je wil begeleiden.
  • De werkplek moet SBB-erkend zijn voor de opleiding waarin je wordt ingeschreven. SSB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Een van de taken van SBB is het erkennen van leerbedrijven.
 • Kosten

  Overzicht kosten van de opleiding

  Wettelijk lesgeld

  Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent,  is het wettelijk voor een bbl-opleiding niveau 3 en 4 is dat € 606,-. Dit bedrag wordt door school geïnd voor de overheid.

  Schoolkosten

  Naast het cursusgeld zijn er ook kosten voor materialen, boekenpakket, bijdrage praktijkschool en naar keuze kosten voor logies tijdens een praktijkschoolweek en dergelijke. Deze kosten verschillen per opleiding en locatie, vraag ernaar.  

  Niet opleiding gebonden schoolkosten

  Niet opleiding gebonden schoolkosten zijn zaken die niet per sé nodig zijn om je opleiding te kunnen volgen, maar die de opleiding wel verrijken. Denk aan excursies (en collectief vervoer hierheen), de kennismakingsweek en praktijktrainingen.

  Leerlingen- en studentenfonds

  Een opleiding kan duur zijn. Boeken, laptop of werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat kan lastig zijn, zeker als je nog geen 18 jaar bent en daardoor nog geen studiefinanciering krijgt. Als het inkomen van je ouder(s) of verzorger(s) onder 130% van de bijstandsnorm ligt, kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van de schoolkosten. Lees meer over dit leerlingen- en studentenfonds

Meld je direct aan voor de opleiding
Water- en groenbeheer

Aanmelden
Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn