omhoog

Schaapherder

Aanmelden
Niveau: BBL (3)
Duur: 2 jaar
2 - 3 jaar; afhankelijk van jouw werkervaring
Crebo: 25620
Scholen:
+ 1 scholen

Ben je gefascineerd door de natuur en wil je met schapen werken? Als schapenherder ben je graag buiten aan het werk. Misschien ben je al vrijwilliger bij een schaapskudde óf doe je compleet ander werk en wil jij je droom om schapenherder te worden verwezenlijken.

De enige officiële mbo-opleiding tot schaapherder vind je bij Yuverta mbo Velp. Met aandacht voor natuur, ondernemerschap, communicatie en natuurlijk het schaap. Je combineert werken met leren. En heb jij al werk- of levenservaring? Dan kun je de opleiding in 2 jaar afronden!

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je niet alleen alles over het schaap en het hoeden van schapen, maar ook over de natuur en ondernemerschap en communicatie. Kortom: je wordt een professionele, moderne schaapherder, die met zijn kudde de kost kan verdienen. De opleiding Schaapherder van Yuverta mbo Velp is de enige geaccrediteerde opleiding in Nederland.

Werken en leren

De opleiding Schaapherder is een bbl-opleiding. Tijdens de opleiding ben je 40 tot 80 procent aan het werk en ga je gemiddeld een dag in de week naar school. Je werkt bij een leerbedrijf in de sector waar je een leerwerkcontract hebt. De opleiding start met ongeveer 20 studenten. Heb jij al werkervaring? Dan kun je de opleiding in 2 jaar afronden!

Niveau 3

Schaapherder zijn is een ingewikkeld beroep, waarbij je veel kennis en vaardigheden moet bezitten. We leiden mensen op die in staat zijn zelf een begrazingsbedrijf met schapen te starten of als deskundig herder bij een begrazingsbedrijf of een terrein beherende organisatie in dienst zijn. Met hun schapen beheren de herders verschillende landschappen. Daarvoor ben jij als herder in spé in het bezit over kennis van de ecologie, de terreinen, het houden van schapen en ondernemerschap- en managementvaardigheden. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat het een mbo-opleiding op niveau 3 is.

Onze pijlers

De opleiding duurt 3 jaar en kent 4 pijlers:

 1. Schaap, met thema's als anatomie en morfologie, verzorging, diergezondheid, fokkerij, voeding, huisvesting, wet- en regelgeving.
 2. Hoeden, met thema's als gedrag van schapen, honden, begrazingseenheden, werken met hond en kudde en wet en regelgeving.
 3. Natuur, met thema's als landschap, terreinkennis, ecologie, natuurbeheer, machinegebruik, soortenkennis, geo-informatie.
 4. Mens en Ondernemerschap, met thema's als arbo en veiligheid, ondernemerschap, communiceren, plannen en organiseren, personeel, ICT-gebruik, Nederlands, rekenen en wet en regelgeving.

Sommige onderdelen zullen later ook als losse module of cursus te volgen zijn.

Doorleren?


De opleiding Schaapherder is er alleen op niveau 3. Wil je toch doorleren? Dan kun je kiezen voor een andere groene opleiding zoals de opleiding Opzichter/ uitvoerder groene ruimte op niveau 4.

Beroepen


Schaapherder, terreinbeheerder

Door het volgen van de opleiding krijg je veel kennis over natuurbeheer in gebieden als heiden, bossen, duinen, dijken en andere groene gebieden in Nederland. Kennis die je nodig hebt als schaapherder, maar die je ook als terreinbeheerder van bepaalde terreinen kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij waterschappen voor het beheer van dijken en duinen of bij terrein beherende organisaties, zoals de Provinciale Landschappen, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Je geeft dan opdrachten aan herders om deze terreinen te beheren.

Meer informatie

 • Algemene vakken

  Je krijgt algemene vakken zoals Taal, Rekenen en LOB (Loopbaanbegeleiding en Burgerschap). In de LOB-les ga je ontdekken wat je na je opleiding wil. Je leert veel over jezelf, zodat je de juiste keuze maakt voor een vervolgopleiding of een baan.

 • Beschikbare plaatsen

  Bij sommige locaties hebben we een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Hierbij geldt: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, op volgorde van aanmelddatum. Is de opleiding vol? Dan kom je op een wachtlijst.

  • Yuverta mbo Velp 20 plaatsen
 • Kosten

  Overzicht kosten van de opleiding

  Wettelijk lesgeld

  Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een bbl-opleiding op niveau 3 of 4 volgt, is het wettelijk lesgeld € 306,- per jaar (studiejaar 2021/2022). Je betaalt dat geld aan de overheid.

  Schoolkosten

  Studieboeken, (digitale) leermiddelen, beroepskleding, schoenen en andere studiebenodigdheden noemen wij opleiding gebonden studiekosten. Dit zijn zaken die je écht nodig hebt om je opleiding te kunnen volgen. Je kunt kiezen voor nieuwe leermiddelen, maar dat hoeft niet. Docenten adviseren je aan het begin van het jaar wat voor deze opleiding nodig is.

  Niet opleiding gebonden schoolkosten

  Niet opleiding gebonden schoolkosten zijn zaken die niet per sé nodig zijn om je opleiding te kunnen volgen, maar die de opleiding wel verrijken. Denk aan excursies (en collectief vervoer hierheen), de kennismakingsweek en praktijktrainingen. 

  Leerlingen- en studentenfonds

  Een opleiding kan duur zijn. Boeken, laptop of werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat kan lastig zijn, zeker als je nog geen 18 jaar bent en daardoor nog geen studiefinanciering krijgt. Als het inkomen van je ouder(s) of verzorger(s) onder 130% van de bijstandsnorm ligt, kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van de schoolkosten. Lees meer over dit leerlingen- en studentenfonds

 • Toelating

  Toelating mbo niveau 3

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
  • Diploma vmbo gemengde leerweg
  • Diploma vmbo theoretische leerweg
  • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
  • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4

Meld je direct aan voor de opleiding
Schaapherder

Aanmelden
Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn