Begeleiding en ondersteuning vmbo Horst

Begeleiding en ondersteuning vmbo Horst

Begeleiding (basisondersteuning)

Bij ons op school krijg je een mentor en een coach. De mentor helpt je met praktische zaken.
De coach is er voor jouw persoonlijke begeleiding op school. Samen houden jullie in de gaten hoe het gaat. Als je even niet zo lekker in je vel zit of wat minder scoort, dan kun je altijd bij je coach terecht om samen naar een oplossing te zoeken. 

De coach is ook het eerste aanspreekpunt voor je ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van je vorderingen. Alle ouders/verzorgers worden daarom een paar keer per jaar uitgenodigd voor oudergesprekken met je coach. 

Ondersteuning in groepen

Wij hebben veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Daarom bieden wij uitgebreide ondersteuningslessen aan voor onder andere dyslexie, rekenen / dyscalculie, plannen & organiseren en taal.

Voor de leerlingen die de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs lastig vinden, hebben we het ondersteuningstraject FLOW.

Individuele ondersteuning

Heb jij meer ondersteuning nodig? Dan geven wij uitgebreide, persoonlijke ondersteuning. Dat doet de leerlingondersteuner.
Daarnaast is er ook een ondersteuningsteam, bestaande uit de Geestelijke Gezondheid Dienst (GGD) en het schoolmaatschappelijk werk en leerplicht. Vanuit school sluiten ook de schoolpsycholoog, de ondersteuner passend onderwijs, de leerlaagcoördinatoren en de ondersteuningscoördinatoren aan.