Ondersteuning bij Yuverta Amsterdam-Oost

Een overzicht van het aanbod vind je hier

De kracht van de school

Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost is een kleine en overzichtelijke school met ongeveer 300 leerlingen op het vmbo b/k en het praktijkonderwijs.

Jij doet er echt toe op deze school! Je ontdekt hier wat je leuk vindt en waar je goed in bent. In de onderbouw ligt de nadruk op persoonlijke vorming: je leert om zo actief en zelfstandig mogelijk te leren. De dingen die je moeilijk vond op de basisschool, worden bijvoorbeeld vaak herhaald. Om je daarin te ondersteunen wordt er binnen de mentorlessen veel aandacht aan leren-leren besteed. Heb je daar niet genoeg aan, dan kan jouw mentor bijvoorbeeld vragen om meer ondersteuning tijdens de ondersteuningslessen taal en rekenen.

Er is ook veel aandacht voor jou als persoon. Voel jij je fijn op school? Zit je lekker in je vel? Als er dingen zijn waardoor het even wat ingewikkelder is, kun je praten met de mentor of met de schoolcoach. Als er meer nodig is, neemt deze contact op met de ondersteuningscoördinator en maken we samen een plannetje op maat. Meestal krijg je dan een tijdje extra aandacht van een van de vele ondersteuners op school.

 

Welke ondersteuning is er op school?

Onze school heeft kleine klassen. Een vmbo klas heeft 18 leerlingen, een vmbo kansklas 16 en een praktijkklas 14. Hierdoor krijgen alle leerlingen veel individuele aandacht van de docent. Soms is er meer ondersteuning nodig. Hiernaast staat welk aanbod er op school is.

Taal & Dyslexie 

Al onze leerlingen worden gescreend op achterstanden. Binnen alle vakken wordt actief gewerkt aan woordenschat. Is er meer nodig dan krijgt je een blok Remedial Teaching (RT) aangeboden, of soms conversatieles. Onze klassen zijn klein dus wij hebben goed zicht op jouw mogelijkheden.

Dyslexie krijgt aandacht binnen de lessen en RT. Je krijgt bijvoorbeeld vergroot werk en meer tijd om aan jouw toetsen en examens te werken. Er kan gewerkt worden met Kurzweil en de meeste methoden bieden alternatieven. Wij bieden geen speciale dyslexietraining aan, maar werken wel samen met instanties als een leerling daar training krijgt.  

Rekenen & Dyscalculie  

Al onze leerlingen worden gescreend op achterstanden. Is er meer nodig dan wat extra aandacht in de les, dan krijg je een blok RT aangeboden. 

Disharmonische intelligentie

Het kan zijn dat wat je presteert niet klopt met wat je mogelijkheden tot leren zouden kunnen zijn. Op school kunnen wij onderzoek doen naar hoe dat komt. Hieruit volgt een advies.

Motivatie en concentratie

Als je echt geen zin hebt in school en dat duurt al een tijdje, krijg je een coach om te onderzoeken hoe dat komt. Samen werk je dan aan een betere motivatie. Je kunt met de coach ook aan je concentratie werken.

Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken

Naast de mentorlessen wordt er door de begeleider Passend Onderwijs met leerlingen gewerkt die plannen en organiseren ingewikkeld vinden.

Sociale vaardigheden

Je krijgt verschillende lessen om te leren hoe je met jezelf en je relaties en werk om kunt gaan. Zoals Rots en Water, mentorlessen, interne stages, lessen liefde is..

Angst en stemming (incl. faalangst) 

Voel je je echt niet goed, dan kan je ook praten met de schoolpsycholoog, de orthopedagoog, of de ouder-kindadviseur. Je leert dan trucjes om makkelijker met jouw moeilijke momenten om te gaan, zoals bij faalangst.

Omgaan met grenzen

Om te leren wat grenzen zijn en wat ‘gezond gedrag’ is bieden wij Rots en Water, lessen Sexting en Grooming, en komt de jeugdagent langs.

Middelengebruik en verslaving

Gezond gedrag is belangrijk. Daarom werken wij met Gezonde School en de jeugdarts samen. Iedereen krijgt voorlichting over gezond gedrag. Als wij ons zorgen maken schakelen we de jeugdarts of de Jellinek in. Samen maken we dan een plannetje op maat.

Lichamelijke beperkingen

Yuverta Amsterdam-Oost is gevestigd in een oud gebouw. Wij hebben geen lift. Als je wel naar school kan, maar beperkt belastbaar bent, kijken wij samen met de jeugdarts, leerplicht, Thuisonderwijs en het Samenwerkingsverband wat voor jou de opties zijn. 

Wil je een actievere leefstijl? Of wil je meer weten over gezond en lekker eten? Dan kun je meedoen aan het programma Expeditie JIJ. Je leert op een leuke manier hoe je actiever en gezonder kunt leven.

Op school bieden wij een naschools sportprogramma. Daarnaast zijn er steeds meer naschoolse activiteiten. Expeditie JIJ is er eentje, maar ook Crealab valt hieronder. Leuke dingen maken na schooltijd. Maar misschien heeft een leerling zelf wel een idee en kunnen we dat ook realiseren? 

We werken samen met Elance en onze coaches kunnen ook helpen om samen op zoek te gaan naar een zinvolle vrijetijdsbesteding.