Vakroute Ottoland

Combineer vmbo en mbo in één opleiding!

De vakroute

Volg je vmbo basis of kader? Dan kun je vanaf de derde klas de vakroute volgen. Je volgt dan een vmbo- én mbo-opleiding (niveau 2) in één. In 5 of 6 jaar wordt jij in de praktijk opgeleid voor één van deze richtingen: Groen, grond en infra, Hovenier óf Melkveehouderij. In een doorlopende leerlijn word je begeleid van vmbo naar mbo. Je ontwikkelt kennis, vaardigheden en competenties die passen bij het vak. Je leert veel door te doen in de praktijk.

Vmbo en mbo in één opleiding

Samen met de collega's van het mbo in Houten en het bedrijfsleven hebben we een nieuwe opleiding ontwikkeld: de vakroute. In een vertrouwde omgeving kun je je mbo-diploma niveau 2 halen. De lessen worden gegeven in Ottoland, op leerbedrijven en op het mbo in Houten. 

Naast de praktijkgerichte vakken krijg je ook een aantal theoretische vakken zoals: Nederlands, rekenen, wiskunde, loopbaanoriëntatie en burgerschap. Door de vele uren stage doe je de nodige werkervaring op. Dit geeft je de mogelijkheid om je binnen het leerbedrijf verder te ontwikkelen. 

Richtingen

De vakroute biedt drie verschillende richtingen aan.

De moderne melkveehouder maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van: melkwinning, energiegebruik, huisvesting en diergezondheid.  In deze opleiding word je opgeleid tot vakman of vakvrouw die verstand heeft van melkveehouderij. 

Tijdens de praktijklessen wordt de koppeling met de theorie gemaakt. Je zult regelmatig les krijgen in ons mobiele leslokaal. Door de goede samenwerking met de leerbedrijven kun jij je optimaal ontwikkelen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je VCA-certificaat te behalen. 

Overal in Nederland wordt gewerkt aan wegen, dijken, steden en parken. Het zijn verschillende klussen met machines, grond, zand en groen. Het werken met machines en het onderhoud dat hierbij hoort, zijn belangrijke onderdelen in onze opleiding. Het werken met standaard werktuigen leer je, maar ook leer je werken met graafmachines en egalisatieapparatuur die nodig zijn bij het grondverzet, het aanleggen van sportvelden en bijvoorbeeld voor het onderhoud van bermen en watergangen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je VCA-certificaat te behalen. 

Overal worden tuinen en parken aangelegd. Voor particulieren, voor bedrijven en voor overheden. Je zorgt dat de aanleg of het onderhoud goed verloopt en zorgt dat de gemaakte afspraken ook nagekomen worden. Je hebt kennis van groen, je weet hoe je een tuin ontwerpt en onderhoudt en ook het bestraten, aanleggen van elektra of waterpartijen behoren bij de werkzaamheden. Ook komen duurzaamheid, water- en natuurbeheer aan bod in de opleiding. Buiten het standaard lesprogramma om kun je ook deelnemen aan een aantal extra trainingen.