De doeners die het maken

Thuis in de toekomst: dat is de belofte van Yuverta. We coachen leerlingen, studenten en cursisten. Zodat zij hun talenten ontdekken en ontwikkelen. We zijn innovatief en ondernemend. En gaan aan de slag met thema's die ertoe doen, zoals het klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier.

Ontmoet ons CvB

Portefeuilleverdeling college van bestuur

Annemarie Moons (voorzitter)

 • Governance & Strategie
 • Human Resource Development
 • Marketing & Communicatie
 • Corporate affairs
 • Leven Lang Ontwikkelen
 • Medezeggenschap
 • Groene portefeuille

Regio’s:

 • Midden-Nederland
 • Groenblauwe Delta
 • Heuvelrug en Rivierengebied

Cyrille van Bragt

 • Onderwijs, Kwaliteit & Examinering
 • Mbo en vmbo
 • Integrale duurzaamheid
 • Burgerschap
 • Hotspots & hubs
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Doorlopende leerlijnen

Regio:

 • Agrifood Capital en Noord-Limburg
 • Brainport en Midpoint
 • Midden- en Zuid-Limburg

Gabe van der Zee

 • Planning & control
 • Bedrijfsvoering
 • Digitalisering en technologisering
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Blended learning
 • Lid bestuur MBO-Raad

 Regio’s

 • Gouwe Rijnland
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Groot-Amsterdam

Jan-Pieter Janssen

 • Innovatie beroepsprofielen vmbo
 • Nieuwe leerweg vmbo
 • Examinering mbo
 • Groene norm
 • Euregionale profilering
 • Christelijke identiteit

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) is toezichthouder van stichting Yuverta en ziet erop toe dat het bestuur goed functioneert.

 

Dhr. prof.dr.ir. L.A den Hartog (voorzitter)

 

Dhr. B.A.J. Haarman

 

Mw. drs. H.K. Sluiter

 

Dhr. drs. W. Smink (vicevoorzitter)

 

Mw. C.M. Fleuren-Van den Berg

 

Dhr. dr.mr. A.C.W. Pijl
adviesrol en klankbord
benoemt leden van het bestuur
beoordeelt leden van het bestuur
goedkeuring besluitvorming
Stagebedrijven
Leveranciers
Voorwaarden

Contact

Neem contact op met ...
Het bestuurssecretariaat