Missie en visie

Welkom bij Yuverta!

Yuverta is de grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in het blauw-groene domein. We bieden ons onderwijs aan op 36 middelbare scholen, op 20 mbo-locaties en we verzorgen jaarlijks voor duizenden professionals in onze vakgebieden cursussen en trainingen. Bedrijven kunnen voor individuele cursisten een selectie maken uit ons ruime aanbod van cursussen en trainingen en daarnaast zijn wij experts in het bieden van maatwerktrajecten. 

Missie en visie

Als onderwijsinstelling voor vmbo, mbo en leven lang ontwikkelen (llo) leiden wij mensen op voor een beroep in het blauw-groene domein en op een zelfstandig bestaan in onze samenleving.

De samenleving staat de komende decennia voor grote opgaven, waarvoor wij bij uitstek onze leerlingen, studenten en cursisten opleiden. Opgaven waarmee we ook direct duidelijk maken waar het blauw-groene domein voor staat, zoals: verduurzaming van de landbouw, verbeteren biodiversiteit en natuur, dierenwelzijn, duurzame verstedelijking, gezondheid en leefstijl, verhogen kwaliteit van water en waterhuishouding, verminderen van afvalstromen, energietransitie en het klimaat.

Onze kracht schuilt juist in kleinschalig en persoonlijk onderwijs van hoge kwaliteit, dat we in een omvangrijk deel van Nederland aanbieden. Hierin worden wij door ouders, werkveld en leerlingen, studenten en cursisten erkend. We dragen actief bij aan een duurzame wereld en aan het realiseren van de Sustainable Development Goals, zoals opgesteld door de VN. 

Yuverta is bedrijfseconomisch gezond en we hebben onze bedrijfsvoering efficiënt ingericht. Zo houden we kwalitatief goede en economisch relevante, kleine opleidingen in stand. Met het behoud van deze kleine opleidingen en kleine onderwijslocaties borgen wij onze toegankelijkheid en kleinschaligheid. Tegelijkertijd blijven we investeren in ons onderwijs en de vernieuwing ervan.

Delen
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • WhatsApp
  • LinkedIn