Leerlingen- en studentenfonds

Een opleiding kan prijzig zijn. Boeken, laptop, licenties of werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat kan lastig zijn, zeker als je nog geen 18 jaar bent en daardoor nog geen studiefinanciering krijgt.

Yuverta volgt de regel- en wetgeving en heeft daarom het leerlingen- en studentenfonds ingericht. Hiermee ondersteunt Yuverta leerlingen en studenten die moeite hebben met het bekostigen van de onderwijsbenodigdheden.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet een leerling of student aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De leerling of student is voor het nieuwe schooljaar ingeschreven bij Yuverta
 • Het inkomen van het gezin of het huishouden van de leerling of student ligt onder 130% van de bijstandsnorm. Onder inkomen verstaan we inkomsten uit werk, uitkering en eventuele alimentatie. Deze financiële situatie wordt getoetst door Stichting Leergeld voor leerlingen en studenten onder 18 jaar
 • Leerlingen of studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen. Bijzondere omstandigheden zijn ziekte, zwangerschap of bevalling, handicap of chronische ziekte en bijzondere familieomstandigheden.

Welke schoolkosten komen in aanmerking?

Deze schoolkosten komen in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding:

 1. Boeken                                      
 2. Licenties                                   
 3. Veiligheidskleding                    
 4. Aanvullende lesmaterialen     
 5. Huur kluis                                  
 6. Algemene activiteiten            
 7. Bijdrage collectief vervoer      
 8. Introductiedagen
                     
 9. Excursies                                  

 10.  Aanschaf laptop 
 11. Bijzondere kosten                   
 1. 100% van de aanschafprijs
 2. 100% van de aanschafprijs
 3. 100% van de aanschafprijs
 4. 100% van de aanschafprijs
 5. 100% van de prijs
 6. 100% van de prijs
 7. 100% van de prijs
 8. €45 + 50% van het bedrag daarboven, met een maximum van €80
 9. €75 + 50% van het bedrag daarboven, met een maximum van €400
 10.  Maximaal €300
 11. Afhankelijk van de opleiding met een maximum van €400

*Alle bedragen worden pas vergoed indien er een rekening kan worden vertoond.

Let op: deze regeling is niet van toepassing op lesgeld van een BOL-opleiding of cursusgeld van een BBL-opleiding.

Hoe komt een leerling of student hiervoor in aanmerking?

Wanneer een leerling of student gebruik wil maken van de regeling, moeten de volgende stappen doorlopen worden:

 • Stuur een mail naar schoolfonds@yuverta.nl en vermeld:
  • Voor- en achternaam leerling of student
  • De opleiding die de leerling of student gaat volgen
  • Op welke schoollocatie de leerling of student les gaat krijgen.
 • Dien daarna een aanvraag in bij Stichting Leergeld voor een ‘inkomenstoets’ (voor leerlingen en studenten onder 18 jaar).
 • Stuur de uitkomst van de inkomenstoets naar schoolfonds@yuverta.nl
 • Blijkt uit de inkomenstoets dat het gezinsinkomen onder 130% van de bijstandsnorm ligt? Dan wordt de vergoeding uitbetaald volgens de eerder vernoemde voorwaarden.

Neem gerust contact op!

Heb je vragen? Of voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, maar denk je toch in aanmerking te komen? Neem dan gerust contact met Yuverta op. Stuur graag een mail naar schoolfonds@yuverta.nl.

Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn