omhoog
Yuverta vmbo Amsterdam-West

Onze school

Bij Yuverta vmbo leer je in een inspirerende en duurzame omgeving. Lees hieronder wat leren bij Yuverta vmbo Amsterdam-West nog meer bijzonder maakt.

Groene school

Groen denken en doen. Dat is wat je bij ons kunt leren. Want Yuverta vmbo Amsterdam-West is een school waar je veel leert over dieren, voeding, natuur en techniek maar ook over duurzaamheid en milieu. Dat is belangrijk in de wereld waarin jij opgroeit. Moestuinen, biologische markten, streekproducten, foodfestivals, tuinieren, eigen energie opwekken, afvalverwerking, noem maar op. Het gebeurt al volop om je heen. Maar ook elektrische auto's, zonnepanelen en daken van flats met mooie tuinen en kantoren met groene muren vol planten. Dat is de nieuwe groene wereld. Wil jij daar ook je steentje aan bijdragen? Dan is Yuverta vmbo Amsterdam-West iets voor jou!

Duurzaam

Bij Yuverta vinden we duurzaamheid belangrijk. Wat is duurzaamheid nou eigenlijk? Nou gewoon, dat je je flesje water weer vult in plaats van een nieuwe te kopen. Dat de verwarming niet aangaat als de ramen open staan. En dat we afval gescheiden inzamelen. Zo doe je bij Wellant bijvoorbeeld mee aan de warme truiendag. Of de groene wand die door leerlingen en docenten is aangelegd op de patio. Zo maak je duurzaamheid ook leuk en leerzaam.

Carrousel

Je hobby op school, dat is mooi. In de carrousel heb je veel verschillende praktijkvakken. Je zit dan met leerlingen uit andere klassen in een groep. Dat is goed, want zo leer je met anderen samenwerken en heb je plezier met elkaar. In de onderbouw krijg je iedere zes weken een ander praktijkvak. Dit noemen we de carrousel. Je krijgt twee keer per week carrousel. Tijdens deze lessen maak je kennis met verschillende praktijkvakken. Bijvoorbeeld duurzaamheid, bewegen, food, verzorging en ICT. Samenwerken staat centraal binnen alle thema’s. Natuurlijk is het ook een mooie kans om te kijken waar jouw talenten en interesses liggen! 

iPad in de klas

Leren met de iPad is niet alleen leuker maar ook beter. Want dat betekent leren op je eigen manier en eigen tempo. Dit doen we op een interactieve en spannende manier. Je leert hoe je creatief naar oplossingen kunt zoeken. Maar ook hoe je goed en verantwoord moet omgaan met de tablet, het internet en de digitale wereld.  

Als het makkelijk gaat werk je vooruit of krijg je uitdagende opdrachten op jouw niveau. Als je het moeilijk vindt, krijg je extra hulp. Een tablet helpt hierbij. Je docent ziet direct welke vragen goed en niet goed beantwoord zijn. En ook waar je goed in bent en waar je extra aandacht bij nodig hebt. We zien ook op welke manier jij het beste leert. Zo kunnen we je beter verder helpen.

Sporten na school

Na een hele dag op school kun je bij Yuverta vmbo je energie nog even kwijt. Stort jij je vol overgave in American Football? Leef jij je uit bij streetdance? Of neem je iemand even in de houdgreep tijdens judoles? We hebben zoveel leuke extra’s dat je je afvraagt of je nog wel naar huis wilt!

Meepraten: ouderraad & leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk dat ouders bij de school betrokken zijn. Onze ouderraad bestaat uit een aantal ouders die zich inzet om de school te ondersteunen bij de organisatie van allerlei activiteiten. De ouderraad komt acht keer per jaar bij elkaar. Er wordt ook gepraat over wat er zoal leeft bij leerlingen en ouders. Ook hebben we een leerlingenraad. Deze leerlingen kunnen meedenken en advies geven aan de schoolleiding over het onderwijs, schoolactiviteiten en de schoolregels. 

Pesten aanpakken

Met de M5-aanpak pakt de school het probleem van structureel pesten aan. Zo wordt de sociale veiligheid groter. Via een knop op de homepage kunnen leerlingen en personeelsleden hun zorg(en) melden. Iedere vorm van onaardig gedrag kan gemeld worden, denk aan: plagen, pesten, bijnamen geven, schelden, een klap of schop geven. Meldingen zijn vertrouwelijk, maar niet anoniem. Iedereen wordt daarbij ‘ont-schuldigd’. Niemand pest omdat hij of zij dat wil, maar soms glijdt een leerling geleidelijk in een negatief patroon. Omdat een school geen kind laat zakken, wordt juist aan de pesters hulp geboden om te stoppen. De hulp die geboden wordt is niet gericht op uitsluiting van een 'pester', maar juist op het insluiten en zo op het bieden van veiligheid. Daarnaast is er een schoolcoach aanwezig die (mede-)verantwoordelijk is voor de veiligheid. 

Multiculturele school

Wij zijn een multiculturele school en houden hier ook duidelijk rekening mee tijdens de lessen. Ons algemene uitgangspunt is voor elke klas gelijk: in de les betekent dat het bevorderen van gelijke kansen voor alle leerlingen, het beste uit de leerlingen halen, instructie laten aansluiten bij de kenmerken en achtergronden van leerlingen en vooral een veilige leeromgeving scheppen. Het doel is dat iedereen zich gewaardeerd voelt.

Delen
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • WhatsApp
  • LinkedIn