omhoog
Yuverta vmbo Amsterdam-West

Ons onderwijs

Leerwegen op het vmbo

Bij Yuverta vmbo Amsterdam-West volg je één van deze leerwegen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)

  Een beetje theorie, want zonder theorie geen diploma, maar liever leer je door te doen. Met een BB-diploma kun je doorstromen naar mbo niveau 2.

 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)

  Als je liever in de praktijk bezig bent en het niet erg vindt om ook uit boeken te leren is de KB-richting geschikt voor jou. Met een KB- diploma kun je doorstromen naar mbo niveau 3 of 4.

 • Gemengde leerweg (vmbo gl)

  Als je graag leert en dit wilt combineren met praktijk is de gemengde leerweg iets voor jou. Het niveau is hetzelfde als dat van de theoretische leerweg (TL). Je doet examen in vijf theoretische vakken en in plaats van een zesde theorievak heeft de gemengde leerweg een extra groen praktijkvak.

  Het is mogelijk om examen te doen in een extra theorievak. Dan moet je natuurlijk wel goede cijfers halen en het gaat altijd in overleg met school. Je diploma kan dan na het examen omgezet worden in het vmbo-diploma theoretische leerweg.

De schoolse vakken

Net als op andere scholen krijg je bij ons vakken zoals Nederlands, Gym, Engels, wiskunde, NASK (natuur- en scheikunde), biologie, mens en maatschappij en Duits (alleen bij GL) en Duits (ook alleen bij GL).

Leren door doen

In de eerste en tweede klas volg je praktijklessen. Deze praktijkvakken bereiden je voor op het maken van keuzes voor de toekomst. De lessen zijn opgedeeld in blokken van zes weken en na elke zes weken wissel je van vak, zodat je steeds iets anders doet. Je kunt denken aan duurzaamheid, bewegen, verzorging, food, bloem, design, etc. Samenwerken staat centraal tijdens deze lessen.

Onderbouw

In de onderbouw ligt de nadruk op je persoonlijke vorming. Je leert actief en zelfstandig te leren. Vanaf klas 1 kijken we hoe jij het beste leert, welke thema’s het beste bij jou passen en hoe zelfstandig je bent. Zodat je op jouw niveau alle kerndoelen van de onderbouw haalt.

Bovenbouw

Hier bereid je je voor op het mbo of havo en volg je het examenprogramma. De school plaatst je in de leerweg die past bij de manier waarop jij het beste leert. Meer praktijk of meer theorie. Afhankelijk van de gekozen leerweg doe je examen in een aantal algemene vakken en en een aantal praktijkvakken uit het keuzedeel Groen.

Omdat duurzaam denken en doen steeds belangrijker wordt, besteden we daar ook aandacht aan. Belangrijk om te weten is dat de toelatingseisen voor de gemengde leerweg hetzelfde zijn als voor de theoretische leerweg. Je doet hetzelfde schriftelijke examen, dat bestaat uit vijf algemene vakken en één beroepsgericht vak. In het beroepsgerichte vak doe je ook stage-ervaring op.

Competenties

De bagage die Yuverta vmbo Amsterdam-West je meegeeft, bestaat natuurlijk voor een belangrijk deel uit de kennis en vaardigheden die horen bij het vmbo-diploma. Daarnaast beschik je over goed ontwikkelde persoonlijke kwaliteiten (competenties).

Op onze school krijg je bijna de helft van je lestijd per week in vakken waarin je praktisch aan de slag gaat. Tijdens deze lessen ben je niet alleen met je hoofd bezig maar ook met je handen en moet je veel samenwerken met anderen. Daardoor kom je in aanraking met allerlei competenties zoals plannen en organiseren, met druk en tegenslag omgaan, kwaliteit leveren, samenwerken en overleggen, etc. Regelmatig beoordelen de docenten je op deze competenties en ook jijzelf kijkt regelmatig naar je eigen ontwikkeling hierin.

Op de meeste mbo-scholen wordt gewerkt met dezelfde competenties. Op Yuverta vmbo Amsterdam-West bereiden wij je hier dus al zo goed mogelijk op voor.

Stage

In klas 1 ga je op snuffelstage. Je loopt een dag mee met je ouders, familie, vrienden of kennissen. In de bovenbouw loop je stage bij bedrijven waar jouw interesses liggen. Zo doe je ervaring op en kun je kijken of dat werk bij jou past.

Lessen buiten de school

Een paar keer per jaar heb je les buiten de school. Je voert bijvoorbeeld een opdracht uit in de bibliotheek of in de IDFA, een bioscoop in de buurt. Je kijkt dan een film, en gaat daarna in gesprek over wat je gezien hebt. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de leuke dingen die we doen buiten de school.

Schooltijden

Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Aan het begin van het schooljaar krijg je je rooster. ‘Schooltijd’ betekent niet altijd ‘tijd op school’. Soms vinden activiteiten onder begeleiding ook buiten het schoolgebouw plaats en soms zal je ’s avonds of in het weekend iets moeten doen.

Lestijden

Onze lessen worden ingeroosterd van het eerste (8.30 - 9.20 uur) tot en met het achtste uur (15.20 - 16.10 uur).

Kleine, veilige school

Yuverta vmbo Amsterdam-West is een kleine en veilige school. We hebben ongeveer 300 leerlingen. Je voelt je er snel op je gemak. Onze docenten kennen alle leerlingen. En de leerlingen kennen alle docenten. Dat geeft een vertrouwd gevoel.

Begeleiding

Je eerste aanspreekpunt is altijd je mentor. Hij of zij kent jou goed en je kunt bij je mentor met alles terecht. Maar soms heb je een beetje extra begeleiding of hulp nodig. Dat kan zijn omdat je dyslectisch bent, je niet lekker in je vel zit of omdat je last hebt van faalangst. Gelukkig doen we er alles aan om jou te helpen. Bijvoorbeeld door gesprekken met je te voeren of je een training te laten volgen. Als je dyslectisch bent, krijg je een dyslexiepasje. Hierop staat hoe de leraren het voor jou makkelijker kunnen maken. zo kun je bijvoorbeeld extra tijd krijgen voor het maken van toetsen.

Hier kun je lezen welke ondersteuning Yuverta vmbo Amsterdam-West jou biedt op verschillende gebieden, zoals sociaal emotioneel functioneren, leren en vrije tijd.

Schoolcoach

Wij hebben op school een schoolcoach. Met deze schoolcoach kun je alles bespreken. Zit je iets dwars? Dan kun je bij hem terecht. Hij helpt je met problemen, van welke aard dan ook.

Zorgadviesteam

Als je hulp nodig hebt kun je terecht bij de mentor of vertrouwenspersoon. Daarnaast hebben wij een team van deskundige mensen, het zogenaamde Zorgadviesteam. Zij kunnen je verder helpen. Op school werken verschillende mensen die veel ervaring hebben met het geven van extra hulp of ondersteuning, bijvoorbeeld bij problemen met lezen of schrijven.

LWOO

Bij Yuverta vmbo bieden we leerwegondersteunend onderwijs aan. Bijvoorbeeld als je extra ondersteuning nodig hebt om een diploma te halen. Je kunt lwoo tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten lestijd of buiten de school. Lwoo-leerlingen zitten vaak in kleinere klassen. Afhankelijk van testgegevens krijgen leerlingen wél of geen lwoo-indicatie. De docent van de basisschool kan hierin adviseren.

Dyslexie

Heb je moeite met lezen of schrijven? Dan heb je misschien dyslexie. Er zijn speciale testen om dit te onderzoeken. Als dyslexie is vastgesteld, is dat vaak al op de basisschool ontdekt. Voor ons is het belangrijk om te weten of je dyslexie hebt, want dan kunnen we je beter helpen en er extra op letten bij je schoolwerk, huiswerk, toetsen en zelfs je examen. Je krijgt dan bijvoorbeeld extra tijd, een tekst met een groot lettertype of de tekst via een koptelefoon. Onze remedial teacher bepaalt samen met jou wat voor jou de beste ondersteuning is.

Faalangst

De meeste leerlingen zijn na een tijdje wel gewend aan een nieuwe situatie. Maar het kan zijn dat je jezelf erg druk blijft maken. Bijvoorbeeld bij een proefwerk, een spreekbeurt, of het stellen van een vraag in de les aan de docent. Dan heb je misschien last van faalangst. Helemaal niet erg, want we hebben speciale trainingen die je helpen daarmee om te gaan.

Veiligheid in en om de school

We vinden het belangrijk dat jij te thuis voelt. Dit doen we onder andere door je te beschermen tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. En daar moet jij ook aan meewerken. Dat is prettig voor jou, maar ook voor anderen.

We zorgen ook dat de gebouwen en de materialen waarmee je werkt aan strenge veiligheidseisen voldoen, zodat er met jou en je spullen vrijwel niets kan gebeuren. Voor je persoonlijke spullen, zoals de schooltas en mobieltje, hebben we een kluisje waarin je alles veilig op kunt bergen. Ook hangen er op een aantal belangrijke punten in school camera's, om alles in de gaten te houden.

Geslaagd?

Met je diploma ben je goed voorbereid op het mbo. Je kunt doorstromen naar alle sectoren binnen het mbo. Wil je dus na vier jaar groen-onderwijs liever iets met welzijn of economie? Dan kan dat.

Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn