Onderzoeker natuur en milieu | Yuverta mbo

Onderzoeker natuur en milieu

Actief bijdragen aan het behoud van onze leefomgeving 

Natuur-, milieu- en leefomgevingsonderzoek

Vanaf 1-10-2023 heet deze opleiding Toegepaste biologie

Biologie is je favoriete vak. Je bent graag in de natuur en je hebt interesse in alles wat leeft en groeit. Het lijkt je geweldig om zelf actief bij te kunnen dragen aan het behoud van de omgeving waarin we leven. De wereld verandert. Natuur en klimaat zijn nu belangrijke onderwerpen geworden. Samenwerken met de natuur, creatief nadenken en nieuwe oplossingen zoeken die goed zijn voor de natuur vormen de achtergrond van de opleiding binnen Onderzoeker natuur en milieu.
Je doet veel praktijkopdrachten voor echte opdrachtgevers. Zoals het bepalen van de biodiversiteit in een natuurgebied. Hierdoor leer je alles over planten, dieren, ecologie, bodemkunde, landschappen en geologie.

 

 

Proef de sfeer van de opleiding

Opleidingsdetails

Niveau: 4
Leerweg: bol
Duur:
3 jaar (Niveau 4)
Crebo: 25581

Kom kennismaken

Meer weten over de opleiding? Kom kennismaken!

 

Wij doen het

Studenten vertellen je meer!

Wij doen het

Studenten vertellen je meer!

Student vertelt
Bas geniet volop van stage lopen
Video
Talent laten zien bij Skills Heroes
Video
Wij zijn Yuverta

Algemene informatie

Je leert alles over natuur-, milieu- en leefomgevingsonderzoek. Je meet, analyseert en checkt.

Dit betekent dat je:

 • Verschillende landschapstypes leert herkennen
 • Bodemprofielen onderzoekt
 • Water- en luchtkwaliteit meet
 • De verschillende soorten planten en dieren in een gebied onderzoekt
 • Sporenonderzoek in natuurgebieden doet
 • Alles leert over het maken van een onderzoeksverslag


Leren gebeurt niet alleen op school. Je gaat regelmatig naar buiten om in de natuur de praktijk te ervaren. Ook ga je op excursie. Bijvoorbeeld naar Nationaal park de Biesbosch en Natuurmuseum Naturalis.

Elk schooljaar loop je een periode stage om praktijkervaring op te doen. Je werkt dan aan een onderzoek voor een bedrijf of organisatie.

Stagebedrijven waar jij met deze opleiding terecht kan zijn bijvoorbeeld:

 • Een milieubureau
 • Een ecologisch adviesbureau
 • Staatsbosbeheer


Je regelt zelf je stageplek. Natuurlijk helpen we je wel met zoeken als je dat nodig hebt. Een overzicht van goedgekeurde stagebedrijven is te vinden op de website Stagemarkt.

Na het mbo niveau 4 mag je naar het hbo. Denk bijvoorbeeld aan hbo’s als HAS Hogeschool of Van Hall Larenstein en opleidingen als:

 • Milieukunde
 • Toegepaste biologie
 • Geo media en design
 • Bos- en natuurbeheer
 • Kust- en zeemanagement
 • Land- en watermanagement

Na de opleiding kun je gaan werken:

 • Ecologische of milieutechnische adviesbureaus
 • Landschapsbeheerders die natuuronderzoek uitvoeren
 • Gemeenten, provincies of waterschappen
 • Omgevingsdiensten

Als onderzoeker natuur en milieu word je adviseur en praktisch uitvoerder van onderzoek. Hiervoor doe je metingen en monstername. Je interpreteert data, adviseert opdrachtgevers en begeleidt de uitvoering van het onderzoek. 

Algemene vakken

Tijdens de opleiding krijg je ook een aantal algemene vakken: 

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen (niveau 3F)
 • LOB (Loopbaanbegeleiding en Burgerschap)
 • Science (biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde)

In de LOB-lessen ga je ontdekken wie je bent als persoon en wat je na je opleiding wil gaan doen. Je leert veel over jezelf, zodat je de juiste keuze maakt voor een vervolgopleiding of een baan.

Toelating mbo niveau 4

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • Diploma vmbo gemengde leerweg
 • Diploma vmbo theoretische leerweg
 • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
 • Diploma vakopleiding (mbo niveau 3)
 • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4  

 

 

Handig om te weten

Overzicht kosten van de opleiding

Wettelijk lesgeld

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een bol-opleiding volgt, is het wettelijk lesgeld € 1.239 per jaar (studiejaar 2022 / 2023). Je betaalt dat geld aan de overheid. 

Schoolkosten

Naast het cursusgeld zijn er ook kosten voor materialen, boekenpakket, bijdrage praktijkschool en naar keuze kosten voor logies tijdens een praktijkschoolweek en dergelijke. Deze kosten verschillen per opleiding en locatie, vraag ernaar.  

Niet opleiding gebonden schoolkosten

Niet opleiding gebonden schoolkosten zijn zaken die niet per sé nodig zijn om je opleiding te kunnen volgen, maar die de opleiding wel verrijken. Denk aan excursies (en collectief vervoer hierheen), de kennismakingsweek en praktijktrainingen.

Leerlingen- en studentenfonds

Een opleiding kan duur zijn. Boeken, laptop of werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat kan lastig zijn, zeker als je nog geen 18 jaar bent en daardoor nog geen studiefinanciering krijgt. Als het inkomen van je ouder(s) of verzorger(s) onder 130% van de bijstandsnorm ligt, kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van de schoolkosten. Lees meer over dit leerlingen- en studentenfonds

Toelating mbo niveau 4 

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 
 • Diploma vmbo gemengde leerweg 
 • Diploma vmbo theoretische leerweg 
 • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) 
 • Diploma vakopleiding (mbo niveau 3) 
 • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 

Heb jij je havo-diploma?   

Als jij de havo hebt afgerond, kun je een versneld de opleiding volgen. Tijdens jouw welkomstgesprek worden de mogelijkheden besproken. 

Geen vakkenpakketeisen 

We hebben geen vakkenpakketeisen.