Milieu-inspecteur

Onderzoeken, controleren en inspecteren van de leefomgeving

Na de opleiding weet je het precies.

Wat is een bodemonderzoek en hoe voer je dat uit? Hoe wordt een dorp of stad ingedeeld? Hoeveel groen hoort er in onze leefomgeving thuis? Hoeveel geluid mag iets maximaal produceren zonder dat er overlast ontstaat?

Bijzonder aan deze opleiding is dat je bij mbo Tilburg het gehele schooljaar kunt instromen!
Meer informatie over tussentijds instromen? Neem contact op met Lotte de Laat via l.de.laat@yuverta.nl

Opleidingsdetails

Niveau: 4
Leerweg: bol
Duur:
3 jaar (Niveau 4)
Crebo: 25582

Kom kennismaken

Meer weten over de opleiding? Kom kennismaken!

 

Wij doen het!

Wij doen het!

Brand movie
Wij zijn Yuverta

Algemene informatie

Tijdens de opleiding krijg je vakken die gericht zijn op het onderzoeken, controleren en inspecteren van de leefomgeving. Denk hierbij aan: 

 • Onderzoek van water, bodem, licht en geluid
 • Milieukunde
 • Ecologie
 • Duurzaamheid
 • Energie
 • Wetgeving en handhaving
 • Ruimtelijke ordening
 • Afvalbeheer
 • Milieucommunicatie

Niet alleen onderzoek staat centraal. Je leert ook wat je moet doen als bedrijven milieuregels overtreden. Wat moet je bijvoorbeeld doen als een bedrijf afval dumpt in een nabijgelegen sloot? Jij weet het straks precies! 

Stage: praktijkervaring opdoen

 • Ieder schooljaar stage.
 • Je regelt zelf je stageplek.
 • Je coach helpt je met zoeken als je dat nodig hebt.
 • Een overzicht van goedgekeurde stagebedrijven is te vinden op de website Stagemarkt. Zoek op crebonummer 25582, ‘Milieu-inspecteur’.

Tijdens de opleiding krijg je ook een aantal algemene vakken, namelijk: 

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen (niveau 3F)
 • LOB (Loopbaanbegeleiding en Burgerschap). 

In de LOB-lessen ga je ontdekken wie je bent als persoon en wat je na je opleiding wil gaan doen. Je leert veel over jezelf, zodat je de juiste keuze maakt voor een vervolgopleiding of een baan.

Toelating mbo niveau 4

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • Diploma vmbo gemengde leerweg
 • Diploma vmbo theoretische leerweg
 • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
 • Diploma vakopleiding (mbo niveau 3)
 • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4  

Heb jij havo gedaan?

Als jij de havo hebt afgerond, kun je een versneld de opleiding volgen. Tijdens jouw welkomstgesprek worden de mogelijkheden besproken.

Geen vakkenpakketeisen 

We hebben geen vakkenpakketeisen voor Milieu-inspecteur. Het is wel handig als je biologie en natuurkunde of scheikunde in je vakkenpakket hebt gehad.

Na deze opleiding kun je op verschillende manieren aan de slag, bijvoorbeeld als: 

 • Milieu-inspecteur (controle en handhaving) van water, bodem, licht en geluid
 • Toezichthouder ruimtelijke ordening
 • Toezichthouder afvalbeheer
 • Medewerker ingenieurs- of onderzoeksbureau

Je gaat werken bij…

 • Gemeentes en provincie
 • Waterschappen
 • Ingenieurs- en onderzoeksbureaus
 • Politie, land- en luchtmacht
 • Omgevingsdiensten 

Met een mbo-diploma niveau 4 mag je naar het hbo. Denk bijvoorbeeld aan hbo's als HAS Hogeschool en Van Larenstein, met opleidingen als:

 • Milieukunde
 • Toegepaste biologie
 • Geo media en design
 • Bos- en natuurbeheer
 • Kust- en zeemanagement
 • Land- en watermanagement

Handig om te weten

Overzicht kosten van de opleiding

Wettelijk lesgeld

bol

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een bol-opleiding volgt, is het wettelijk lesgeld € 1.357,- per jaar (studiejaar 2023 / 2024). Je betaalt dat geld aan de overheid. Je kunt bij DUO in termijnen betalen.

Schoolkosten

Naast het cursusgeld zijn er ook kosten voor materialen, boekenpakket, bijdrage praktijkschool en naar keuze kosten voor logies tijdens een praktijkschoolweek en dergelijke. Deze kosten verschillen per opleiding en locatie, vraag ernaar.  

Optionele schoolkosten

Optionele schoolkosten zijn zaken die niet per se nodig zijn om je opleiding te kunnen volgen, maar die de opleiding wel verrijken. Denk aan excursies (en collectief vervoer hierheen), de kennismakingsweek en praktijktrainingen.

Leerlingen- en studentenfonds

Een opleiding kan duur zijn. Boeken, laptop of werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat kan lastig zijn, zeker als je nog geen 18 jaar bent en daardoor nog geen studiefinanciering krijgt. Als het inkomen van je ouder(s) of verzorger(s) onder 130% van de bijstandsnorm ligt, kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van de schoolkosten. Lees meer over dit leerlingen- en studentenfonds

Toelating mbo niveau 4 

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 
 • Diploma vmbo gemengde leerweg 
 • Diploma vmbo theoretische leerweg 
 • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) 
 • Diploma vakopleiding (mbo niveau 3) 
 • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 

Heb jij havo gedaan?

Bij sommige opleidingen is het mogelijk het traject verkort te volgen of krijg je vrijstellingen als je de havo hebt afgerond. Tijdens jouw welkomstgesprek worden de mogelijkheden besproken. Lees meer over de overstap van havo naar het mbo.

Geen vakkenpakketeisen 

We hebben geen vakkenpakketeisen.