Veehouderij: melkvee (doorstroom hbo) | Yuverta mbo

Veehouderij: specialisatie melkvee (doorstroom hbo)

Word extra goed voorbereid op een vervolgstudie op hbo-niveau

Werk jij graag met koeien? Heb je interesse in het ondernemerschap?

De melkveehouderij in Nederland is een belangrijke sector, ook internationaal gezien. Als je deze variant van de opleiding volgt, word je extra goed voorbereid op een vervolgstudie op hbo-niveau.

 

Veehouderij: melkvee (doorstroom hbo)

Opleidingsdetails

Niveau: 4
Leerweg: bol
Duur:
3 jaar (Niveau 4)
Crebo: 25535

Kom kennismaken

Meer weten over de opleiding? Kom kennismaken!

Wij doen het!

Wij doen het!

Video
Talent laten zien bij Skills Heroes
Video
Wij zijn Yuverta

Algemene informatie

Als moderne melkveehouder maak je gebruik van de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied. Bijvoorbeeld op het gebied van melkveewinning, energiegebruik, huisvesting en diergezondheid. 

In de opleiding leer je hoe je het vee en land op een melkveebedrijf moet verzorgen. Jij kunt de veehouder vervangen als hij een week op vakantie is. We gaan veel de praktijk in naar bedrijven in de regio. Bedrijven in de keten en rondom de sector.  Zaken als huisvesting, melkwinning en fokkerij komen aan bod. Je leert kijken naar de maatschappelijke positie van de boer. Je krijgt inzicht in de financiële situatie van het bedrijf. Ook zaken als het aansturen van personeel en gesprekken voeren met leveranciers ga je leren. Je gaat in gesprek met burgers en andere ondernemers en ontdekt de maatschappelijke uitdagingen van de melkveehouderij. Je leert omgaan met computers en landbouwmachines. Daarnaast gaan we op (meerdaagse) excursies in binnen en buitenland. In het derde leerjaar kun je kiezen voor een buitenlandse stage. Je bent dus veelzijdig opgeleid.

 • Keten en kwaliteit
 • Gebouwen en techniek
 • Verzorgen vee
 • Jongvee-opfok
 • Voeding
 • Verzorgen grasland en voederwinning
 • Melken en kwaliteitszorg
 • Voorplanting
 • Plannen en organiseren
 • Aansturen en begeleiden medewerkers
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • LOB (Loopbaanbegeleiding en Burgerschap)
 • Bedrijfsanalyse

In de LOB-les ga je ontdekken wat je na je opleiding wil. Je leert veel over jezelf, zodat je de juiste keuze maakt voor een vervolgopleiding of een baan.

We vinden het belangrijk dat je tijdens de opleiding ook praktijkervaring opdoet. Daarom loop je ieder leerjaar stage. Tijdens een stage werk je aan stageopdrachten. Iedere stage staat er een andere leervraag centraal. 

Je regelt zelf je stageplek en kunt hulp krijgen met zoeken van je coach als je dat nodig hebt. Een overzicht van goedgekeurde stagebedrijven is te vinden op de website Stagemarkt. Zoek voor niveau 4 op crebonummer 25535, ‘Vakexpert veehouderij’.

Na de opleiding kun je in de melkveehouderij aan de slag, maar ook bij bedrijven in de periferie.

 • Medewerker melkveehouderij
 • Zelfstandig ondernemer
 • Bedrijfsleider/ manager melkveehouderij
 • Adviseur bij bijvoorbeeld veevoederbedrijven
 • Medewerker agrarische bedrijfsverzorging
 • Veehandelaar

Ben je klaar met de niveau 4-opleiding? Dan kun je doorstuderen op het hbo!

Na je mbo-4 opleiding kun je door naar het hbo. Veel gekozen mogelijkheden zijn dan bijvoorbeeld:

 • Agrarisch ondernemerschap dier- en veehouderij,
 • Docent en kennismanager veehouderij 
 • Bedrijfskunde & agribusiness.
 • Marketing

Handig om te weten

Overzicht kosten van de opleiding

Wettelijk lesgeld

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een bol-opleiding volgt, is het wettelijk lesgeld € 1.239 per jaar (studiejaar 2022 / 2023). Je betaalt dat geld aan de overheid. 

Schoolkosten

Naast het cursusgeld zijn er ook kosten voor materialen, boekenpakket, bijdrage praktijkschool en naar keuze kosten voor logies tijdens een praktijkschoolweek en dergelijke. Deze kosten verschillen per opleiding en locatie, vraag ernaar.  

Niet opleiding gebonden schoolkosten

Niet opleiding gebonden schoolkosten zijn zaken die niet per sé nodig zijn om je opleiding te kunnen volgen, maar die de opleiding wel verrijken. Denk aan excursies (en collectief vervoer hierheen), de kennismakingsweek en praktijktrainingen.

Leerlingen- en studentenfonds

Een opleiding kan duur zijn. Boeken, laptop of werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat kan lastig zijn, zeker als je nog geen 18 jaar bent en daardoor nog geen studiefinanciering krijgt. Als het inkomen van je ouder(s) of verzorger(s) onder 130% van de bijstandsnorm ligt, kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van de schoolkosten. Lees meer over dit leerlingen- en studentenfonds

Toelating mbo niveau 4 

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 
 • Diploma vmbo gemengde leerweg 
 • Diploma vmbo theoretische leerweg 
 • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) 
 • Diploma vakopleiding (mbo niveau 3) 
 • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 

Heb jij je havo-diploma?   

Als jij de havo hebt afgerond, kun je een versneld de opleiding volgen. Tijdens jouw welkomstgesprek worden de mogelijkheden besproken. 

Geen vakkenpakketeisen 

We hebben geen vakkenpakketeisen.