Over het mbo

Zo werkt het mbo

Je kiest een mbo-opleiding die bij je past. Op het mbo zijn er verschillende niveaus. Welk niveau je gaat doen hangt af van je vooropleiding. Heb jij een mbo-diploma? Dan geeft het niveau aan hoe zelfstandig je aan de slag kunt. Bij een niveau 4-opleiding kun je bijvoorbeeld leidinggeven aan anderen.

Op deze pagina vind je alle informatie over niveau's, leerwegen (bol of bbl), studiekosten en studiefinanciering, stages en begeleiding. Wil je meer weten? Neem contact op met de locatie waar je wilt gaan studeren.

Entree Met een Entree-opleiding ben je voorbereid om als assistent te gaan werken zonder verdere studie. Of je kiest voor een vervolgopleiding op mbo-niveau 2.

Niveau 2 Medewerker. Je voert onder leiding werkzaamheden uit die een behoorlijke vakbekwaamheid vereisen.

Niveau 3 Vakbekwaam medewerker. Je voert zelfstandig werkzaamheden uit die een grote vakbekwaamheid vereisen.

Niveau 4 Middenkader functionaris. Je werkt helemaal zelfstandig en kunt leidinggeven aan anderen.

Jouw mogelijkheden na het vmbo & de havo

 • Geen diploma vmbo -> entreeopleiding (minimaal 16 jaar oud)
 • Vmbo Basis -> mbo niveau 2 **
 • Vmbo Kader -> mbo niveau 3 óf 4
 • Vmbo Gemengd / theoretisch -> niveau 4 ***
 • Havo* (minimaal overgang 3-4) / hbo -> niveau 4*** Lees meer over de overstap van havo naar mbo

* Met een havo-diploma kun je voor sommige vakken vrijstelling krijgen en / of  bij sommige opleidingen een versneld traject volgen. Kijk bij de informatie over de opleiding bij de toelatingseisen wat er mogelijk is.
** Met niveau 2 mag je naar niveau 4. We gaan hierover graag eerst met je in gesprek. 
*** Met een niveau 4 diploma kun je naar het hbo

Omdat niet iedereen hetzelfde is, kun je op twee manieren je studie doen. Zo’n manier heet een ‘leerweg’. Kies zelf welke van de twee leerwegen het beste bij je past:

Bol Beroepsopleidende Leerweg: Je leert op school en wisselt de lessen af met stages op verschillende bedrijven. Het grootste gedeelte van de opleiding volg je op school. 

Bbl Beroepsbegeleidende Leerweg: Je combineert leren en werken. Je gaat 3 à 4 dagen werken en 1 à 2 dagen naar school.

Alle mbo-opleidingen in Nederland zijn op dezelfde manier opgebouwd. Iedere opleiding bestaat uit een kwalificatie (met basisdeel en profieldeel) en een of meer keuzedelen. Een kwalificatie is een richting waarin je je diploma kunt halen. 

Om je mbo-diploma te halen, moet je voldoen aan de eisen die in het kwalificatiedossier staan. Daar staat in welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag aan bod moeten komen in de opleiding. Het kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een profieldeel. 

 • Basisdeel: daar leg je een brede basis met algemene kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor het beroep. Hierbij horen vakken zoals Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan en burgerschap. 
 • Profieldeel: specifieke kennis die belangrijk is binnen de opleiding die je gekozen hebt.
 • Keuzedeel: extra vakken die je kunt volgen (om je te verdiepen of verbreden) bij je opleiding. Zo kun je een deel van je opleiding zelf invullen. Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vak, interesses, hobby''s of misschien toekomstdromen. Ongeveer 15% van de opleiding bestaat uit keuzedelen. 

Tijdens je mbo-opleiding ga je ook stage lopen. Dit noemen we de Beroepspraktijkvorming, oftewel BPV. Hier kun je laten zien wat je op school al hebt geleerd, maar het werkt ook andersom: je leert jezelf ontwikkelen tot hypermoderne beroepsbeoefenaar met een ondernemende houding. Oog hebben voor mens en omgeving is daarbij het uitgangspunt. Een hele leerzame ervaring! Er zijn verschillende varianten van stage:

 • Dag- of lintstage: Gedurende het schooljaar loop je één of twee dagen per week stage.
 • Blokstage: Je loopt stage gedurende een aaneengesloten periode van zes tot twaalf weken. Je bent vier of vijf dagen per week aanwezig in het leerbedrijf.
 • Projecten en intergrale opdrachten: Deze voer je individueel of in groepsverband uit voor een organisatie. Als je verder in je opleiding bent, worden deze praktijkgerichter.
 • Leren in de praktijk: Je leert gericht opdrachten uit te voeren in een erkend bedrijf, individueel en in groepsverband. De opdrachten zijn ontwikkeld door school of de ondernemer.

Afhankelijk van het niveau, de fase van je opleiding en de ondersteuningsbehoeften wordt er bepaald waar je tijdens je stage aan moet voldoen. Je laat zien dat je een aantal werkprocessen onder de knie hebt en dat jij een goede beroepshouding hebt. Daarnaast werk je aan een aantal individuele leerdoelen. Tijdens je stage word je begeleid door de praktijkopleider op je stage, maar ook door je stagebegeleider vanuit school. Afhankelijk van de situatie zal er wellicht ook iemand van het ondersteuningsteam betrokken zijn. Neem contact op met het ondersteuningsteam van de school als je een vraag hebt over een passende stage. 

Je BPV is voor jou een mooie kans om kennis te maken met het beroep en met de werkomstandigheden.

Als je gaat starten met een mbo-studie kun je vaak Studiefinanciering aanvragen.

Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt voltijd een opleiding in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg), dan heb je in principe recht op studiefinanciering. Volg je de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) dan kom je niet voor studiefinanciering in aanmerking.

De studiefinanciering start de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je 18e verjaardag. Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een rentedragende lening en een ov-studentenkaart.

Alle informatie over Studiefinanciering, inclusief hoe je het kunt aanvragen, vind je op de website van DUO

Een 'studentenreisproduct' (ook wel bekend als ov-studentenkaart) kun je aanvragen als je start met je opleiding. Dit kan ook als je jonger bent dan 18 jaar! Alles over het aanvragen vind je op deze site.

Bij Yuverta word je optimaal voorbereid op het behalen van je diploma, de arbeidsmarkt of een eventuele vervolgopleiding na je opleiding. Tijdens je studietijd neem je zelf steeds meer verantwoordelijkheid en regie over je leerproces. En dat is belangrijk want wat je doet heeft invloed op wat je in je loopbaan kunt gaan doen. Tijdens jouw opleiding word je in basis natuurlijk begeleid en gecoacht door een (of je) studieloopbaanbegeleider.

Extra begeleiding

Soms is deze basisbegeleiding niet voldoende in het kader van passend onderwijs. Dan kun je baat hebben bij extra begeleiding of faciliteiten. Het is belangrijk om via het aanmeldformulier of gedurende je opleiding altijd aan te geven wat je nodig hebt in je opleiding.

In een gesprek met de coördinator onderwijsondersteuning en jou bekijken we samen jouw ondersteuningsbehoefte. En bespreken wij welke begeleiding Yuverta kan bieden. De mogelijkheden en grenzen van begeleiding zal Yuverta onderbouwen waarbij het belang van jou als student voorop staat. Hierin zal steeds een individuele afweging gemaakt worden. Het doel is dat jij je diploma haalt.

Ondersteuning op locatie en voorzieningen

Elke mbo locatie heeft een ondersteuningsteam voor passend onderwijs om de studenten hierin te begeleiden. En heb je te maken met speciale omstandigheden zoals bijvoorbeeld Dyslexie, Dyscalculie, Autisme spectrum stoornis of taal-spraak stoornis, dan bieden we ook extra hulp(middelen) bij toetsing en examinering. Op de website Mbotoegankelijk.nl kun je algemene informatie vinden over mogelijke voorzieningen, aanpassingen of (financiële) regelingen. 

Het ondersteuningsteam is aanwezig op de open dagen van de schoollocatie om meer informatie te geven.

Alles over geld

De studiekosten bestaan uit twee delen:

 • Cursusgeld betaal je als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent.,
 • Schoolkosten betaal je aan de school voor boeken, materialen, excursies, een extra training, enz.
  zie ook: leerlingen- en studentenfonds

Cursusgeld

Voor alle opleidingen moet je jaarlijks cursusgeld betalen als je ouder bent dan 18.
De minister stelt jaarlijks de hoogte van dit bedrag vast. Klik op de link om het actuele tarief te bekijken voor een voltijd mbo-opleiding (bol) en een deeltijd of bbl-opleiding.

Als je een bol-opleiding volgt, brengt DUO (dienst uitvoering onderwijs) dit bedrag in rekening. Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen. Je krijgt hierover automatisch bericht van DUO. Meer informatie vind je op de site van DUO.

Schoolkosten

Naast het cursusgeld zijn er ook kosten voor materialen, boekenpakket, bijdrage praktijkschool en naar keuze kosten voor logies tijdens een praktijkschoolweek en dergelijke. Deze kosten verschillen per opleiding en locatie, vraag er naar.

Een opleiding kan prijzig zijn. Boeken, laptop, licenties of werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat kan lastig zijn, zeker als je nog geen 18 jaar bent en daardoor nog geen studiefinanciering krijgt.

Leerlingen- en studentenfonds

Yuverta volgt de regel- en wetgeving en heeft daarom het leerlingen- en studentenfonds ingericht. Hiermee ondersteunt Yuverta leerlingen en studenten die moeite hebben met het bekostigen van de onderwijsbenodigdheden.
Lees meer over het schoolfonds en de voorwaarden.

Naar het buitenland?

De groene sector is een échte export sector. Internationale samenwerkingen, regelgeving en handel zijn orde van de dag.  Daarom krijg je bij Yuverta krijg je de mogelijkheid om een bpv-periode in het buitenland door te brengen. Dat kan net over de grens zijn, maar ook verder weg. 

Persoonlijke ontwikkeling

Een stage in het buitenland is een heel avontuur. Je leert een buitenlandse taal maar ook zelfstandigheid en sociale vaardigheden. In ieder land wordt jouw beroep een beetje anders uitgeoefend, dus ben jij je na deze stage goed op de hoogte van culturele en vaktechnische verschillen. Of je nou gaat werken of doorstuderen, een buitenlandse stage staat mooi op je diploma! Voor een aantal landen kan de school, met behulp van Europese gelden, een gedeelte van de onkosten betalen. De school kan bemiddelen bij het vinden van adressen, maar het is ook mogelijk om zelf een stageplek te zoeken.

Wil je hier meer over weten?

Vraag naar de mogelijkheden bij de school en opleiding van jouw keuze.