omhoog

Veehouderij: specialisatie melkveehouderij (doorstroom hbo)

Aanmelden
Niveau: BOL (4)
Duur: 3 jaar
Crebo: 25535
Scholen:
+ 1 scholen

Werk jij graag met koeien? Heb je interesse in het ondernemerschap? Specialiseer je dan in de opleiding melkveehouderij. De melkveehouderij in Nederland is een belangrijke sector, ook internationaal gezien. Als je deze variant van de opleiding volgt, word je extra goed voorbereid op een vervolgstudie op hbo-niveau.

Wat leer je op school?

Als moderne melkveehouder maak je gebruik van de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied. Bijvoorbeeld op het gebied van melkveewinning, energiegebruik, huisvesting en diergezondheid. 

In de opleiding leer je hoe je het vee en land op een melkveebedrijf moet verzorgen. Jij kunt de veehouder vervangen als hij een week op vakantie is. We gaan veel de praktijk in naar bedrijven in de regio. Bedrijven in de keten en rondom de sector.  Zaken als huisvesting, melkwinning en fokkerij komen aan bod. Je leert kijken naar de maatschappelijke positie van de boer. Je krijgt inzicht in de financiële situatie van het bedrijf. Ook zaken als het aansturen van personeel en gesprekken voeren met leveranciers ga je leren. Je gaat in gesprek met burgers en andere ondernemers en ontdekt de maatschappelijke uitdagingen van de melkveehouderij. Je leert omgaan met computers en landbouwmachines. Daarnaast gaan we op (meerdaagse) excursies in binnen en buitenland. In het derde leerjaar kun je kiezen voor een buitenlandse stage. Je bent dus veelzijdig opgeleid.

Praktijkvakken

 • gezondheid
 • huisvesting
 • voeding
 • fokkerij
 • stalinrichting
 • kringlooplandbouw

Wat leer je in de praktijk?

We vinden het belangrijk dat je tijdens de opleiding ook praktijkervaring opdoet. Daarom loop je ieder leerjaar stage. Tijdens een stage werk je aan stageopdrachten. Iedere stage staat er een andere leervraag centraal. 

Je regelt zelf je stageplek en kunt hulp krijgen met zoeken van je coach als je dat nodig hebt. Een overzicht van goedgekeurde stagebedrijven is te vinden op de website Stagemarkt. Zoek voor niveau 4 op crebonummer 25535, ‘Vakexpert veehouderij’.

Doorleren?

Ben je klaar met je niveau 2 opleiding? Dan kun je doorstromen naar niveau 3.

Ben je klaar met je niveau 3 opleiding? Dan kun je doorstromen naar niveau 4.

Na je mbo-4 opleiding kun je door naar het hbo. Veel gekozen mogelijkheden zijn dan bijvoorbeeld:

 • Agrarisch ondernemerschap dier- en veehouderij,
 • Docent en kennismanager veehouderij 
 • Bedrijfskunde & agribusiness.
 • Marketing

Beroepen

Na de opleiding kun je in de melkveehouderij aan de slag, maar ook bij bedrijven in de periferie.

 • medewerker melkveehouderij
 • zelfstandig ondernemer
 • bedrijfsleider/ manager melkveehouderij
 • adviseur bij bijvoorbeeld veevoederbedrijven
 • medewerker agrarische bedrijfsverzorging
 • veehandelaar

Meer informatie

 • Algemene vakken

  • Keten en kwaliteit
  • Gebouwen en techniek
  • Verzorgen vee
  • Jongvee-opfok
  • Voeding
  • Verzorgen grasland en voederwinning
  • Melken en kwaliteitszorg
  • Voorplanting
  • Plannen en organiseren
  • Aansturen en begeleiden medewerkers
  • Nederlands
  • Engels
  • Rekenen
  • LOB (Loopbaanbegeleiding en Burgerschap)
  • Bedrijfsanalyse

  In de LOB-les ga je ontdekken wat je na je opleiding wil. Je leert veel over jezelf, zodat je de juiste keuze maakt voor een vervolgopleiding of een baan.

 • Kosten

  Overzicht kosten van de opleiding

  Wettelijk lesgeld

  Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een BOL-opleiding volgt, is het wettelijk lesgeld € 608,- per jaar (studiejaar 2021/2022). Voor een BBL-opleiding niveau 1 en 2 is dat € 126,50,- . Voor een BBL-opleiding niveau 3 en 4 is dat € 306,-. Dit bedrag wordt door school geïnd voor de overheid. Je betaalt dat geld aan de overheid. 

  Opleiding gebonden schoolkosten

  Studieboeken, (digitale) leermiddelen, beroepskleding, schoenen en andere studiebenodigdheden noemen wij opleiding gebonden studiekosten. Dit zijn zaken die je écht nodig hebt om je opleiding te kunnen volgen. Je kunt kiezen voor nieuwe leermiddelen, maar dat hoeft niet. Docenten adviseren je aan het begin van het jaar wat voor deze opleiding nodig is.

  Niet opleiding gebonden schoolkosten

  Niet opleiding gebonden schoolkosten zijn zaken die niet per sé nodig zijn om je opleiding te kunnen volgen, maar die de opleiding wel verrijken. Denk aan excursies (en collectief vervoer hierheen), de kennismakingsweek en praktijktrainingen. Iedere school mag zelf bepalen wat voor soort excursies en andere lesonderdelen ze aanbieden. Daardoor kunnen deze kosten verschillend zijn per school. 

  Leerlingen- en studentenfonds

  Een opleiding kan duur zijn. Boeken, laptop of werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat kan lastig zijn, zeker als je nog geen 18 jaar bent en daardoor nog geen studiefinanciering krijgt. Als het inkomen van je ouder(s) of verzorger(s) onder 130% van de bijstandsnorm ligt, kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van de schoolkosten. Lees meer over dit leerlingen- en studentenfonds

 • Toelating

  Toelating mbo niveau 4

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
  • Diploma vmbo gemengde leerweg
  • Diploma vmbo theoretische leerweg
  • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
  • Diploma vakopleiding (mbo niveau 3)
  • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4

  Geen vakkenpakketeisen

  We hebben geen vakkenpakketeisen. 

 • Waar kun je deze opleiding volgen?

  Yuverta mbo Houten: niveau 4 BOL

Meld je direct aan voor de opleiding
Veehouderij: specialisatie melkveehouderij (doorstroom hbo)

Aanmelden
Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn