Beschikbare plaatsen

Aanmelden voor een opleiding met een maximum aantal plaatsen 

Bij sommige opleidingen geldt er een maximum aantal plaatsen.

Binnen het plaatsingsbeleid van Yuverta is het mogelijk dat uitvoerlocaties van opleidingen een maximum aantal plaatsen instellen. vanwege opleidingscapaciteit of uit het oogpunt van arbeidsmarktperspectief. Op de pagina van een opleiding zie je bij het infoblok of er een maximum geldt voor die opleiding. Wanneer tijdens de aanmeldperiode het maximum aantal plaatsen wordt overschreden, wordt er gewerkt met een wachtlijst.  

Procedure aanmelding en wachtlijsten bij een opleiding met een maximum aantal plaatsen  

De procedure voor het aanmelden voor een opleiding met een maximum aantal plaatsen van Yuverta verloopt als volgt:  

 1. Wij adviseren studenten die zich hiervoor aanmelden om, indien mogelijk, zich ook aan te melden voor de opleiding op een andere locatie zonder een maximum aantal plaatsen of voor een andere opleiding; 
 2. Studenten worden geplaatst op volgorde van aanmelden; 
 3. In alle gevallen geldt dat studenten die zich uiterlijk op 1 april hebben aangemeld, voorrang hebben op de studenten die zich na 1 april hebben aangemeld.  

Wachtlijsten 

 1. Indien een locatie vol zit, worden nieuwe aanmeldingen in volgorde van aanmelding op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek op de betreffende locatie vrijkomt, wordt met de student bovenaan de wachtlijst contact opgenomen in verband met de mogelijkheid tot plaatsing; 
 2. Op het moment dat de student zich heeft ingeschreven en geen interesse meer heeft in andere opleidingen/locaties waarvoor hij zich heeft aangemeld, dan wordt de student gevraagd zijn andere aanmeldingen in te trekken. De school informeert de student over de vrijblijvendheid en de consequenties van het intrekken van de andere aanmeldingen. Als de student zijn overige aanmelding(en) intrekt dan vervalt namelijk zijn plek op de wachtlijst van die betreffende opleiding. Op die manier kan de school andere studenten eerder zekerheid geven; 
 3. De aanmeldperiode voor een opleiding met een maximum aantal plaatsen loopt tot 1 oktober. Na 1 oktober kunnen er geen rechten meer worden ontleend aan de wachtlijst.
Lees meer

Opleidingen en scholen met een aantal beschikbare plaatsen voor schooljaar 2024-2025

 • Yuverta mbo Den Bosch: 60 plaatsen voor de reguliere bol opleiding en 24 voor de sprintopleiding
 • Yuverta mbo Dordrecht: 70 plaatsen
 • Yuverta mbo Heerlen: 35 plaatsen
 • Yuverta mbo Helmond: 35 plaatsen
 • Yuverta mbo Horst: 32 plaatsen 
 • Yuverta mbo Houten: 60 plaatsen voor de reguliere bol opleiding en 30 voor de verkorte opleiding voor havisten
 • Yuverta mbo Nijmegen: 70 plaatsen voor de reguliere bol opleiding & 25 voor de bbl opleiding
 • Yuverta mbo Helmond: 90 plaatsen

Yuverta mbo Helmond: 50 plaatsen
Yuverta mbo Den Bosch: 28 plaatsen

 • Yuverta mbo Velp: 20 plaatsen
 • Yuverta mbo Nijmegen: 50 plaatsen