yuverta.nl
Menu

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Hoofdlijnen portefeuilleverdeling raad van bestuur per 1 januari 2021


Annemarie Moons (voorzitter)

 • Strategie
 • Governance
 • Organisatie en HR
 • Fusie/transitie
 • Regio’s:
  • Midden-Nederland
  • Agrifood Capital en Noord-Limburg
  • Groenblauwe DeltaTitia Bredée (vicevoorzitter)

 • Strategische agenda innovatie
  • Digitalisering en technologisering
  • subsidies en calls
 • vmbo
  • innovatie beroepsgerichte deel
 • LLO
 • Alumni + internationalisering (capacity building)
 • Communicatie en Marketing
 • Regio’s:
  • Groot-Amsterdam
  • Heuvelrug en Rivierengebied


Jan-Pieter Janssen

 • Onderwijskwaliteit
 • Examinering (borging)
 • Integraal kwaliteitsmanagement
 • Internationalisering (student)
 • Regio:
  • Midden- en Zuid-Limburg

Titia en Jan Pieter hebben het aandachtsveld identiteit.


Cyrille van Bragt

 • Mbo
  • Onderwijsinnovatie
  • Doorlopende leerlijnen
  • Praktijkgericht onderzoek
  • Examinering (zorg)
 • Duurzaamheid
 • Internationalisering
 • Cultuurontwikkeling
 • Regio:
  • Brainport en Midpoint


Gabe van der Zee

 • Planning en control
 • Bedrijfsvoering
 • Vmbo  
 • Positionering (kleine) locaties:
 • Harmonisering en uniformering
 • Inrichting ondersteuning (koppeling tussen centrale en decentrale ondersteuning)
 • Avo-vakken
 • Regio’s
  • Groene zoom
  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Deel deze pagina opDelen