yuverta.nl
Menu
maandag 9 maart 2020

Citaverde sluit aan bij fusieverkenning Wellantcollege en Helicon

Net voor de voorjaarsvakantie werd duidelijk dat er bij Wellant en Helicon genoeg vertrouwen is om in het voorjaar tot een intentieverklaring te komen. In die verklaring spreken de organisaties het voornemen uit om op 1 januari 2021 met elkaar te fuseren. Intussen heeft Citaverde aangegeven graag aan te sluiten bij de fusieverkenning van Wellant en Helicon.

Vanzelfsprekend worden alle ‘voors’ en ‘tegens’ zorgvuldig afgewogen, zoals dat ook in de afgelopen maanden bij Wellant en Helicon al gebeurd is. Onderzocht wordt nu of het mogelijk is om met drieën al een intentieverklaring te tekenen.

Citaverde en Helicon verkenden al eerder een fusie

In 2017-2018 onderzochten Citaverde en Helicon al eens of ze met elkaar konden fuseren. In februari 2018 leidde dat uiteindelijk tot een ondertekening van een intentieverklaring tot structurele samenwerking. Gezamenlijke conclusie was toen dat, op dat moment, een fusie geen doel op zich was, maar misschien op termijn wel de uitkomst van verdere toekomstverkenning. Sinds februari 2018 heeft de beoogde samenwerking concreet vorm gekregen, bijvoorbeeld in de opleidingen veehouderij en het vakbekwaamheidscertificaat Besluithouders Dier. Binnen Leven Lang Ontwikkelen ontwikkelden de drie partijen Wellant, Citaverde en Helicon in de afgelopen tijd samen ‘Education as a Service’. Aansluiting bij de fusieverkenning is in dat licht een logische stap.

Intentieverklaring

Op woensdag 18 maart 2020 komen de ondernemingsraden van Wellant, Helicon en Citaverde bij elkaar. Op de agenda staat onder anderen een conceptversie van de intentieverklaring. De kern van de concept verklaring: “Partijen besluiten dat zij in gezamenlijk overleg het proces tot fusie ingaan.” De ondernemingsraden ontvangen na de bijeenkomst op 18 maart afzonderlijk een formeel instemmingsverzoek. Daarna is het de beurt aan de Raden van Toezicht. Voornemen is om op 15 april de intentieverklaring te ondertekenen. Dan is ook een eerste gezamenlijke management kick-off gepland, meer informatie daarover volgt.

Blauw en groen: de thema’s van de toekomst

Samen kunnen Wellant, Citaverde en Helicon de grootste blauw-groene onderwijscombinatie van Nederland worden. In ‘blauw’, lucht en water, hebben we in snel tempo expertise opgebouwd. In ‘groen’, de groene leefomgeving, zijn we van oudsher dé experts. Vanuit onze scholen bedienen we naast de groene regio’s ook de (groot)stedelijke groeiregio’s van Nederland, waar innovaties plaatsvinden. Voor de vraagstukken en thema’s van de toekomst die daar spelen, denk maar aan luchtkwaliteit, watermanagement, voedsel, biodiversiteit en circulaire economie, hebben wij vanuit het onderwijs het antwoord. Als we samen één grote onderwijscombinatie vormen, borgen we genoeg ruimte om onze blauw-groene voorsprong verder te vergroten en onze onderwijslocaties, ook de kleinschalige, in stand te kunnen houden. 

Heb je vragen? Stel ze!

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over dit bericht. En ook al hebben we in deze fase nog niet op alle vragen een antwoord, je vragen zijn al meer dan welkom. Laat ze horen via nextlevel@wellant.nl, nextlevel@citaverde.nl of nextlevel@helicon.nl. In de komende periode kun je via intranet regelmatig een stand-van-zaken-bericht lezen, de veel gehoorde vragen komen daar vanzelfsprekend in terug. 

Deel deze pagina opDelen