yuverta.nl
Menu
donderdag 20 februari 2020

Vertrouwen in samenwerking Wellantcollege en Helicon

In januari lieten de besturen van Wellant en Helicon medewerkers weten dat ze sinds het najaar van 2019 gesprekken voerden om de kansen van samenwerking met elkaar te verkennen. En die kansen zijn er. In de eerste weken van 2020 zijn vervolgens naast de ‘voors’ ook de ‘tegens’ afgewogen. Het beeld dat dit bij beide organisaties opleverde, is dat er genoeg vertrouwen is om in het voorjaar tot een intentieverklaring te komen, met het voornemen om op 1 januari 2021 met elkaar te fuseren. Of dat ook daadwerkelijk lukt, hangt niet alleen af van het vertrouwen binnen de organisaties, maar ook van een aantal andere factoren, wettelijke en ministeriële zaken bijvoorbeeld.

Blauw en groen: de thema’s van de toekomst

Samen kunnen Wellant en Helicon de grootste blauw-groene onderwijscombinatie van Nederland worden. In ‘blauw’, lucht en water, hebben we beide de afgelopen jaren in snel tempo expertise opgebouwd. In ‘groen’, de groene leefomgeving, zijn we beide van oudsher dé experts. Vrijwel alle vraagstukken van de toekomst gaan over blauw en groen, denk maar aan luchtkwaliteit, watermanagement, voedsel, biodiversiteit en circulaire economie.

Wellant en Helicon hebben nóg een gemene deler: vanuit onze scholen bedienen we de (groot)stedelijke groeiregio’s van Nederland, de regio’s waar innovaties plaatsvinden. Voor de vraagstukken en thema’s van de toekomst die daar spelen hebben we samen vanuit het onderwijs een antwoord. En als we meer gaan samenwerken, zorgt dat voor genoeg schaalgrootte om onze gezamenlijke expertise verder te versterken en onze blauw-groene voorsprong verder te vergroten. Dit komt ook goed van pas bij het duurzaam borgen van kwaliteit, een belangrijke pijler om ook onze kleinschalige onderwijslocaties in stand te kunnen houden.

Toezicht en medezeggenschap

In februari en maart buigen de ondernemingsraden en raden van toezicht zich verder over de ‘voors’ en ‘tegens’. De centrale leerling-, studenten- en ouderraden brengen advies uit en ook een aantal externe stakeholders, als gemeenten en vakorganisaties, wordt betrokken. In maart is dan duidelijk of een intentieverklaring, om tot een fusie te komen, de volgende stap is en zo ja, wanneer die kan worden getekend. 

Volgende stappen: kennismaken en verder uitwerken

In de afgelopen maanden hebben niet alleen de besturen, ondernemingsraden en raden van toezicht gesprekken gevoerd, ook op een aantal andere vlakken is al kennisgemaakt. Vertegenwoordigers van bijvoorbeeld HR en communicatie zijn al bij elkaar geweest. Om samenwerking verder te gaan organiseren worden op dit moment gezamenlijk de volgende ‘clusters’ ingericht: Visie & regie, Onderwijs, Onderwijskwaliteit, Organisatie & personeel, Planning & control, Bedrijfsvoering, Communicatie & marketing en Cultuur. In ieder cluster gaat een aantal leidinggevenden en vakexperts vanuit beide organisaties de samenwerking verder uitwerken. In de komende weken zijn de eerste kick offs gepland.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over dit bericht. En ook al hebben we in deze fase nog niet op alle vragen een antwoord, je vragen zijn al meer dan welkom. Laat ze horen via wellant@helicon.nl of helicon@wellant.nl. In de komende periode kun je regelmatig een stand-van-zaken-bericht lezen, veel gestelde vragen komen daar vanzelfsprekend in terug.

Deel deze pagina opDelen