yuverta.nl
Menu
vrijdag 4 december 2020

Fusie-update: 3 stappen op weg naar één organisatie

 

Volgende fase

Een bestuurlijke fusie is de eerste mooie stap richting onze blauw-groene toekomst. Maar op 1 augustus 2021 gaat het écht gebeuren. Dan gaan we vanuit de nieuwe onderwijsinstelling aan de slag met dagelijks handelen. En daarmee komen we nu bij een volgende fase: de voorbereiding op de instellingenfusie.

2021 wordt een belangrijk en tegelijk een uitdagend jaar. We blijven van betekenis met ons onderwijs en de bijbehorende processen lopen door. Daarnaast werken we toe naar een instellingenfusie, waarbij we dus écht vanuit één organisatie gaan werken. Verbouwen terwijl de winkel open is dus. Denk daarbij aan integratie van ondersteunende processen en het voorbereiden en inregelen van de onderwijsondersteuning en bedrijfsvoering. Er wordt gewerkt aan nieuwe regelingen, zoals die voor de bescherming van persoonsgegevens en een klokkenluidersregeling. Regelingen die wellicht voor velen niet direct het meest aansprekend zijn, maar belangrijk zijn om in de basis een goede organisatie te vormen straks.

Na de bestuurlijke fusie krijgen we een nieuwe naam, maar met ingang van het nieuwe schooljaar in 2021 prijkt die naam ook écht op onze gevels en werven we leerlingen, studenten en cursisten onder dezelfde vlag, vanuit één sterk merk.

Wat betekent dit voor mij?

Een vraag voor veel collega’s is: wat betekent deze fusie nu precies voor mij en mijn werk?

Allereerst de bestuurlijke fusie, daar merk je persoonlijk nog weinig van, behalve dat er straks wellicht een andere naam op je loonstrook staat. Op dit moment werkt cluster Personeel en Organisatie-inrichting aan het harmoniseren van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Het uitgangspunt daarbij is dat niemand erop achteruit gaat. De gesprekken daarover met de vakbonden lopen en tot die gesprekken met goed gevolg zijn afgerond verandert er niets. Ook niet als we al wel bestuurlijk fuseren.

Bij de instellingenfusie, waarbij we echt één nieuwe organisatie zijn, kunnen er wel zaken veranderen. Wat dat heel concreet is, daar is nu nog geen antwoord op te geven. We kunnen wel aangeven welke stappen er gezet worden en wanneer er duidelijkheid komt. Zoals eerder gezegd kan iedereen rekenen op behoud van werk. In een vorige updatekon je al lezen hoe onderwijskundig het proces eruit ziet.

In de periode tussen 1 januari en 1 augustus 2021 krijgt de nieuwe organisatie steeds meer vorm en worden de volgende stappen doorlopen wat betreft organisatie-inrichting:

De kwartiermakers gaan na 1 januari aan de slag (januari – maart)

De hoofdstructuur van de nieuwe organisatie is bekend. De kwartiermakers krijgen de opdracht om, in samenwerking met de clusters en betrokkenen uit de regio of stafafdeling advies te geven over de verdere inrichting van de regio of stafafdeling..

Inrichting nieuwe organisatie (maart – april)

De input van de clusters en de kwartiermakers wordt uitgewerkt in een organisatieplan met de nieuwe missie, visie en kernwaarden als belangrijke basis. In dit plan wordt bijvoorbeeld antwoord gegeven op hoe de regio’s worden georganiseerd. En hoe zien de geïntegreerde bedrijfsvoering- en ondersteunende afdelingen eruit? Welke functies en formatie horen daarbij? De inrichting van de nieuwe organisatie wordt ter advisering ook voorgelegd aan onze TOR.

Van drie naar samen één (april – juni)

Op basis van het organisatieplan wordt duidelijk wat het verschil is in inrichting tussen de huidige organisaties en de nieuwe organisatie. Ook geeft het inzicht in de veranderingen die plaats zullen vinden in functies. Met de vakbonden overlegt cluster Personeel en Organisatie-inrichting over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de fusie. Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers en hoe kunnen we als werkgever onze mensen goed faciliteren? Ook worden duidelijke afspraken vastgelegd in een plaatsingsprocedure. Je krijgt straks een plek in de nieuwe organisatie en die procedure geeft aan hoe die plaatsing in de nieuwe organisatie verloopt.

Overgang en duidelijkheid (juni-juli)

Als er wél iets voor je verandert is het streven dat je voor 1 augustus, de datum van de instellingenfusie, duidelijkheid hebt over je functie en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden (per 1 augustus 2021). Dit geldt met name als je een leidinggevende of ondersteunende functie hebt. Ben je docent? Dan is de verwachting dat er voor jouw functie niet veel verandert.

Hoe kan ik meedenken?

Een fusie-traject is voor iedereen spannend. Het is een proces waar de een weinig van merkt en de ander meer. Dát er wat gaat veranderen is een gegeven. Maar we blijven van betekenis voor de leerling, student, cursist en onze collega’s. We blijven mooi onderwijs verzorgen. Door samen te gaan, kunnen we leren van elkaar. Kunnen we dé uitblinker worden in blauw-groen onderwijs. En blijven we thuis in de toekomst. Maak je je zorgen over je eigen toekomst bij de nieuwe organisatie? Of zie je juist heel veel kansen? Bespreek het ook met je leidinggevende. Zoals gezegd gaan de kwartiermakers straks aan de slag met de invulling van die nieuwe organisatie. Wil je meedenken? Haak dan aan. Houd intranet in de gaten of stuur je idee, suggestie of opmerking naar

nextlevel@wellant.nl, nextlevel@citaverde.nl nextlevel@helicon.nl

In de volgende update:

Cluster bedrijfsvoering heeft als ambitie een ondersteuning te bieden die leerlingen, studenten en medewerkers faciliteert om uit te blinken in het onderwijs. Bedrijfsvoering organiseert, faciliteert, biedt handvatten, ontzorgt en borgt de randvoorwaardelijkheden op een voor het onderwijs zo vloeiend mogelijke wijze. In de volgende fusie-update neemt de werkgroep ICT & Informatiemanagement je mee op metro-reis naar de nieuwe organisatie.

Eerder verschenen

Deel deze pagina opDelen