yuverta.nl
Menu
dinsdag 1 december 2020

Fusie: visies krijgen vorm, denk mee over onderwijs!

Samen echt van betekenis zijn! Daar gaan we voor als nieuwe fusie-organisatie. Met de drie organisatiekoersen als uitgangspunt is cluster Visie & Strategie aan het werk om te komen tot één gezamenlijk Koersdocument. Daarbij moet je niet denken aan een gulden middenweg, maar juist een sterke bundeling van krachten. Precies de reden waarom we samengaan. We willen immers uitblinken als blauw-groene organisatie en nog meer van betekenis zijn voor leerlingen, studenten, cursisten, collega’s en de regio.

De contouren voor de nieuwe gezamenlijke koers staan en worden ook nog besproken met de tijdelijke ondernemingsraad. Een ding is duidelijk: De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen het belangrijkste fundament. De missie, visie, kernwaarden en ambities, vormen straks samen met visie op onderwijs en duurzaamheid een mooie, stevige basis voor de koers.

Cluster onderwijs

Onderwijsvisie: van betekenis zijn doen we zo

Vanaf maart 2020 is ook cluster onderwijs aan de slag gegaan om de fusie tussen Helicon en Wellant, en Citaverde voor te bereiden. Het begon bij inzicht krijgen in elkaars werkwijze om elkaars taal te begrijpen en om als eerste een gezamenlijke visie op onderwijs te ontwikkelen.

Visie op onderwijs

Op basis van de visie, missie, leidende principes en ambities hebben een groot aantal collega’s van alle organisaties samengewerkt binnen het cluster onderwijs werkpakket 1 aan de visie op onderwijs.

Benieuwd naar de visie tot nu toe?

Die kun je lezen op de gezamenlijke fusiepagina. Er is afgesproken dat dergelijke visiedocumenten groeidocumenten zijn en besproken worden met de tijdelijke ondernemingsraad. Bij de daadwerkelijke start van de organisatie in augustus worden visies verder aangescherpt met de input vanuit collega’s, relaties, leerlingen en studenten.

Waar is cluster onderwijs nu mee bezig?

Vanaf 1 augustus 2021 vallen we onder 1 BRIN nummer. Dat wil zeggen dat OC&W en haar toezichthouder (de inspectie van het onderwijs) ons als één organisatie ziet en beoordeelt. We zijn op dit moment bezig om voor 1 januari 2021 te bekijken wat dat precies betekent. We hebben er alle vertrouwen in dat we daar samen uitkomen. Verder werken de werkpakkettrekkers samen met collega’s van Citaverde, Wellant en Helicon aan uiteenlopende onderwijsthema’s als curriculumontwerp, online onderwijs, internationalisering en schoolplan.

We gaan daarbij aan de slag vanuit steeds dezelfde denkwijze:

  1. hoe doen afzonderlijke organisaties het? Wat doen we hetzelfde en wat kunnen we harmoniseren?
  2. wat staat er in de BGC&E documenten en wat kunnen we koppelen aan onderwijs?
  3. vanuit een next level gedachte naar de toekomst toe; waar willen we staan in 2025?


Wat verandert er nu voor het onderwijs in augustus 2021

We werven nu nog als Helicon, Citaverde en Wellant. We denken, vanuit cluster onderwijs dat er in augustus 2021 niet veel verandert qua onderwijs. Wat “niet veel is” en wat dan “wel” dat zijn we nu druk aan het onderzoeken. In de volgende update voor de kerstvakantie kunnen we daar meer over zeggen.

Meedenken?

Graag! Dat kan op verschillende manieren:


En verder:


Heb je vragen?

Stel ze aan nextlevel@wellant.nlnextlevel@citaverde.nlof nextlevel@helicon.nl

Eerder verschenen

Deel deze pagina opDelen