yuverta.nl
Menu
maandag 2 november 2020

Nieuwe hoofdstructuur fusie-organisatie

In het hele fusietraject is steeds de insteek: Hoe werken we toe naar een organisatie waarin we innovatiekrachten bundelen, zodat we dichtbij, persoonlijk en betekenisvol onderwijs kunnen geven vanuit resultaatverantwoordelijke teams? We willen uitblinken in blauw-groen onderwijs, niet voor onszelf, maar om van betekenis te zijn voor onze leerlingen, studenten, cursisten, collega’s en voor onze regio’s. Om dit te bereiken werken collega’s uit de drie organisaties intensief samen aan de voorbereiding van de fusie.

Hoofdstructuur staat vast

Cluster Organisatie-Inrichting en Personeel en de bestuurders hebben in de zomer samen gewerkt aan een nieuwe hoofdstructuur voor de organisatie. Daarbij is nagedacht over: Hoe kunnen we onze krachten bundelen, zodat we van betekenis zijn? Welke structuur past hier het beste bij? Wat zijn logische clusters van onderwijsactiviteiten? En hoe gaan we onderwijsondersteunende en bedrijfsvoeringsactiviteiten op organisatieniveau samen vormgeven?

Een belangrijke gesprekspartner voor de bestuurders is de tijdelijke ondernemingsraad (TOR) die door de ondernemingsraden van Wellant, Citaverde en Helicon is opgericht. In september en oktober hebben diverse open en constructieve besprekingen plaatsgevonden tussen de bestuurders en de leden van de TOR. Op 30 oktober heeft de TOR een positief advies gegeven over de hoofdstructuur van de fusie-organisatie.

Regio-indeling

Er is gekozen voor een regio-indeling. Op die manier houden we de menselijke maat voor leerlingen, studenten en medewerkers en blijft de organisatie overzichtelijk. Ook sluiten we met deze structuur goed aan bij het bedrijfsleven en collega onderwijsinstellingen. Onderwijsondersteuning en bedrijfsvoering worden gezamenlijk georganiseerd, maar kunnen wel op verschillende locaties gehuisvest zijn. Via deze link vind je een powerpoint presentatie met een toelichting op de nieuwe organisatie.

Kwartiermakers

De hoofdlijnen staan en vanaf nu kan verder gewerkt worden aan de organisatie van het onderwijs in de regio, de organisatie van de ondersteuning en de gezamenlijke bedrijfsvoering. We vragen een groep van 17 leidinggevenden om samen met betrokkenen verder na te denken over de nieuwe organisatie op regio- en stafniveau. Deze groep stellen we samen uit de huidige leidinggevenden van onze drie organisaties en noemen we de kwartiermakers. Volgende week publiceren we meer informatie over de rol van de kwartiermaker en is ook de wervingsprocedure bekend.

Stap voor stap

Wat betekent dit alles nu voor mij? We weten nu nog niet hoe die detailuitwerking er precies uit zal zien en wat dit betekent. Het is goed om te benadrukken dat iedereen naar aanleiding van de fusie kan rekenen op behoud van werk. We snappen dat het voor sommige spannend is, zo’n fusietraject, maar het biedt ook kansen om het samen nog beter te gaan doen. In de periode van nu tot 1 augustus 2021 wordt stap voor stap meer duidelijk en daarover berichten we je telkens.

Heb je vragen opmerkingen? Mail ze naar nextlevel@wellant.nlnextlevel@citaverde.nl of nextlevel@helicon.nl

Eerder verschenen

Deel deze pagina opDelen