yuverta.nl
Menu
vrijdag 16 oktober 2020

Fusie: op weg naar een nieuwe organisatie

Iedereen is zo hard aan het werk om goed onderwijs te verzorgen in corona-tijd, dat je bijna zou vergeten dat we óók nog werken aan een gezamenlijke blauw-groene toekomst. Bijna dan, want ook daarin gebeurt ontzettend veel. In dit bericht lees je onder andere over de weg naar de nieuwe naam, organisatiestructuur en cultuur.

Fusie-effectrapportage

De commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) beoordeelt fusies in het middelbaar beroepsonderwijs met een inhoudelijke toets op de fusie-effectrapportage (FER). Vervolgens adviseert CMMBO de minister van OCW, die het formele besluit neemt over de fusie. Die toets is zeer grondig, zodat op alle denkbare vragen vanuit OCW, direct een antwoord is. De commissie heeft de FER van de fusieorganisatie ontvangen en doorgenomen. Om de minister van OCW zo goed mogelijk te adviseren heeft de CMMBO aanvullende vragen gesteld. De besturen zijn op dit moment bezig met het beantwoorden van deze vragen. Na de herfstvakantie ontvangt de CMMBO de input om hun advies compleet te maken. Eerder gaven we aan dat we koersen op een bestuurlijke fusie op 1 januari. Het kan zijn dat we dan nog geen terugkoppeling hebben ontvangen. Dan wordt de bestuurlijke fusie iets later. Bestuurlijk iets later fuseren heeft geen consequenties voor de voorgenomen instellingenfusie op 1 augustus 2021.

46 interne naamvoorstellen

Een van de meest gehoorde vragen is misschien wel: hoe gaan we straks heten? Uit de interne oproep aan alle medewerkers ‘heb jij een idee voor de nieuwe naam’ zijn 46 interne voorstellen binnengekomen. Deze voorstellen zijn allemaal (blind) meegenomen in de beoordeling van in het totaal ruim 130 naamvoorstellen. Daarvoor zijn in de periode van juli - september drie workshops gehouden met een dwarsdoorsnede van collega’s uit Wellant, Citaverde en Helicon.

Op weg naar een nieuwe naam 

We gebruiken de periode van bestuurlijke fusie tot het moment van instellingenfusie in augustus om intensief aan de buitenwereld te laten weten hoe we heten en vooral wie we zijn!

Communicatie

Bij het ontwikkelen en introduceren van een nieuwe naam komt heel wat kijken. De komende maanden houden we je natuurlijk op de hoogte. Met elkaar brengen we die nieuwe naam straks tot leven.

Organisatiestructuur

Het cluster Organisatie-inrichting & Personeel heeft zich afgelopen tijd onder andere gericht op de uitwerking van de hoofdstructuur van de nieuwe organisatie. De Colleges van Bestuur hebben de organisatiestructuur inmiddels besproken met de Tijdelijke Ondernemingsraad (TOR) en hen om advies gevraagd over deze structuur. Naar verwachting geeft de TOR kort na de herfstvakantie haar advies. Na dit advies informeren we je over de hoofdstructuur en de vervolgstappen om te komen tot de verdere uitwerking van de structuur van de nieuwe organisatie.

Vakbonden

De Colleges van Bestuur hebben met de vakbonden al meerdere keren gezamenlijk contact gehad. Behalve het proces is ook nog een keer bevestigd dat naar aanleiding van de fusie het uitgangspunt blijft: met behoud van werk. We berichten al eens eerder over de gevolgen van de fusie. Lees daarom ook gerust nog eens de veelgehoorde vragen hierover door.

Conform de CAO MBO heeft in beginsel iedere instelling een sociaal statuut. Op dit moment zijn de besturen en de vakbonden in gesprek over een sociaal statuut voor de nieuwe organisatie. In een sociaal statuut maak je afspraken over in welke situaties je als werkgever en vakbonden met elkaar in gesprek gaat. En in welke gevallen je samen overlegt over een sociaal plan.

Ter voorbereiding op het overleg tussen de besturen en vakbonden werkt het cluster Organisatie-inrichting & Personeel informeel samen met een afvaardiging van de vakbonden aan een concept statuut. Hierna organiseren de vakbonden een ledenraadpleging.

Cultuur

In het fusietraject is speciaal aandacht voor de verschillende organisatieculturen en hoe we een gezamenlijke cultuur kunnen vormgeven. Samen bouwen aan een cultuur van verantwoordelijkheid waarbij kritische vragen stellen, reflecteren en leren van elkaar centraal staat. Cluster cultuur houdt digitale panelbijeenkomsten, voert visie gesprekken met de besturen en interviewt collega’s van alle drie de organisaties. Ook vormen ze tandems met andere clusters rondom bepaalde thema’s, zoals bijvoorbeeld naamgeving en leiderschapsvisie. Er is inmiddels ook een cultuurstrategie ontwikkeld, als vertrekpunt. Zeker geen eindpunt, want cultuur is nooit klaar. Je maakt die met elkaar, door met elkaar te werken, praten, fouten te maken én samen te spiegelen. En dat gebeurt al volop. 

Op veel plekken is enthousiasme en betrokkenheid, vooral waar collega’s uit de verschillende organisaties actief samenwerken. Niet alles gaat vanzelf, maar we staan open voor elkaar en zoeken gezamenlijk naar de juiste antwoorden en goede oplossingen. Ook de leden van de colleges van bestuur voelen zich in toenemende mate een team en nemen, voor zover de corona-maatregelen dat toelaten, steeds vaker een kijkje in elkaars organisatie en spreken gezamenlijk nieuwe werkwijzen af. Zo groeien we stap voor stap naar elkaar en samen naar een mooie, nieuwe blauw-groene onderwijsorganisatie toe.

Organisatietalent gezocht voor Next Level bijeenkomsten

Tijdens de voorbereidingen voor de fusie organiseren Wellant, Citaverde en Helicon samen jaarlijks een viertal Next Level dagen. Deelnemers aan die dagen zijn leidinggevenden, OR-leden en de colleges van bestuur van de drie organisaties (totaal ca. 170 deelnemers). Het organisatieteam zoekt versterking! Lees er meer over in hun oproep.

Vragen, ideeën, aandachtspunten

Er wordt, op alle vlakken, hard gewerkt en mooie stappen gezet. Geniet (nog) van je welverdiende herfstvakantie!

Welke informatie zou jij graag ontvangen over de weg naar een blauw-groene toekomst? Deel het vianextlevel@wellant.nl, nextlevel@citaverde.nl of nextlevel@helicon.nl

Eerder verschenen

Deel deze pagina opDelen