omhoog
Yuverta vmbo Naarden

Ons onderwijs

Leerwegen op het vmbo

Bij Yuverta vmbo Naarden volg je één van deze leerwegen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)

  Een beetje theorie, want zonder theorie geen diploma, maar liever leer je door te doen.

 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)

  Als je liever in de praktijk bezig bent en het niet erg vindt om ook uit boeken te leren is de KB-richting geschikt voor jou.

 • Gemengde leerweg (vmbo gl)

  Als je graag leert en dit wilt combineren met praktijk is de gemengde leerweg (GL) iets voor jou. Het niveau is hetzelfde als dat van de theoretische leerweg (TL). Je doet examen in vijf theoretische vakken en in plaats van een zesde theorievak heeft de gemengde leerweg een extra groen praktijkvak.

  Het is mogelijk om examen te doen in een extra theorievak. Dan moet je natuurlijk wel goede cijfers halen en het gaat altijd in overleg met school. Je diploma kan dan na het examen omgezet worden in het vmbo-diploma theoretische leerweg.

De schoolse vakken 

Net als op andere scholen krijg je bij ons vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, NASK (natuur- en scheikunde), biologie, mens en maatschappij en Duits (alleen bij GL/TL). 

Praktijkvakken 

Leren door doen. In de eerste en tweede klas volg je praktijklessen. Deze lessen hebben allemaal te maken met groen. De lessen zijn opgedeeld in blokken van een aantal weken en wisselen per periode, zodat je steeds iets anders doet. Samenwerken staat centraal tijdens deze lessen. 

KeuzeWerkTijd

In de onderbouw bieden wij KeuzeWerkTijd (KWT)-lessen aan. Leerlingen van klas 1 en 2 kunnen per week zelf kiezen voor welke lessen zij zich willen inschrijven. Dit gebeurt via Magister. Het aanbod binnen de KWT-lessen is gevarieerd, zodat er voor iedereen wat tussen zit. Er zijn vakstudielessen, waar leerlingen terecht kunnen met hun hulpvragen over de leerstof van het vak. Ook geven we projectlessen, waarbij leerlingen worden uitgedaagd door het doen van een vakoverstijgend project. Sommige van deze projecten duren meerdere weken. Er zijn huiswerklessen, om leerlingen te begeleiden in hun studievaardigheden zoals het leren leren en het maken van een planning. Daarnaast zijn er stilte-uren, waarin leerlingen in alle rust kunnen werken aan hun eigen opdrachten, en studiewerkuren, waarbij ze in samenwerking met hun klasgenoten aan de slag gaan met hun huiswerk.

Thematijd

Naast het volgen van de reguliere programma volg je ook lessen tijdens Thematijd. Je wordt bijvoorbeeld ingedeeld in de Kookklas of de Techklas. Ook kun je ingedeeld worden in de Kunstklas, de Businessklas, de Dierklas of de Sportklas. Je krijgt dan een dagdeel per week les waarin je alles leert over wat jij echt leuk vindt. 

Onderbouw

In de onderbouw ligt de nadruk op je persoonlijke vorming. Je leert actief en zelfstandig te leren. Vanaf leerjaar 1 kijken we hoe jij het beste leert, welke thema’s het beste bij jou passen en hoe zelfstandig je bent. Zodat je op jouw niveau alle kerndoelen van de onderbouw haalt.

Bovenbouw 

Hier bereid je je voor op het mbo of havo en volg je het examenprogramma. De school plaatst je in de leerweg die past bij de manier waarop jij het beste leert. Meer praktijk of meer theorie. Afhankelijk van de gekozen leerweg doe je examen in een aantal algemene vakken en jouw vakkenkeuze uit het profiel Groen. Doe je GL/TL dan volg je, in plaats van een beroepsgericht vak, een extra algemeen vak. Volg je de GL/TL, dan maak je ook een sectorwerkstuk.

Leren buiten de school

Stage

In de bovenbouw loop je stage bij bedrijven waar jouw interesses liggen. Bijvoorbeeld bij een bakkerij, bloemist, dierenwinkel, hovenier, kinderboerderij, tuincentrum of licht- & geluidbedrijf. Zo doe je ervaring op en kun je kijken of dat werk bij jou past.

Projecten

Naast het leren uit boeken kun je ook leren door iets te onderzoeken en opdrachten uit te voeren. Naast de gewone lessen werk je voor een aantal vakken daarom samen in projecten. Hoe kom je bijvoorbeeld aan schoon drinkwater, uit hoeveel procent water bestaat je lichaam en welke dieren leven er in het water? Tijdens projecten leer je ook werken aan PowerPoints, video's en fotopresentaties.

Begeleiding en veilige school

Kleine, veilige school

Yuverta vmbo Naarden is een kleine en veilige school. We hebben ongeveer 400 leerlingen. Je voelt je er snel op je gemak. Onze docenten kennen alle leerlingen. En de leerlingen kennen alle docenten. Dat geeft een vertrouwd gevoel.

 • Begeleiding

  Je eerste aanspreekpunt is altijd je coach. Hij of zij kent jou goed en je kunt bij je coach met alles terecht. Maar soms heb je een beetje extra begeleiding of hulp nodig. Om te bepalen of Yuverta de ondersteuning die jij nodig hebt kan bieden, kijken we bijvoorbeeld naar het onderwijskundig rapport dat meekomt vanuit de basisschool. Als je in aanmerking komt voor extra ondersteuning, overlegt Yuverta met het samenwerkingsverband uit de regio of wij deze zorg kunnen bieden. Zo werken we samen met ambulant begeleiders, schoolmaatschappelijk werk en hebben we trainers in huis voor bijvoorbeeld het geven van faalangsttraining.

 • Dyslexie en dyscalculie

  Dyslexie kan soms in de weg zitten. Met behulp van de Ipad kun je teksten uit schoolboeken en toetsen laten voorlezen. Bij toetsen en examens heb je recht op tijdverlenging. Je moet wel een dyslexieverklaring hebben.

  Dyscalculie kan lastig zijn als er gerekend moet worden. Als je een dyscalculieverklaring hebt, heb je recht op tijdverlenging bij toetsen en examens en het gebruik van een rekenmachine.

  Het kan ook zijn dat we ondanks alle begeleiding niet kunnen bieden wat jij nodig hebt om aan alle eisen te voldoen. In dat geval zullen we het samenwerkingsverband Qinas vragen om met ons samen op zoek te gaan naar een school die de begeleiding wél kan bieden (www.qinas.nl)

 • Veiligheid in en om de school

  We vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt. Yuverta doet dit onder andere door je te beschermen tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Maar we willen ook dat je daar zelf aan meewerkt. Zo blijft het voor iedereen prettig. We zorgen dat de gebouwen en de materialen waarmee je werkt aan strenge veiligheidseisen voldoen, zodat er met jou en je spullen vrijwel niets kan gebeuren. Voor je persoonlijke spullen, zoals de schooltas en mobieltje, hebben we een kluisje waarin je alles veilig op kunt bergen.

 • Pestprotocol

  We streven naar een pestvrije school. We vinden dat we er alles aan moeten doen om jou een zo veilig mogelijke omgeving te garanderen zodat je je optimaal kunt ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen elkaar aanspreken op deze regels en afspraken in ongewenste situaties. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we iedereen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan. 

 • Gezonde school

  Iedere vijf jaar wordt de gezondheid, welzijn en leefstijl van de leerlingen van leerjaar 2 en 4 gemeten. Uit het laatste onderzoek is onder andere gebleken dat er minder gespijbeld wordt, een lager ziekteverzuim is, minder gepest wordt, minder alcohol gedronken wordt en minder cannabis gebruikt wordt. Wij besteden hier veel aandacht aan en zijn trots op deze resultaten!


Wie doet wat op school?

Op school krijg je met verschillende mensen te maken. Hieronder zie je wie wat doet en bij wie je terecht kunt met vragen over bepaalde onderwerpen. 

 • Docenten

  De docenten verzorgen de lessen. 

 • Coach

  Elke leerling heeft een coach. De coach houdt samen met jou in de gaten of je schooljaar goed verloopt. Als het nodig is verwijst hij of zij je door naar bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning. Je kunt altijd met vragen of problemen bij je coach terecht. Ook voor jouw ouders is de coach het eerste aanspreekpunt. 

 • Kernteam

  Elke leerjaar heeft zijn eigen kernteam. Docenten in een kernteam zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de leerlingbegeleiding. Docenten verzorgen zoveel mogelijk lessen binnen het kernteam, op deze manier leren leerlingen en docenten elkaar goed kennen wat de begeleiding ten goede komt. Binnen het kernteam is iedereen coach van een groep leerlingen.

 • Schoolleider

  De schoolleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school. Op onze school hebben we twee teamleiders.

 • Coördinator onderwijs ondersteuning

  De coördinator onderwijs ondersteuning zorgt voor extra begeleiding van leerlingen. Hij organiseert Remedial Teaching trainingen als je last hebt van faalangst of als je moeite hebt met sociale vaardigheden. De coördinator is ook de schakel tussen je coach en externe organisaties op het gebied van leerlingenzorg.

 • Examensecretaris

  Om alle examens goed te laten verlopen heeft elke school een examensecretaris. De examensecretaris zorgt voor de praktische zaken en is aanspreekpunt voor de gang van zaken tijdens de examens.  

 • Verzuimcoördinator

  De verzuimcoördinator komt in actie als er sprake is van onwettig verzuim en te laat komen zonder een goede reden. Dit kan betekenen dat er een gesprek wordt gevoerd met de leerling over de reden van het onwettig verzuim. Ook met de ouder wordt contact gezocht.

 • Vertrouwenspersoon

  Als je een probleem hebt op school dat je niet wilt of kunt bespreken met je coach, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing. Alles wat je vertelt, of het nu gaat over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, wordt vertrouwelijk behandeld. 

 • LOB-coördinator (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)

  Moet je een vakkenpakket of een studie kiezen? De LOB-coördinator zorgt ervoor dat je gedurende je hele schoolperiode goed voorbereid wordt op dit keuzeproces. Zij weet alles over vervolgopleidingen en de beroepen waar je voor kunt kiezen. De LOB-coördinator weet precies welk vakkenpakket je nodig hebt en wanneer er open dagen zijn op vervolgonderwijs zoals mbo-scholen of de havo.

 • Stagecoördinator

  De stagecoördinator adviseert bij het zoeken naar een stageplaats, samen met je coach helpt hij bij het maken van een stageverslag, en hij onderhoudt contacten met het stagebedrijf. De stagecoördinator brengt ook regelmatig bezoeken aan de bedrijven.  

Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn