omhoog

Ons onderwijs

Leerwegen op het vmbo

Bij Yuverta vmbo Naarden volg je één van deze leerwegen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)

  Een beetje theorie, want zonder theorie geen diploma, maar liever leer je door te doen.

 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)

  Als je liever in de praktijk bezig bent en het niet erg vindt om ook uit boeken te leren is de KB-richting geschikt voor jou.

 • Gemengde leerweg (vmbo gl)

  Als je graag leert en dit wilt combineren met praktijk is de gemengde leerweg (GL) iets voor jou. Het niveau is hetzelfde als dat van de theoretische leerweg (TL). Je doet examen in vijf theoretische vakken en in plaats van een zesde theorievak heeft de gemengde leerweg een extra groen praktijkvak.

  Het is mogelijk om examen te doen in een extra theorievak. Dan moet je natuurlijk wel goede cijfers halen en het gaat altijd in overleg met school. Je diploma kan dan na het examen omgezet worden in het vmbo-diploma theoretische leerweg.

De schoolse vakken 

Net als op andere scholen krijg je bij ons vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, NASK (natuur- en scheikunde), biologie, mens en maatschappij en Duits (alleen bij GL/TL). 

Praktijkvakken 

Leren door doen. In de eerste en tweede klas volg je praktijklessen. Deze lessen hebben allemaal te maken met groen. De lessen zijn opgedeeld in blokken van een aantal weken en wisselen per periode, zodat je steeds iets anders doet. Samenwerken staat centraal tijdens deze lessen. 

Thematijd

Naast het volgen van de reguliere programma volg je ook lessen tijdens Thematijd. Je wordt bijvoorbeeld ingedeeld in de Kookklas of de Techklas. Ook kun je ingedeeld worden in de Kunstklas, de Businessklas, de Dierklas of de Sportklas. Je krijgt dan een dagdeel per week les waarin je alles leert over wat jij echt leuk vindt. 

Onderbouw

In de onderbouw ligt de nadruk op je persoonlijke vorming. Je leert actief en zelfstandig te leren. Vanaf leerjaar 1 kijken we hoe jij het beste leert, welke thema’s het beste bij jou passen en hoe zelfstandig je bent. Zodat je op jouw niveau alle kerndoelen van de onderbouw haalt.

Bovenbouw 

Hier bereid je je voor op het mbo of havo en volg je het examenprogramma. De school plaatst je in de leerweg die past bij de manier waarop jij het beste leert. Meer praktijk of meer theorie. Afhankelijk van de gekozen leerweg doe je examen in een aantal algemene vakken en jouw vakkenkeuze uit het profiel Groen. Doe je GL/TL dan volg je, in plaats van een beroepsgericht vak, een extra algemeen vak. Volg je de GL/TL, dan maak je ook een sectorwerkstuk.

Leren buiten de school

Stage

In de bovenbouw loop je stage bij bedrijven waar jouw interesses liggen. Bijvoorbeeld bij een bakkerij, bloemist, dierenwinkel, hovenier, kinderboerderij, tuincentrum of licht- & geluidbedrijf. Zo doe je ervaring op en kun je kijken of dat werk bij jou past.

Projecten

Naast het leren uit boeken kun je ook leren door iets te onderzoeken en opdrachten uit te voeren. Naast de gewone lessen werk je voor een aantal vakken daarom samen in projecten. Hoe kom je bijvoorbeeld aan schoon drinkwater, uit hoeveel procent water bestaat je lichaam en welke dieren leven er in het water? Tijdens projecten leer je ook werken aan PowerPoints, video's en fotopresentaties.

Begeleiding en veilige school

Kleine, veilige school

Yuverta vmbo Naarden is een kleine en veilige school. We hebben ongeveer 300 leerlingen. Je voelt je er snel op je gemak. Onze docenten kennen alle leerlingen. En de leerlingen kennen alle docenten. Dat geeft een vertrouwd gevoel.

Begeleiding

Je eerste aanspreekpunt is altijd je coach. Hij of zij kent jou goed en je kunt bij je mentor met alles terecht. Maar soms heb je een beetje extra begeleiding of hulp nodig. Dat kan zijn omdat je dyslectisch bent, je niet lekker in je vel zit of omdat je last hebt van faalangst. Gelukkig doen we er alles aan om jou te helpen. Bijvoorbeeld door gesprekken met je te voeren. In het eerste jaar bieden we faalangsttraining.

Heb je moeite met je motoriek (bijvoorbeeld met schrijven of gym) dan kun je deelnemen aan de motorische training in het eerste en tweede leerjaar. Gaat samenwerking nog weleens mis, durf je niet goed voor jezelf op te komen of heb je het gevoel dat je vaker ruzie hebt dan een ander? Dan zou de sociale vaardigheidstraining voor jou een hulp kunnen zijn in leerjaar 1 en 2. 

Als je dyslexie of dyscalculie hebt, krijg je een pasje. Hierop staat hoe de leraren het voor jou makkelijker kunnen maken. Zo kun je bijvoorbeeld extra tijd krijgen voor het maken van toetsen. Onze school heeft een Kurzweil-licentie. Mocht je problemen hebben waar je zelf niet uitkomt, dan kun je altijd terecht bij je coach. Hij of zij zal je doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen binnen de school of naar de schoolmaatschappelijk werkster.

LWOO

Bij Yuverta vmbo Naarden bieden we leerwegondersteunend onderwijs aan. Bijvoorbeeld als je extra ondersteuning nodig hebt om een diploma te halen. Je kunt lwoo tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten lestijd of buiten de school. Lwoo-leerlingen zitten vaak in kleinere klassen. Afhankelijk van testgegevens krijgen leerlingen wél of geen lwoo-indicatie. De docent van de basisschool kan hierin adviseren.

Dyslexie en dyscalculie

Heb je moeite met lezen of schrijven? Dan heb je misschien dyslexie. Er zijn speciale testen om dit te onderzoeken. Heb je moeite met rekenen? Dan heb je misschien dyscalculie. Als dyslexie of dyscalculie is vastgesteld, is dat vaak al op de basisschool ontdekt.

Voor ons is het belangrijk om te weten of je dyslexie of dyscalculie hebt, want dan kunnen we je beter helpen en er extra op letten bij je schoolwerk, huiswerk, toetsen en zelfs je examen. Je krijgt dan bijvoorbeeld extra tijd, een tekst met een groot lettertype of de tekst via een koptelefoon. Onze Remedial Teacher bepaalt samen met jou wat voor jou de beste ondersteuning is.

Faalangst

De meeste leerlingen zijn na een tijdje wel gewend aan een nieuwe situatie. Maar het kan zijn dat je jezelf erg druk blijft maken. Bijvoorbeeld bij een proefwerk, een spreekbeurt, of het stellen van een vraag in de les aan de docent. Dan heb je misschien last van faalangst. Helemaal niet erg, want we hebben speciale trainingen die je helpen daarmee om te gaan.

Veiligheid in en om de school

We vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt. Yuverta doet dit onder andere door je te beschermen tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Maar we willen ook dat je daar zelf aan meewerkt. Zo blijft het voor iedereen prettig. We zorgen dat de gebouwen en de materialen waarmee je werkt aan strenge veiligheidseisen voldoen, zodat er met jou en je spullen vrijwel niets kan gebeuren. Voor je persoonlijke spullen, zoals de schooltas en mobieltje, hebben we een kluisje waarin je alles veilig op kunt bergen.

Pestprotocol

We streven naar een pestvrije school. We vinden dat we er alles aan moeten doen om jou een zo veilig mogelijke omgeving te garanderen zodat je je optimaal kunt ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen elkaar aanspreken op deze regels en afspraken in ongewenste situaties. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we iedereen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan. 

Gezonde school

Iedere vijf jaar wordt de gezondheid, welzijn en leefstijl van de leerlingen van leerjaar 2 en 4 gemeten. Uit het laatste onderzoek is onder andere gebleken dat er minder gespijbeld wordt, een lager ziekteverzuim is, minder gepest wordt, minder alcohol gedronken wordt en minder cannabis gebruikt wordt. Wij besteden hier veel aandacht aan en zijn trots op deze resultaten!

Wie doet wat op school?

Op school krijg je met verschillende mensen te maken. Hieronder zie je wie wat doet en bij wie je terecht kunt met vragen over bepaalde onderwerpen. 

Docenten 

De docenten verzorgen de lessen. 

Coach

Elke leerling heeft een coach. De coach houdt samen met jou in de gaten of je schooljaar goed verloopt. Als het nodig is verwijst hij of zij je door naar bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning. Je kunt altijd met vragen of problemen bij je coach terecht. Ook voor jouw ouders is de coach het eerste aanspreekpunt. 

Kernteam

Elke leerjaar heeft zijn eigen kernteam. Docenten in een kernteam zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de leerlingbegeleiding. Docenten verzorgen zoveel mogelijk lessen binnen het kernteam, op deze manier leren leerlingen en docenten elkaar goed kennen wat de begeleiding ten goede komt. Binnen het kernteam is iedereen coach van een groep leerlingen.

Schoolleider

De schoolleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school. Op onze school hebben we twee teamleiders.

Zorgcoördinator 

De zorgcoördinator zorgt voor extra begeleiding van leerlingen. Hij organiseert Remedial Teaching trainingen als je last hebt van faalangst of als je moeite hebt met sociale vaardigheden. De zorgcoördinator is ook de schakel tussen je coach en externe organisaties op het gebied van leerlingenzorg.

Examensecretaris

Om alle examens goed te laten verlopen heeft elke school een examensecretaris. De examensecretaris zorgt voor de praktische zaken en is aanspreekpunt voor de gang van zaken tijdens de examens.  

Verzuimcoördinator

De verzuimcoördinator komt in actie als er sprake is van onwettig verzuim en te laat komen zonder een goede reden. Dit kan betekenen dat er een gesprek wordt gevoerd met de leerling over de reden van het onwettig verzuim. Ook met de ouder wordt contact gezocht.

Vertrouwenspersoon

Als je een probleem hebt op school dat je niet wilt of kunt bespreken met je coach, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing. Alles wat je vertelt, of het nu gaat over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, wordt vertrouwelijk behandeld. 

LOB-coördinator (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)

Moet je een vakkenpakket of een studie kiezen? De LOB-coördinator zorgt ervoor dat je gedurende je hele schoolperiode goed voorbereid wordt op dit keuzeproces. Zij weet alles over vervolgopleidingen en de beroepen waar je voor kunt kiezen. De LOB-coördinator weet precies welk vakkenpakket je nodig hebt en wanneer er open dagen zijn op vervolgonderwijs zoals mbo-scholen of de havo.

Stagecoördinator

De stagecoördinator adviseert bij het zoeken naar een stageplaats, samen met je coach helpt hij bij het maken van een stageverslag, en hij onderhoudt contacten met het stagebedrijf. De stagecoördinator brengt ook regelmatig bezoeken aan de bedrijven.  

Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp