omhoog
Yuverta vmbo Montfoort

Ons onderwijs

Bij Yuverta vmbo Montfoort krijg je uitdagend en aantrekkelijk onderwijs. We kijken naar wat jij nodig hebt om succesvol te zijn, nu en later. Uiteraard vinden we kennis belangrijk. Maar we vinden het ook belangrijk dat je vaardigheden ontwikkelt en dat je werkt aan je persoonlijke kwaliteiten. Er is veel aandacht voor persoonlijke groei en een brede ontwikkeling.

Leerwegen op het vmbo

Bij Yuverta vmbo Montfoort kun je de volgende diploma's behalen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)

  Bij vmbo-basis krijg je veel praktijk en werken we met kleinere theorieklassen. Op die manier krijg je tijdens de les meer aandacht en begeleiding van de docent. Tijdens prestatietijd werk je samen met leerlingen van alle niveaus uit de school. Met je vmbo-basis diploma kun je naar een mbo-opleiding op niveau 2.

 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)

  Bij vmbo-kader krijg je naast de theorie veel praktijk. Tijdens prestatie-tijd werk je samen met leerlingen van alle niveaus uit de school.  Na vmbo-kader kun je een mbo-opleiding op niveau 3 volgen. Soms kun je ook beginnen aan een niveau 4-opleiding.

 • Gemengde leerweg (vmbo gl) en theoretische leerweg (vmbo tl)

  Met een vmbo-gl en vmbo-tl diploma kan je een mbo-opleiding op niveau 4 volgen. Bij ons op school haal je een vmbo-tl diploma door examen te doen in één praktijkvak en zes of zeven theorievakken. Met een vmbo-tl diploma kun je ook naar de havo. Je moet dan wel in gesprek met de decaan om te kijken welk vakkenpakket je het beste kunt kiezen.


Uitdagend onderwijs

Wij helpen je bij de ontwikkeling van je vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten.

 • Leren op jouw manier

  Leren doe je het beste op je eigen manier en in je eigen tempo. Dat betekent leren door samen te doen, door fouten te maken en daar weer van te leren. Zo leer je meer en bereid je je beter voor op het vervolgonderwijs. Samen met je begeleiders en je ouders krijg je de mogelijkheid je eigen keuzes te maken. Bij ons leer je door:

  • het uitvoeren van echte opdrachten, met opdrachtgevers uit de praktijk;
  • het organiseren, plannen en luisteren naar elkaar;
  • samen te werken met anderen. Je leert van elkaar;
  • terug te kijken op wat je hebt gedaan. Fouten maken mag, want daarvan leer je het meest!;
  • je ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘handen’ te gebruiken;
  • vakkennis te ontwikkelen, zodat je goed in staat bent je kennis in te zetten waar dat bij projecten, prestaties en examens van pas komt;
  • doelen te stellen. Zo krijg je zicht op je eigen ontwikkeling en kun je steeds weer nieuwe dingen aanpakken.
 • Workshops en prestatietijd

  Je krijgt bij ons les in vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde en biologie. Wij noemen dit workshops. Daarnaast volg je ook praktijkvakken (workshop praktijk). Hierbij maak je kennis met de beroepen in de 'groene wereld' en diverse vaardigheden die daarbij horen. Denk maar eens aan techniek, de tuinbouw of aan het hoveniersvak. Maar je kunt ook denken aan beroepen die te maken hebben met zorg, de handel in bloemen, dierverzorging, food of met de creatieve kant van bloemschikken.

  Iedere dag werk je 1,5 uur met een groepje aan een opdracht: een prestatie. Dit noemen we prestatietijd (PT). Je maakt zelf een keuze uit de prestaties. Er is er altijd wel één die aansluit bij jouw interesse, niveau en leerstijl en soms mag je ook een eigen prestatie bedenken. Elke opdracht duurt 5 weken en heeft een opdrachtgever. Dat kan iemand zijn binnen of van buiten de school. Tijdens de prestatietijd leer je afspraken maken, plannen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk leer je door te doen, ook veel over hoe dingen in de praktijk werken. Voorbeelden van prestaties zijn; maak een tuintafeltje, organiseer een verwendag voor moeders, verzorg de geiten, kook maaltijden op bestelling. Tijdens de prestatietijd word je begeleid door je mentor en vakdocenten.           

  De zesde week noemen we de vertraagde week: we kijken terug. Je presenteert wat je gedaan hebt aan de groep. Ook heb je dan een gesprek met je mentor. Je kijkt samen terug naar wat goed is gegaan en wat beter kan. En je maakt afspraken voor de volgende periode. Ook je ouders zijn welkom bij zo’n gesprek.

 • Portfolio en mentoruur

  Je houdt je vorderingen bij in je digitale portfolio. In een portfolio leg je vast wat je gedaan hebt en verzamel je het bewijs voor het werken aan competenties als samenwerken, overleggen, doorzettingsvermogen, enzovoorts. Tijdens het gesprek met je mentor laat je aan de hand van je portfolio zien wat je tijdens de periode gedaan en geleerd hebt. Je hebt het niet alleen over je opdracht of je product, maar ook over hoe je gegroeid bent in je competenties.

  In de mentorlessen komt er van alles aan bod. Hoe richt je een portfolio in? Hoe zorg je voor een goede presentatie? Het nieuws van de week kan besproken worden en organisatorische zaken komen aan de orde. Er wordt ook aandacht besteed aan loopbaanbegeleiding. Door jou te laten ontdekken wie je bent en waar je goed in bent, helpen we je een keuze te maken voor een vervolgopleiding.

 • Technologie en toepassing

  Technologie en Toepassing is een nieuw vak voor leerlingen in de bovenbouw van de leerweg GL/TL. Het is een spannend vak dat je meeneemt naar alle sectoren waar technologie een rol speelt.

  Je gaat in blokken van 6 weken werken aan opdrachten van lokale bedrijven en maatschappelijke instellingen. Je werkt in deze opdrachten aan problemen waar een technologische oplossing voor nodig is.

  We hebben een Tech-Lab waar je kunt werken aan je opdracht. Je kunt hier bijvoorbeeld foto’s en video’s editen, 3D-printen, programmeren en meer. We hebben ook een Green Screen en we hebben drones.


Begeleiding en voortgang

Wij begeleiden je met de focus op persoonlijke groei en een brede ontwikkeling.

 • Persoonlijke begeleiding

  Je eerste aanspreekpunt is altijd je mentor. Hij of zij kent jou goed en je kunt bij je mentor met al je vragen terecht. Als je hulp nodig hebt bij problemen, dan kun je via je mentor hulp krijgen. Daarnaast hebben wij een team van deskundige mensen, onze trajectbegeleiders. Zij kunnen je verder helpen.

  Heb je moeite met lezen of schrijven? Dan heb je misschien dyslexie. Er zijn speciale testen om dit te onderzoeken. Als dyslexie is vastgesteld, is dat vaak al op de basisschool ontdekt. Voor ons is het belangrijk om te weten of je dyslexie hebt, want dan kunnen we je beter helpen en er extra op letten bij je schoolwerk, huiswerk, toetsen en zelfs je examen. Je krijgt dan bijvoorbeeld extra tijd, een tekst met een groot lettertype (alleen in de onderbouw) of de tekst via een koptelefoon. Wij bepalen samen met jou wat voor jou de beste ondersteuning is.

  Krijg je vanuit de basisschool het advies LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) mee dan kom je bij ons in de basisberoepsgerichte leerweg terecht. Je krijgt dan les in een kleinere klas, zodat je meer aandacht en hulp van de docent kunt krijgen. Wij hebben vanaf leerjaar 1 t/m 4 kleinere klassen voor leerlingen met een advies LWOO.

  Sommige leerlingen hebben moeite met contacten en sociale interactie. Voor deze leerlingen bieden wij SoVa-trainingen. Hierin leer je beter omgaan met sociale situaties waar je moeite mee hebt. Je leert je beter aan te passen aan de omgeving waardoor je meer grip krijgt op sociale situaties en jouw eigen rol daarin.

 • Studiebegeleiding

  Als je moeite hebt om voldoende resultaten te halen, kun je daar op school bij begeleid worden. Naast de begeleiding door de mentor hebben we ook ondersteuningsuren (OST) voor alle kernvakken. Tijdens deze uren krijg je in kleine groepjes les in een vak dat je lastig vindt. Er is ook een OST voor plannen en organiseren. De OST uren vinden plaats in de ochtend voor je lessen of in de middag aansluitend aan je lessen.  

 • Jouw voortgang

  Samen houden we bij hoe het gaat. Als je even niet zo lekker in je vel zit of wat minder scoort, dan valt dat direct op. We bekijken dan samen met jou hoe dat komt. Maar we gaan vooral zorgen dat het beter gaat.

  Door goed samen te werken, proberen de docenten als team het beste uit je te halen. Zelf ben je natuurlijk ook een onderdeel van dat systeem: het gaat immers om jou. Daarom kun je op Yuverta Montfoort voor een deel zelf je vorderingen bijhouden in een eigen overzicht (portfolio). In je portfolio verzamel je bewijzen van wat je hebt geleerd. Ook je docenten houden hier jouw resultaten bij, noteren je gedrag en eventuele handelingsplannen. Dit overzicht neem je door met je mentor, samen met alles wat je verder maar kwijt wilt. In het portfoliogesprek kijk je samen met je mentor naar je ontwikkeling op diverse competenties, zoals doorzettingsvermogen, zelfstandig werken, initiatief nemen en samenwerken. Je laat met bewijzen zien dat je hiermee op de goede weg bent.

  We vinden het ook belangrijk dat je ouders en je mentor goed contact hebben. Alle ouders worden daarom vóór de herfstvakantie uitgenodigd om kennis te maken. Vervolgens  worden ze elke zes weken uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het gesprek waarin jij met de mentor jouw vorderingen bespreekt.


Onze manier van leren

Wij leren met oog voor de wereld om ons heen

 • Leren met de iPad

  Bij ons leer je niet alleen uit boeken, maar ook van en met elkaar én met de iPad. Na de zomervakantie gaan alle brugklasleerlingen met een iPad naar school. Vóór de start van het nieuwe schooljaar ontvangen je ouders informatie over digitaal onderwijs en de voordelen daarvan en zal er informatie gegeven worden over de bestelprocedure en betaling.

 • Leer meer van de wereld

  Wij vinden het belangrijk dat je meer van de wereld kent dan alleen Nederland. Bij verschillende vakken leer je de wereld pas echt kennen. Zo leer je wereldgerechten maken tijdens de kooklessen en leer je van alles over planten en bloemen die niet in Nederland groeien. Bij maatschappijleer hebben we het over de verschillende culturen. En zelfs tijdens dierverzorging leer je waar de dieren oorspronkelijk vandaan komen en wat dat voor effect heeft op de verzorging.

Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn