omhoog

Ons onderwijs

Leerwegen

Bij Yuverta vmbo Eindhoven volg je één van deze leerwegen/leerroutes:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)

  Met je vmbo-basis diploma kun je naar een mbo-opleiding op niveau 2.

 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)

  Na vmbo kader kun je een mbo-opleiding op niveau 3 volgen. Soms kun je ook beginnen aan een niveau 4-opleiding.

 • Gemengde leerweg (vmbo gl)

  Met je diploma kun je naar alle mbo-opleidingen op niveau 3 en 4.

 • Theoretische leerweg (vmbo tl)

  Met je diploma kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 4. Ook kun je doorleren op de havo.

 • Het Groene Lyceum (havo-advies)

  Heb jij havo-advies en leer je graag door te doen? Dan is het Groene Lyceum iets voor jou! Je haalt in één keer je vmbo- en mbo-diploma. Als je wil kun je daarna doorleren op het hbo. 

Vakken

Je krijgt de verplichte theorievakken, zoals Nederlands en wiskunde. Omdat we een groene school zijn, leer je bij ons ook veel over dieren, bloem, natuur, voeding, techniek en outdoor. Dat doe je niet alleen met theorie, maar vooral door te doen!

Begeleiding

Je krijgt bij ons de begeleiding die je nodig hebt. Een goede begeleiding zorgt voor een goede en fijne schooltijd. Je kunt hulp krijgen bij het leren, maar ook als je je niet fijn voelt op school. Voel je je vervelend, vind je het moeilijk om een beroep te kiezen - bij Helicon VMBO Eindhoven helpen we je.

Begeleiding voor iedereen

Elke klas heeft een mentor. Dat is degene bij wie je met vragen en problemen terecht kunt. De mentor werkt aan de sfeer in de klas en helpt als je het eens moeilijk hebt op school. Heb je andere problemen die niet met school te maken hebben, dan zijn we er ook voor je. We hebben op school een leerlingbegeleider en er is ook schoolmaatschappelijk werk. Zij kunnen met je praten en je verder helpen.

Extra ondersteuning

Wil je graag contact met onze school over extra ondersteuning die nodig is bij het leren of bij het gedrag? Dat kan. Voor problemen als dyslexie, dyscalculie rekenproblemen of leerwegondersteuning is het niet nodig vooraf een gesprek met ons te plannen.  Wil je graag contact over andere ondersteuning? Vul het contactformulier in.

Begeleiding bij het leren

Soms gaat het leren op school vanzelf, en soms heb je extra hulp nodig. Daar zorgen we voor. Dat kan bij ons op verschillende manieren.

Mentor en studiebegeleider

De mentor helpt bij het leren op school. Hij krijgt daarbij ook hulp van de studiebegeleider.

Begeleidingsuren

In de eerste twee jaar krijg je begeleidingsuren. Daarin krijg je extra steun bij het leren en bij de vakken waar je niet zo goed in bent. In het derde en vierde leerjaar kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen in Wiskunde, Engels of Nederlands.
Lees meer hierover op de pagina ‘vakken’.

Dyslexie 

Als je een geldige dyslexieverklaring hebt, dan registreren we dat. Je hebt dan recht op extra ondersteuning en daarvoor krijg je een dyslexiepas. 

Aan het begin van het schooljaar nodigen we je uit en krijg je uitleg over de werkwijze op school voor leerlingen met dyslexie. We praten bijvoorbeeld over:

 • het maken van toetsen
 • gebruik van de dyslexiepas
 • uitleg over het ondersteunende programma 'Claroread'

Heb je dyslexie, dan ondersteunen we je op de volgende manieren:

 • je krijgt meer tijd bij toetsen en examens
 • toetsen waarbij spelling wordt beoordeeld: cijfer volgens dyslexieprotocol
 • mogelijkheid tot gebruik van laptop met spellingscontrole
 • we staan gebruik van gesproken boeken toe
 • je kunt gebruik maken van spraaksoftware Claroread bij toetsen
 • ondersteuning door een voorleesfunctie bij Cito
 • gebruik van spellingscontrole bij schrijfopdrachten en tekstverwerking
 • in overleg met mentor, ouders en remedial teacher kunnen leerlingen gebruik maken van kortdurende ondersteuning. Dit stemmen we af op de behoefte van de individuele leerling.

Het dyslexieprotocol dat we gebruiken is volgens het Landelijke protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.

Dyscalculie

Als je een geldige dyscalculieverklaring hebt dan registreren we dat. Je hebt dan recht op extra ondersteuning. Hiervoor krijg je een dyscalculiepas.

Heb je dyscalculie, dan ondersteunen we je op de volgende manieren:

 • je krijgt meer tijd bij toetsen en examens waarbij rekenwerk een rol speelt
 • ondersteuning door een voorleesfunctie en je mag formule- en/of strategiekaarten gebruiken bij rekenwerk in de les
 • je mag een rekenmachine gebruiken bij alle vakken. Bij het vak rekenen bekijkt de docent welke rekenopdrachten eventueel zonder rekenmachine gedaan worden (contextloze opgaven).

Het dyscalculieprotocol dat we gebruiken is volgens het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie in het Voortgezet Onderwijs

Lees meer

Ontwikkelings PersPectief (OPP)

Vanaf augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking gegaan. Sommige leerlingen krijgen hierdoor extra ondersteuning op onze school.

Krijg je dat ook, dan werken we met een speciaal plan om je zo goed mogelijk te helpen. Op school hebben we een leerlingbegeleider die je begeleidt. 

Passend onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. Binnen de mogelijkheden van de school, leveren we dan maatwerk. Als we niet de juiste ondersteuning kunnen bieden, zoeken we naar een andere school binnen het samenwerkingsverband die dit wel kan.

Lees meer

Begeleiding bij studiekeuze

Op school hebben we een decaan die je helpt bij het kiezen. Eerst bij het kiezen van een keuzevak voordat je naar de derde klas gaat. Daarna bij het kiezen voor een beroep en opleiding. Op school werken we ook in de lessen al aan het kiezen voor je toekomst.

Lees meer hierover op de pagina ‘voorbereiding op het mbo'.

Lees meer

Geslaagd?

Met je diploma ben je goed voorbereid op het mbo. Je kunt doorstromen naar alle sectoren binnen het mbo. Wil je dus na vier jaar groen-onderwijs liever iets met welzijn, techniek of economie? Dat kan!

Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn