omhoog
Yuverta vmbo Den Haag-Westvliet

Meld je aan

Wil je je aanmelden bij Yuverta? Wat fijn om te horen! We kijken er naar uit om jou te helpen groeien. Bij Yuverta zet je de eerste stappen richting de toekomst.

Ben je er al uit en wil je je aanmelden voor schooljaar 2022-2023?

De aanmelding start op zaterdag 12 februari en eindigt op vrijdag 25 februari 2022. Van de basisschool ontvang je het aanmeldformulier met de unieke code en de scholenvoorkeurslijst. Het is verstandig om meer scholen op deze voorkeurslijst te zetten. 

Aanmelden met deze formulieren kan alleen op de volgende manieren: 

 • de formulieren via de mail versturen (geen foto, maar scan) naar: vmbo.denhaag.westvliet@yuverta.nl
 • de formulieren via de post versturen naar: Yuverta Westvliet, Westvlietweg 42, 2491 EC Den Haag 
 • de formulieren in de brievenbus voor de school deponeren: Westvlietweg 42, Den Haag;
 • via digitaal aanmelden in Onderwijs Transparant; uitsluitend als de basisschool hieraan meedoet. Informatie hierover krijg je van de basisschool. 

Als wij beschikken over de juiste mail/adresgegevens ontvang je de aanmeldbevestiging. Wij vragen je onderstaande aanmeldingsprocedure goed door te lezen. Daar staat ook welke formulieren nodig zijn om aan te melden.

Meer informatie over aanmelden kun je zien in onderstaande animatie en in de Jaarkalender van BOVO Haaglanden. (PDF, 539.43 kB)

Wil jij instromen in schooljaar 2021-2022?

Neem dan even telefonisch contact met ons op. We kijken samen naar de mogelijkheden.

Aanmeldingsprocedure en toelatingscriteria

Wil jij je aanmelden bij onze school? Lees de procedure en voorwaarden alvast door!

 • Tijdspad

  · Zaterdag 12 februari t/m vrijdag 25 februari 2022 17:00 uur
  1e aanmeldingsperiode vmbo (met / zonder LWOO)
  · Donderdag 7 april 2022
  Toelatingsbesluit 1e aanmeldingsperiode: op donderdag 7 april is het toelatingsbesluit vanaf 15.00 uur zichtbaar in POVO OT. Ouders ontvangen uiterlijk vrijdag 8 april schriftelijk bericht over het definitieve toelatingsbesluit van de 1e aanmeldingsperiode.· Maandag 11 april t/m donderdag 14 april 2022
  2e aanmeldingsperiode vmbo (met / zonder LWOO), slechts 4 dagen om aan te melden!
  · Donderdag 21 april / vrijdag 22 april 2022
  Toelatingsbesluit 2e aanmeldingsperiode: op donderdag 21 april is het toelatingsbesluit vanaf 15.00 uur zichtbaar in POVO OT. Ouders ontvangen uiterlijk 22 april schriftelijk bericht over het definitieve toelatingsbesluit van de 2e aanmeldingsperiode.
  · Zaterdag 23 april 2022 vanaf 10:00 uur
  publicatie capaciteit restronde op scholenwijzer
  · Dinsdag 10 mei 2022
  start restperiode

 • Schooladvies

  Het schooladvies is belangrijk! Leerlingen kunnen bij ons terecht met het advies (ook een dubbel advies):

  · basisberoepsgerichte leerweg

  · kaderberoepsgerichte leerweg

  · gemengde leerweg / theoretische leerweg*

  · én theoretische leerweg *

  Voor alle leerwegen geldt, met of zonder LWOO.

 • Leerwegen

  Wij bieden de volgende leerwegen:

  · Basisberoepsgerichte leerweg (bbl), bestaande uit vier theorievakken + 1 beroepsgericht programma

  · Kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), bestaande uit minimaal 4 theorievakken + 1 beroepsgericht programma

  · Gemengde Leerweg (gl),* bestaande uit vijf theorievakken + 1 beroepsgericht programma

  * Leerlingen met een theoretisch (tl) advies kunnen zich aanmelden voor de gl. Wij bieden gl-leerlingen een zesde theorievak aan om zodoende een tl-diploma te halen.

 • Plaatsingscapaciteit

  Voor schooljaar 2021-2022 is de capaciteit te plaatsen leerlingen als volgt:

  · 36 plaatsen vmbo bl  met of zonder LWOO (waarvan 2/3 LWOO)

  · 48 plaatsen vmbo bl/kl met of zonder LWOO (waarvan 1/3 LWOO)

  · 52 plaatsen vmbo bl/kl/gl/tl met of zonder LWOO

  De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2022-2023, moet door ouders gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

 • Voorrang bij toelating

  Wij hebben geen voorrangsregeling.

 • Wat heb je nodig om je aan te melden?

  • Het door ouders/verzorgers ondertekende BOVO-aanmeldformulier met daarop de unieke code inclusief de voorkeurslijst. (Het BOVO-aanmeldformulier met unieke code wordt door de basisschool afgegeven.) 
  • Ingevuld inschrijfformulier van Yuverta Westvliet   
  • Als uw kind op een school zit buiten Den Haag waarbij het BOVO-aanmeldformulier niét wordt afgegeven, dan kunt u de aanmelding doen met het adviesformulier.
  • Aanmelding kan alleen digitaal of contactloos (via de post, brievenbus, e-mail).

  Wanneer de aanmelding bij ons binnen is zal er contact met u opgenomen worden.

  • Het betreft een voorlopige aanmelding. De aanmelding is pas definitief als alle formulieren volledig zijn ingevuld én ondertekend en alle onderwijskundige gegevens van de basisschool door ons zijn ontvangen ter beoordeling.
  • Mochten er voorafgaand vragen zijn over de aanmeldprocedure dan kan er contact opgenomen worden met 070 3864228.
 • Criteria aanvraag LWOO

  · leerachterstand 25% - 50%

  · leerachterstand minimaal op 2 leergebieden, waarvan één op begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen

  · IQ onder de 90 en bij IQ boven de 90 alleen met aantoonbare sociaal emotionele problematiek.

  De basisschool is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van dossiergegevens volgens de criteria BOVO; een dossier dient kloppend en volledig te zijn om in behandeling genomen te kunnen worden.

 • Overige uitganspunten (regulier en LWOO)

  · affiniteit met de door ons gegeven groene - en niet groene praktijkvakken

  · affiniteit met ons onderwijssysteem

  · driehoeksamenwerking ouders-leerling-school

 • Leerlingen met ondersteuningsvraag

  Yuverta vmbo Westvliet is een voorstander van geïntegreerd onderwijs. Om zowel leerlingen met als zonder ondersteuningsvraag volledig tot hun recht te laten komen, wordt er bij de aannameprocedure een afweging gemaakt of onze vestiging voldoende ondersteuning kan bieden op grond van klassamenstelling en ondersteuningsbehoefte. Wij verwijzen u graag naar ons School Ondersteuningsprofiel, te vinden op onze website.

 • Determinatie

  Gedurende de eerste drie leerjaren worden de leerlingen voortdurend getest d.m.v. (methode gebonden) toetsen en het Cito Volgsysteem Voortgezet Onderwijs. Na een jaar basisvorming wordt aan de hand van rapportcijfers, resultaten van de tussentijdse toetsen en toetsen van het Cito Volgsysteem bekeken welke leerweg voor de leerling het meest van toepassing is. Met andere woorden, aan het eind van leerjaar twee wordt besloten of uw kind examen doet op BBL, KBL of GL/TL niveau.

 • Aanmelding themaklassen

  Brugklasleerlingen kunnen zich voor het nieuwe schooljaar aanmelden voor de themaklassen Sport en Muziek. Deze lessen komen gedeeltelijk bovenop het reguliere lesprogramma. Daarnaast hebben we een speciale klas voor Technologie & Toepassing (de Tec-plus klas).

  Aanmelding voor deze klassen kan via het inschrijfformulier 2022-2023.

  Voor alle themaklassen geldt vol = vol en volgt plaatsing op de wachtlijst. Voor de themaklassen zijn de volgende plaatsen beschikbaar:

  Sportklas : maximaal 25 plaatsen :

  Muziekklas : maximaal 25 plaatsen

  Technologie & Toepassing (Tec Plus Klas) : maximaal 24 plaatsen

 • Toelatingscommissie

  Als uw zoon of dochter wordt toegelaten op Yuverta Westvliet ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.

  Betrokkenen bij de aannameprocedure zijn:

  Michael Gerretsen, Coördinator Onderwijsondersteuning

  Agnes Ophoff, medewerker leerling ondersteuning

Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn