omhoog
Yuverta vmbo Den Haag-Madestein

Meld je aan

Wil je je aanmelden bij Yuverta? Wat fijn! We kijken er naar uit om jou te helpen groeien. Bij Yuverta zet je de eerste stappen richting de toekomst.

Aanmelden voor het schooljaar 2022-2023

Van de basisschool ontvang je het aanmeldformulier met de unieke code en de scholenvoorkeurslijst. Het is verstandig om meer scholen op deze voorkeurslijst te zetten. Kijk op de Scholenwijzer voor nog eventuele beschikbare plaatsen in leerjaar 1.

Aanmelden met deze formulieren kan alleen op de volgende manieren: 

 • de formulieren via de mail versturen (geen foto, maar scan) naar: vmbo.denhaag.madestein@yuverta.nl
 • de formulieren via de post versturen naar: Yuverta Madestein, Madesteinweg 25, 2553 EC Den Haag
 • de formulieren afgeven bij de receptie van onze school, Madesteinweg 25, Den Haag
 • via digitaal aanmelden in Onderwijs Transparant; uitsluitend als de basisschool hieraan meedoet. Informatie hierover krijg je van de basisschool. 

Als wij beschikken over de juiste mail/adresgegevens ontvang je de aanmeldbevestiging. Wij vragen je onderstaande aanmeldingsprocedure goed door te lezen. Daar staat ook welke formulieren nodig zijn om aan te melden. 

Meer informatie over aanmelden kun je zien in onderstaande animatie en in de Jaarkalender van BOVO Haaglanden. (PDF, 539.43 kB)

Instromen in schooljaar 2022-2023

Wil jij instromen in het nieuwe schooljaar? Neem dan even telefonisch contact met ons op. We kijken samen naar de mogelijkheden.

Aanmeldingsprocedure en toelatingscriteria

Heb jij interesse in onze school? Lees alvast de aanmeldingsprocedure en de toelatingscriteria door.

 • Tijdpad aanmelden

  • Zaterdag 12 februari t/m vrijdag 25 februari 2022, 17.00 uur
   1 e aanmeldingsperiode vmbo (met / zonder LWOO)
  • Donderdag 7 april / vrijdag 8 april 2022
   Toelatingsbesluit 1e aanmeldingsperiode: op donderdag 7 april is het toelatingsbesluit vanaf 15.00 uur zichtbaar in POVO OT. Ouders ontvangen uiterlijk vrijdag 8 april 2022 schriftelijk bericht over het definitieve toelatingsbesluit van de 1e aanmeldingsperiode.
  • Maandag 11 april t/m donderdag 14 april 2022
   2e aanmeldingsperiode vmbo (met / zonder LWOO)
  • Donderdag 21 april / vrijdag 22 april 2022
   Toelatingsbesluit 2e aanmeldingsperiode: op donderdag 21 april is het toelatingsbesluit vanaf 15.00 uur zichtbaar in POVO OT. Ouders ontvangen uiterlijk vrijdag 22 april 2022 schriftelijk bericht over het definitieve toelatingsbesluit van de 2e aanmeldingsperiode.
  • Dinsdag 10 mei 2022
   Start aanmelding restperiode
 • Schooladvies

  Het schooladvies is belangrijk! Leerlingen kunnen bij ons terecht met het advies:
  • basisberoepsgerichte leerweg
  • kaderberoepsgerichte leerweg
  • gemengde leerweg / theoretische leerweg*
  • én theoretische leerweg

  * Voor alle leerwegen geldt, met of zonder LWOO.

 • Leerwegen

  Wij bieden de volgende leerwegen:
  • Basisberoepsgerichte leerweg (bl), bestaande uit vier theorievakken + 1 beroepsgericht programma
   • Kaderberoepsgerichte leerweg (kl), bestaande uit vijf theorievakken + 1 beroepsgericht programma
  • Gemengde leerweg (gl),* bestaande uit vijf theorievakken + 1 beroepsgericht programma

  * Leerlingen met een theoretisch (tl) advies kunnen zich aanmelden voor de (gl). Wij bieden gl-leerlingen een zesde theorievak aan om zodoende een tl-diploma te halen.

 • Plaatsingscapaciteit

  Voor schooljaar 2022-2023 is de capaciteit te plaatsen leerlingen als volgt:
  • 100 plaatsen VMBO bl t/m tl (met of zonder LWOO)

  Bij overaanmelding gaan wij loten.. De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2022-2023, moet door ouders worden gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

 • Voorrang bij toelating

  Leerlingen met een (half-, stief-) broer of zus bij ons op school krijgt voorrang in de toelatingsprocedure.

 • Wat heb je nodig om je aan te melden?

  • Het door ouders ondertekende BOVO-aanmeldformulier inclusief de voorkeurslijst. Het BOVO-aanmeldformulier wordt door de basisschool afgegeven.
  • Als uw kind op een school zit buiten Den Haag waarbij het BOVO-aanmeldformulier niét wordt afgegeven, dan kunt u de aanmelding doen met het door de basisschool afgegeven adviesformulier.

 • Beeldvorming

  Belangrijk voor de plaatsing in de leerwegen zijn de mogelijke achterstanden met name op het gebied van ‘inzichtelijk rekenen’ en ‘begrijpend lezen.

 • Criteria voor aanvraag LWOO

  • leerachterstand 25% - 50%
  • leerachterstand minimaal op 2 leergebieden, waarvan één op begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen
  • IQ onder de 90 en bij IQ boven de 90 alleen met aantoonbare sociaal emotionele problematiek.

  De basisschool is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van dossiergegevens volgens de criteria BOVO; een dossier dient kloppend en volledig te zijn om in behandeling genomen te kunnen worden.

 • Overige uitgangspunten (regulier en LWOO)

  • affiniteit met de door ons gegeven groene - en niet groene praktijkvakken
  • affiniteit met ons onderwijssysteem
  • driehoeksamenwerking ouders-leerling-school

 • Leerlingen met een beperking

  We zijn voorstander van geïntegreerd onderwijs. Om zowel leerlingen met als zonder beperking volledig tot hun recht te laten komen, wordt er bij de aannameprocedure een afweging gemaakt of onze vestiging voldoende ondersteuning kan bieden op grond van ondersteuningsbehoefte en klassamenstelling. 

 • Determinatie

  In de eerste drie leerjaren testen we leerlingen voordurend met het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs. Na twee jaar basisvorming kijken we welke leerweg het beste bij de leerling past. Dat doen we op basis van rapportcijfers, tussentijdse toetsen en de toetsen van het Cito Volgsysteem. Kortom: na twee jaar besluiten we op welk niveau de leerling examen doet.

 • Aanmelden paardenklas, kookklas, technologie & toepassing

  Brugklasleerlingen kunnen zich voor het nieuwe schooljaar ook aanmelden voor de themaklassen Kookklas en Paardenklas. Deze lessen komen gedeeltelijk bovenop het reguliere lesprogramma en vragen ook een extra financiële bijdrage van de ouders. Daarnaast hebben we een speciale klas voor Technologie & Toepassing (T&T).

  Aanmelding voor deze themaklassen kan via het Yuverta inschrijfformulier 2022-2023. Voor de themaklassen geldt vol = vol en zo nodig plaatsing op de wachtlijst.

  Voor deze klassen zijn de volgende plaatsen beschikbaar: 

  • Paardenklas : maximaal 22 plaatsen
  • Kookklas : maximaal 16 plaatsen
  • Technologie & Toepassing (T&T) : maximaal 16 plaatsen
 • Toelatingscommissie

  Toegelaten tot Yuverta vmbo Den Haag-Madestein? Dan ontvang je schriftelijk bericht.

Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn