omhoog

Ons onderwijs

Onderbouw

Na de basisschool kom je op het vmbo. De eerste twee jaar noemen wij de onderbouw. Hier leer je de basis die belangrijk is om straks naar de bovenbouw (klas 3 en 4) te gaan. Je zit in een klas met kinderen die hetzelfde schooladvies als jij hebben gekregen en hebt twee jaar lang dezelfde mentor en klas.

Klassengrootte

Bij ons op school is de grootte van een klas afhankelijk van de leerweg. In een BB-klas plaatsen we maximaal 20 leerlingen. In een KB-klas zitten maximaal 24 leerlingen. Een GT-klas is vol als er 26 leerlingen in zitten.

Bring your own device (BYOD)
Vanaf leerjaar 1 werken leerlingen met een eigen laptop, omdat die voor het onderwijs (zeker bij online onderwijs) onmisbaar is.  Voor de aanschaf van deze laptops zijn wij in zee gegaan met The Rent Company. Zij verzorgen de aanschaf en het onderhoud van de laptops van leerlingen. Het voordeel van deze regeling is dat er een servicecontract bij zit. Dit betekent dat leerlingen een leenlaptop krijgen als hun eigen laptop ter reparatie wordt opgestuurd. Meedoen met de regeling van The Rent Company is niet verplicht en je mag ook een eigen laptop gebruiken voor school. Het gebruik van een chromebook raden wij ten zeerste af omdat ons netwerk daar niet op ingesteld is. 

Meer informatie over The Rent Company

Theorie en praktijk

Je volgt theorievakken (om te leren) en praktijkvakken (onze 'groene' vakken, om te doen). Daarnaast krijg je mentorlessen, tijdens deze lessen wordt onder andere uitgelegd hoe je moet leren (hoe plan je bijvoorbeeld je huiswerk). De theorievakken zijn hetzelfde als op andere vmbo-scholen.

In de schoolgids vind je een overzicht van de vakken in alle leerwegen en leerjaren.

PPO (praktische profiel oriëntatie)

Yuverta vmbo Den Bosch is een vmbo-school met het profiel Groen. Onze praktijkvakken zijn daarom groen. In de onderbouw maak je tijdens PPO kennis met al onze praktijkvakken:

  • Bloem
  • Dier
  • Groen
  • Outdoor
  • Voeding

In de onderbouw krijg je minstens vier lesuren per week PPO.  Je volgt bijvoorbeeld eerst 5 weken het vak bloem, daarna groen, etc. Zo maak je in leerjaar 1 en 2 een aantal keer kennis met al onze praktijkvakken. Dat is handig want in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) moet je keuzevakken kiezen. Dan moet je natuurlijk wel weten waar het over gaat!

Bovenbouw

In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) beginnen de leerlingen aan hun examenprogramma. De theorievakken zijn o.a. Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en afhankelijk van de leerweg  doen leerlingen ook nog examen in een of meerdere keuzevakken.
Binnen het profiel Groen volgen leerlingen een vast examenprogramma met de profielvakken bloem, groen, voeding, handel en techniek. Daarnaast kunnen de leerlingen een deel van het programma zelf samenstellen (keuzevakken). Voor de keuzevakken kunnen leerlingen vakken kiezen op het gebied van bloem, dier, groen, outdoor en voeding.

Begeleiding

Je krijgt bij ons de begeleiding die je nodig hebt. Een goede begeleiding zorgt namelijk voor een goede en fijne schooltijd. Je kunt niet alleen hulp krijgen bij het leren, maar ook als je niet zo lekker in je vel zit of bij het maken van keuzes op school. We laten je niet aan je lot over.

Mentor

Iedere klas heeft een 'eigen' docent. Dat heet een mentor. Hij leert je tijdens de mentorles onder andere hoe je het beste kunt leren, hoe je je leerwerk kunt te plannen en hoe je goed kunt samenwerken met andere leerlingen. Ook praten jullie tijdens de mentorles over je ervaringen op school. Over wat je nodig hebt om goed te kunnen leren. En of er problemen zijn, thuis of op school. De mentor is ook het directe aanspreekpunt voor je ouders.

Extra ondersteuning

Heb jij persoonlijke begeleiding nodig? Of hulp met leren?
De ondersteuningscoördinator is er om voor leerlingen op de school de juiste ondersteuning en zorg te bieden. Zij werkt nauw samen met de leerjaarcoördinatoren, de interne orthopedagoog en de ondersteuner passend onderwijs. 
Wilt u als ouder/verzorger graag contact hebben met een medewerker over extra ondersteuning bij bijvoorbeeld het leren of gedrag van zoon/dochter/pupil? Neem contact met ons op.

Onderwijsondersteuningsplan

De school heeft een ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staan alle gestelde doelen op het gebied van de zorg voor de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Dit in relatie tot passend onderwijs en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband De Meierij.

Dyslexie en dyscalculie

Heb je dyslexie of dyscalculie, dan heb je recht op faciliteiten. Zoals bijvoorbeeld meer tijd bij toetsen of verklanking van de toets d.m.v. het programma Claroread. Vastgestelde diagnoses en toegestane faciliteiten worden binnen Magister verwerkt, waardoor we een volledig overzicht hebben van leerlingen en hun faciliteiten. Dit wordt gecommuniceerd naar de docenten en de toets- en examencommissie zien hier nauwlettend op toe in overleg met de orthopedadoog.

Begeleiding bij studiekeuze

Op school hebben we een decaan die je helpt bij het kiezen. Eerst bij het kiezen van een keuzevak voordat je naar de derde klas gaat. Daarna bij het kiezen voor een beroep en opleiding. Op school werken we ook in de lessen al aan het leren kiezen voor je toekomst. Lees meer hierover  bij 'Na het vmbo'.

Na het vmbo

Als je start met het vmbo denk je misschien nog niet aan de opleiding die je daarna wilt gaan doen. Toch zul je merken dat dat wel steeds belangrijker wordt. Daarom zorgen wij voor een goede voorbereiding.  Stap voor stap helpen we je in vier jaar tijd bij het kiezen van een beroep en opleiding.

In de les

In de praktijklessen maak je kennis met allerlei beroepsrichtingen. Je leert over beroepen die met groen te maken hebben. Zoals: dierenartsassistent, kok, hovenier, outdoor-instructeur, bloemist, voedingsadviseur, medewerker bloemengroothandel, dierverzorger, medewerker animatie, boomkweker, milieu-inspecteur, chauffeur of loonwerker. Maar ook over beroepen in techniek, economie of zorg & welzijn. 

LOB

LOB staat voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Bij LOB leer je na te denken over het vervolg van je studie en een mogelijk beroep. Dat begint al in de onderbouw bij de keuze voor een profiel. In de bovenbouw krijg je te maken met de belangrijke keuze voor een vervolgopleiding.  

Tijdens projectweken en mentorlessen ga je aan de slag met de verschillende loopbaancompetenties (Wat wil ik? Wat past bij mij? Hoe bereik ik mijn doel?). Je denkt na (reflecteert) over bepaalde gebeurtenissen, zoals de stage (waar wil ik stage lopen, hoe pak ik dat aan, etc). Ook heb je loopbaangesprekken met je mentor waarin je bijvoorbeeld bespreekt  hoe je stage is bevallen en bespreek je jouw loopbaan.

Decaan

De decaan kan je helpen een vervolgopleiding te kiezen. Hij organiseert voorlichtingsavonden over beroepen en opleidingen voor jou en je ouders. Met je mentor en eventueel de decaan praat je ook over je interesses en je kunt er terecht voor een goed advies.

Naar het mbo of de havo?

Met je vmbo-diploma kun je naar het mbo (middelbaar beroeps onderwijs). Je kunt kiezen voor een ROC. Dan kies je voor een opleiding in de richting techniek, zorg & welzijn of economie. Of je kiest voor een Yuverta mbo. Dan kies je voor één van de vele groene beroepen. Met een diploma vmbo-T+ kun je ook doorstromen naar een havo.

Goed om te weten

Met een diploma van Yuverta vmbo kun je een opleiding volgen in elke richting van het mbo.

Delen
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • WhatsApp