omhoog
Yuverta vmbo Den Bosch

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen 

Klik op het onderwerp waar je meer over wilt weten om de informatie uit te klappen.

Over het vmbo

 • Aanmelden

  Hoe kan ik mij aanmelden voor Yuverta vmbo Den Bosch?
  In 's-Hertogenbosch kunnen alle groep 8 leerlingen zich tussen 21 februari en 7 maart 2022 via de website van de school, voor-aanmelden. Nadat jij je hebt voor-aangemeld, ga je in op 7, 8 of 9 maart naar één van de aanmelddagen van de school van jouw eerste keuze. 

  Geen loting

  Iedereen die zich aanmeldt, wordt geplaatst op onze school. Zowel als Yuverta vmbo Den Bosch je eerste of tweede keus is .

 • Begeleiding op school

  Hoe is de relatie tussen studenten en docenten?
  Er is veel persoonlijk contact.en persoonlijke aandacht voor de studenten. De docenten kennen je bij naam en er is een goede band tussen de student en docent.

  Kan ik begeleiding of specifieke zorg krijgen op school? 
  Dit is afhankelijk van je hulpvraag en ondersteuningsbehoefte. Als je bij ons op school start met een opleiding, kun je in gesprek met iemand van het team Onderwijsondersteuning, waarbij je aangeeft waar je tegenaan loopt. Vervolgens kijkt het team welke hulp passend voor jou is. 

  Mentor

  Iedere leerling krijgt een mentor. De mentor is het directe aanspreekpunt voor de leerling en ouders . In de onderbouw heb je één mentor en in bovenbouw krijg je een andere mentor.

  Leerjaarcoördinator

  De leerjaarcoördinator ondersteunt de mentor bij eventueel leer- en gedragsproblemen van de individuele leerlingen.

 • Extra ondersteuning

  Wat kan het team Onderwijsondersteuning voor je betekenen? 
  Onderwijsondersteuning kan ondersteuning bieden als je een specifieke hulpvraag hebt. Onze opleidingcoördinator heeft nauwe contacten met schoolmaatschppelijk werker, schoolarts en leerplichtambtenaar en andere externe instanties.  

  Wordt er rekening gehouden met mijn dyslexie/dyscalculie?
  Ja. Als je een officiële verklaring inlevert bij het zorgteam, kunnen we afspraken met je maken over de faciliteiten die jij nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan tijdverlenging of, indien nodig, een voorleesprogramma. Bij Yuverta werken we met Claroread als voorleesproggramma.

 • Dyslexie

  We gebruiken lettertype Arial 12.
  Leerlingen krijgen 25% extra tijd bij toetsen.

 • Dyscalculie

  Ik heb dyscalculie, waar heb ik dan recht op? 
  Leerlingen met dyscalculie hebben recht op 25% extra tijd tijdens toetsen en mogen een standaardrekenkaart gebruiken.

  Onze docenten proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij het individuele niveau en de kennis van elke student. In veel gevallen kunnen zij de hulp en het oefenmateriaal bieden die nodig is. 

 • Praktijkvakken

  Er zijn vijf praktijkvakken op onze school: Bloem, Dier, Groen, Outdoor en Voeding.

  Deze vakken volg je vier lang op school.

 • Verplichte vakken

  Wat zijn de verplichte vakken

  De verplichte (eindexamen)vakken voor alle leerwegen zijn:
  Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie, Maatschappijleer, Kunstvakken inclusief CKV en Lichaamlijke Opvoeding. 
  In deze vakken doe je eindexamen.

  Daarnaast krijg je de 1e twee jaar ook Duits, Economie en Natuur- scheikunde. Dit zijn keuzevakken waar je in het derde jaar voor kan kiezen.

  Duits
  Duits is een keuzevak. Als je deze kiest, dan doe je ook examen in Duits.

  Ik heb dyslexie, kan ik hulp krijgen?
  Je kan gebruik maken van Claroread, een programma dat zorgt dat alle stof vanaf de laptop voorgelezen wordt. De methode Nu Nederlands zorgt ook dat je teksten kan vergroten, voor kan laten lezen en met geel kan markeren. Daarnaast heb je met een dyslexieverklaring recht op tijdverlenging bij toetsen en examen.

  Engels

  Wordt er ook Engels aangeboden bij Yuverta?
  Ja, voor niveau 4 krijgen alle klassen 2 jaar Engels, daarna een examentraining van 10 weken in leerjaar 3. De klassen van niveau 3 krijgen niet allemaal Engels, dat verschilt per opleiding.

  Wat is het uitstroomniveau voor Engels op niveau 4?
  Standaard is het niveau A2 voor schrijven/spreken en B1 voor luisteren/lezen. Als de student een hoger niveau toont, kan de student een hoger examen aanvragen.

  Kan een student met havo-diploma of mbo-diploma op niveau 4 vrijstelling aanvragen voor Engels?
  Een student met deze achtergrond kan een verzoek tot vrijstelling van de examens indienen bij de examencommissie.

 • Stage

  Stage

  Tijdens stages kun je werkervaring opdoen en krijg je een beter beeld van wat je wel of niet leuk vindt. Dit helpt bij het kiezen van een vervolgopleiding.

  Snuffelstage

  In leerjaar 1 lopen leerlingen twee dagen een snuffelstage.
  In leerjaar 2 lopen leerlingen enkele uren een maatschappelijke stage

  Beroeporiënterende stage

  In leerjaar 3 en 4 is stage een onderdeel van het beroepsberichte programma.

Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn