omhoog
Yuverta praktijkonderwijs Amsterdam-Oost

Begeleiding en zorg

Over Yuverta vmbo Kesteren

 • Zorg en Begeleiding
  Even voorstellen

  Binnen onze school hebben we een goed georganiseerd zorgteam dat bestaat uit een orthopedagoog (mevrouw J. In Traa) en een zorgcoördinator (de heer T. Lenkens).

  Zorgvragen zijn vaak erg specifiek. Vandaar dat u tijdens de open dag uw vragen aan hen kunt stellen door te mailen of te bellen.


  J. In Traa

  T. Lenkens

 • Begeleiding op school

  Voor al onze leerlingen zijn ondersteuningsmomenten ingebouwd, in en buiten de lessen. Bijvoorbeeld in (individuele) coach-uren en bij keuzewerktijd (KW). Dit noemen we de basiszorg.                                                                    

  Kan ik begeleiding of specifieke zorg krijgen op school? 
  Dit is afhankelijk van je hulpvraag en ondersteuningsbehoefte. In principe is de coach je eerste aanspreekpunt. Elke week heb je coachlessen en gedurende het schooljaar heb je individuele coachgesprekken. Wanneer jij een specifieke hulpvraag hebt bekijkt het zorgteam bekijkt welke hulp passend voor jou is. 

 • De TOM-klas

  Traject-Op-Maat-klas (TOM-klas):

  Bij ons op school is er een Traject-Op-Maat klas (TOM-klas). De TOM-klas is een voorziening vanuit het speciaal voortgezet onderwijs binnen ons reguliere onderwijs op het Helicon. Leerlingen in de TOM-klas hebben een individueel traject met extra ondersteuning van een docent uit het voortgezet speciaal onderwijs. In deze klas krijgen leerlingen met angstproblematiek of autisme extra begeleiding. De begeleiding in de TOM-klas maakt het mogelijk dat deze leerlingen de lessen kunnen volgen in hun eigen klas waarbij ze gebruik kunnen maken van de faciliteiten en de opvangmogelijkheden van de TOM-klas. 

 • De TOM-klas

  Of een leerling in aanmerking komt voor de begeleiding in de TOM-klas wordt bepaald door het zorgteam.


  Twee leerlingen vertellen wat de TOM-klas voor hen betekent.

 • Dyslexie en Dyscalculie

  Wordt er rekening gehouden met mijn dyslexie/dyscalculie?
  Ja. Als je een officiële verklaring inlevert bij het zorgteam, kunnen we afspraken met je maken over de faciliteiten die jij nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan tijdverlenging of, indien nodig, een voorleesprogramma. Bij Helicon werken we met Claroread als voorleesprogramma. Alle toetsen kunnen met behulp van dit voorleesprogramma voorgelezen worden.

 • Trajectlokaal

  Trajectlokaal:

  Het trajectlokaal is bij ons op school een ruimte voor leerlingen met speciale onderwijsbehoefte. Leerlingen kunnen hier naartoe wanner ze in een prikkelarme omgeving willen werken, een Time-out nodig hebben of begeleiding nodig hebben in het opstarten/afsluiten van hun dag.

Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn