omhoog

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over onze opleidingen en andere belangrijke zaken. Klik op de opleiding of het onderwerp waar je meer over wilt weten om de informatie uit te klappen! 

Over het mbo

 • Aanmelding en toelating

  Hoe kan ik mij aanmelden voor een opleiding?
  Via de opleidingspagina's kun je je direct aanmelden via de rode button 'aanmelden'. Je hebt hier wel je DigiD voor nodig.

  Hoe weet ik welke vooropleiding ik nodig heb voor een bepaalde opleiding? 
  Op de pagina's van de opleidingen vind je informatie over de toelatingseisen per opleidingsniveau. 

  Zijn er vakkenpakketeisen voor bepaalde opleidingen? 
  We hebben geen vakkenpakketeisen. Voor sommige opleidingen is het wel wenselijk dat je examen hebt gedaan in bijvoorbeeld biologie, aardrijkskunde of NaSk, omdat we daar in de opleiding dieper op ingaan. Dit vind je terug op de pagina van een opleiding.

  Zijn er opleidingen met een beperkt aantal plaatsen? 
  Ja. Het kan voorkomen dat meer studenten zich aanmelden voor een opleiding dan dat er plaatsen zijn. Yuverta werkt dan met een wachtlijst. Hierbij geldt: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, op volgorde van aanmelddatum. Op de pagina van de opleiding zie je onder 'beschikbare plaatsen' het maximum aantal plaatsen per opleiding. 

  Ik kan mijn school niet vinden bij vooropleidingen, maar dit is een verplicht veld. Hoe kan ik mijn vooropleiding invullen?
  Dit wordt automatisch gevuld als je met DigiD aanmeldt. Controleer wel even het klopt.

  Ik woon nu nog in het buitenland en heb geen Nederlands BSN-nummer, wat kan ik dan invullen?
  Het is mogelijk om een DigiD aan te maken ook al woon je in het buitenland (als je wel een Nederlandse nationaliteit of nationaliteit van een ander land in de Europese Economische Ruimte (= EU-landen + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) hebt). Zie meer info op www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren onder het kopje ‘ik woon in het buitenland’. Mocht dit niet lukken kun je contact opnemen via administratie@yuverta.nl.

  Ik heb na het aanmelden nog geen bevestigingsmail ontvangen, is mijn aanmelding wel binnen gekomen?
  Nadat je jouw aanmelding hebt voltooid, ontvang je een bevestigingsmail. De bevestigingsmail kan ook in jouw spambox terecht komen. Heb je ook geen e-mail in jouw spambox ontvangen, stuur dan een e-mail naar administratie@yuverta.nl en we kijken het graag voor je na.

 • AVO-vakken (Nederlands, Engels, rekenen)

  Bij ons op school krijg je naast je opleidingsspecifieke vakken ook een ondersteunende vakken, namelijk Nederlands, Engels en rekenen. 

  Nederlands  

  Wordt er ook Nederlands aangeboden bij Helicon?
  Ja, op niveau  2, 3 en 4 krijgen alle klassen 2 jaar Nederlands. Alleen bij de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair krijg je in leerjaar 1, 2 én 3 Nederlands. Elke periode sluit je af met een toets. Je hebt elke periode recht op 1 herkansing.

  Moet je examen doen voor Nederlands?
  Ja. In het tweede jaar van de opleiding, behalve bij paraveterinair, doe je examen Nederlands. Dit examen bestaat uit 5 onderdelen; lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprek voeren. Hier komt een gemiddelde uit. Bij niveau 2 en 3 moet je gemiddelde een 5 of hoger zijn. Bij niveau 4 moet het gemiddelde een 6 of hoger zijn, als je voor Engels een 5 hebt. Als je voor Nederlands een 5 hebt, dan moet je voor Engels een 6 of hoger hebben.

  Wat is het uitstroomniveau voor Nederlands voor de niveau 2, 3 en 4 opleidingen?
  Standaard is het niveau 2F voor niveau 2 en 4. Voor niveau 4 is het 3F. Als de student een hoger niveau toont, dan kan de student een hoger examen aanvragen.

  Met welke methode werken we bij Nederlands?
  We werken met de online methode Nu Nederlands.

  Kan een student met een havo-diploma of een eerdere mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 een vrijstelling aanvragen voor Nederlands?
  Een student met deze achtergrond kan een verzoek tot vrijstelling van de examens indienen bij de examencommissie.

  Ik heb dyslexie, kan ik hulp krijgen?
  Je kan gebruik maken van Claroread, een programma dat zorgt dat alle stof vanaf de laptop voorgelezen wordt. De methode Nu Nederlands zorgt ook dat je teksten kan vergroten, voor kan laten lezen en met geel kan markeren. Daarnaast heb je met een dyslexieverklaring recht op tijdverlenging bij toetsen en examen.

  Rekenen

  Wordt er ook rekenen aangeboden bij Helicon?
  Ja, op niveau 3 en 4 krijgen alle klassen 2 jaar rekenen aangeboden. Alleen voor de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair worden ook in het 3e leerjaar nog lessen ingepland.

  Moet je examen doen voor rekenen? 
  Ja, in principe doe je in het tweede leerjaar examen voor rekenen (Dierenartsassistent paraveterinair in het 3e leerjaar). Ben je goed in rekenen en kun je eerder laten zien dat je op het niveau van het examen zit? Dan mag je mogelijk al eerder je examen maken.

  Wat is het uitstroomniveau voor rekenen? 
  Stroom je in het tweede leerjaar in, dan geldt voor niveau 3 dat je examen doet op niveau 2F en voor niveau 4 geldt dat je examen doet op 3F. Start je in het eerste leerjaar, dan val je onder de nieuwe regeling met nieuwe eisen per niveau. Je stroomt uit op niveau 3 of 4. (Deze zijn nog niet helemaal vastgesteld.)

  Met welke methode werken we bij rekenen? 
  Omdat rekenen op dit moment helemaal opnieuw opgezet wordt, is nog niet duidelijk welke methode gebruikt gaat worden. Simpelweg omdat ook de makers van de methodes hard bezig zijn om zich aan te passen aan de nieuwe rekeneisen. Stroom je in het tweede leerjaar in, dan werk je met Startrekenen Online.

  Kun je een vrijstelling krijgen voor rekenen? 
  Door veranderingen in de wet die eraan zitten te komen, is het nog niet mogelijk om hier een antwoord op te geven. De wettelijke regelingen moeten nog gemaakt worden. Wel streven we ernaar om maatwerk te bieden. Zit je al op niveau, dan kun je mogelijk eerder een examen maken.

  Ik heb dyscalculie, waar heb ik dan recht op? 
  Dyscalculie geeft recht op een paar hulpmiddelen bij het rekenexamen. Welke dat zijn, zal nog vastgesteld worden in de wettelijke regelingen.

  Ik heb moeite met rekenen, kan ik hulp krijgen? 
  Onze docenten proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij het individuele niveau en de kennis van elke student. In veel gevallen kunnen zij de hulp bieden die nodig is.

  Engels

  Wordt er ook Engels aangeboden bij Yuverta?
  Ja, voor niveau 4 krijgen alle klassen 2 jaar Engels, daarna een examentraining van 10 weken in leerjaar 3. De klassen van niveau 3 krijgen niet allemaal Engels, dat verschilt per opleiding.

  Wat is het uitstroomniveau voor Engels op niveau 4?
  Standaard is het niveau A2 voor schrijven/spreken en B1 voor luisteren/lezen. Als de student een hoger niveau toont, kan de student een hoger examen aanvragen.

  Kan een student met havo-diploma of mbo-diploma op niveau 4 vrijstelling aanvragen voor Engels?
  Een student met deze achtergrond kan een verzoek tot vrijstelling van de examens indienen bij de examencommissie.

 • Opleidingen

  Bij Yuverta kun je op verschillende richtingen terecht. Bekijk de opleidingen nog eens rustig.

 • Over het mbo

  Meer weten over het mbo? Over bol- of bbl-opleidingen? En of je recht hebt op studiefinanciering?

 • Zorg en begeleiding op school

  Hoe is de relatie tussen studenten en docenten?
  Er is veel persoonlijk contact.en persoonlijke aandacht voor de studenten. De docenten kennen je bij naam en er is een goede band tussen de student en docent.

  Wordt er rekening gehouden met mijn dyslexie/dyscalculie?
  Ja. Als je een officiële verklaring inlevert bij het team Onderwijsondersteuning, kunnen we afspraken met je maken over de faciliteiten die jij nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan tijdverlenging of, indien nodig, een voorleesprogramma. Bij Yuverta werken we met Claroread als voorleesproggramma.

  Kan ik begeleiding of specifieke zorg krijgen op school? 
  Dit is afhankelijk van je hulpvraag en ondersteuningsbehoefte. Als je bij ons op school start met een opleiding, kun je in gesprek met iemand uit het team Onderwijsondersteuning, waarbij je aangeeft waar je tegenaan loopt. Vervolgens wordt er gekeken welke hulp passend voor jou is. 

  Wat kan het team Onderwijsondersteuning voor je betekenen? 
  Het team Onderwijsondersteuning kan ondersteuning bieden als je een specifieke hulpvraag hebt. Ook is er een begeleidingscentrum waar je terecht kan voor kortdurende begeleiding bij het plannen en organiseren van je werk, of ondersteuning bij vakken zoals rekenen en Nederlands. 

  Heb je vragen over ondersteuning en begeleiding?
  Vragen over ondersteuning en begeleiding kun je stellen aan ons team Onderwijsondersteuning. Stuur ons dan een mail. Team Onderwijsondersteuning neemt dan zo snel mogelijk contact met jou op.


Over de opleidingen

 • Buitensport instructeur en Buitensport coördinator

  Voorlichtingsfilmpje Allround coördinator instructeur buitensport


  Veelgestelde vragen

  Algemeen

  Wat is het verschil tussen de opleidingen Buitensport instructeur en Buitensport coördinator?
  Buitensport instructeur is een niveau 3 opleiding en Buitensport coördinator is op niveau 4. Tijdens de opleiding Buitensport coördinator komen ook de coördinerende taken aan bod zoals het opstellen van een dagprogramma, of afrondende werkzaamheden zoals evaluaties en onderzoeken van klanttevredenheid. Ook leer je een evenement organiseren en de instructeurs aansturen die activiteiten begeleiden.

  Met hoeveel studenten zit je in je in een klas?
  In een klas zitten ongeveer 15 studenten.

  Krijg je een mentor?
  Ja, elke klas krijgt een mentor. Een mentor begeleidt je tijdens je schooljaar en is het eerste aanspreekpunt voor jou als student en je ouders en/of verzorgers.

  Heb ik speciale kleding voor de praktijklessen nodig?
  Ja, voor praktijklessen gebruiken wij speciale kleding. Een Yuverta sportshirt is verplicht om aan te schaffen en te gebruiken tijdens praktijklessen. Dit om ook als groep eenheid uit te stralen bij een extern bedrijf. Yuverta biedt ook de gelegenheid om truien, jassen en extra shirts van Yuverta aan te schaffen op eigen kosten. Voor bepaalde praktijklessen wordt er verwacht dat je een werkbroek draagt met werkschoenen. Deze kan je zelf of ook via Yuverta aanschaffen. Tot slot raden wij als school diverse kleding en materialen aan zoals een fietsbroek bij mountainbiken, maar dit is niet verplicht. 

  Zijn er veel extra kosten bij de opleiding?
  Naast sportkleding zijn er geen extra kosten aan de opleiding verbonden. Wel zijn er extra kosten voor de diverse excursies en studiereizen, zoals de wintersportweek.

  Moet ik veel boeken aanschaffen?
  Veel lesstof is digitaal aanwezig. Je moet ongeveer drie boeken aanschaffen en voor de AVO-vakken (Nederlands, Engels, rekenen) licenties voor digitale programma's.

  Vakkenpakketeisen
  We hebben geen vakkenpakketeisen voor de Buitensportopleidingen

  Met welke vooropleiding word ik toegelaten?
  Met de volgende vooropleidingen word je toegelaten bij de opleiding Allround coördinator instructeur buitensport:

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg;
  • Diploma vmbo gemengde leerweg; 
  • Diploma vmbo theoretische leerweg; 
  • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
  • Diploma vakopleiding (mbo niveau 3);
  • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4. 

  Heeft het melden van mijn ADHD (of autisme, dyslectie, depressie etc) invloed op mijn toelating tot de opleiding?
  Nee. Het is juist heel erg belangrijk dat je dit meldt. Wij kunnen dan op school direct starten met de gewenste zorg begeleiding. Het niet melden hiervan geeft vaker een moeizame start met je opleiding.

  Inhoud opleiding

  Hoe ziet de opleiding eruit?
  De opleidingen duren 3 jaar. Je leert buitensportactiviteiten te organiseren en te begeleiden voor het hele seizoen. In het opleidingsprogramma staan de thema’s ‘mens’, ‘natuur’ en ‘bewegen’ centraal. Deze thema’s komen zowel terug in theorie als in de praktijk en zijn zo opgebouwd dat we altijd kunnen inspelen op de actualiteit.

  In onze opleiding maak je kennis met de belangrijkste typen outdoorbedrijven en activiteiten, en je gaat vooral heel veel van die activiteiten uitvoeren. Het eerste jaar leer jij direct de 6 meest beoefende buitensporten die door de landelijke vereniging Vebon worden voorgeschreven: Mountainbiken, toprope klimmen, kano/kayak, hoogteparcours, oriëntatietochten en boogschieten.

  Je leert dus vooral in en vanuit de praktijk. Op school ondersteunen we je bij die ontwikkeling en geven we je de benodigde bagage mee. Tijdens je stages kun je uiteraard bij bedrijven uit deze sector terecht om nóg meer praktijkervaring op te doen. Dat kan in zowel binnen- als buitenland. In de buitensport verleg je dus letterlijk je grenzen! Door keuzedelen kun je jezelf specialiseren.

  In de opleiding leer je niet alleen buitensportactiviteiten uit te voeren en te begeleiden, maar je leert ook dat deze een middel zijn om iets te bereiken met een groep mensen. Je gaat groepen begeleiden. Doelgericht en mensgericht werken is daarbij dus heel belangrijk. In onze opleiding is jouw groei als instructeur dan ook een belangrijke rode draad. 

  We bouwen de opleiding als volgt op in 3 leerjaren:

  • Leerjaar 1: Oriënteren en kennismaken met outdoor
  • Leerjaar 2: Leren organiseren en begeleiden van outdooractiviteiten
  • Leerjaar 3: Professionaliseren en specialiseren

  De inhoud van het vak leren we je aan de hand van Integrale beroepssituaties (IBS). In elke onderwijsperiode staat een IBS centraal. Elke IBS en onderwijsperiode bekijken we vanuit een allround-bril. Dat wil zeggen dat elke onderwijsperiode altijd de volgende vier elementen bevat:

  • specifiek gericht op outdoor
  • specifiek gericht op natuur
  • specifiek op werken met mensen/groepen
  • specifiek op jouw groei als instructeur (het DNA)

  Welke vakken krijg ik bij de opleiding Allround coördinator instructeur buitensport?
  In de opleiding staan een aantal thema’s centraal:

  • Buitensporten: mountainbike, kano, klimmen, bivak, survival, natuurtochten, outdoor cooking
  • Groepsdynamica, coaching
  • Methodiek, didactiek, organiseren
  • Materialenkennis en veiligheid
  • Plantenkennis, aanleg terreinen, onderhoud groen-voorzieningen
  • Inrichting recreatieterreinen

  Krijg ik nog andere vakken dan ‘buitensport vakken’?
  In je opleiding volg je naast de beroepsgerichte IBS-en ook nog:

  • LOBB: persoonsvorming en burgerschapsontwikkeling
  • Keuzedelen: vakken die je zelf mag kiezen om je opleiding te verrijken; denk hierbij bijvoorbeeld aan het keuzedeel Instructeur overige sporten of Instructeur skiën.
  • AVO: Nederlands, Engels en rekenen
  • BPV: beroepspraktijkvorming / stage lopen

  Hoeveel praktijk komt er in de opleiding aan bod?
  Het aantal praktijk wisselt per periode, maar in iedere periode komt voldoende praktijk aan bod. Veel van de praktijklessen worden bij bedrijven gegeven zodat studenten direct leren uit de praktijk. Gemiddeld heb je iedere week 1 tot 2 praktijkdagen. Dit kan dus deels op school of bij een ander bedrijf zijn.

  Welke sporten komen aan bod?
  Buitensporten zoals: mountainbiken, kanoën, klimmen, bivak, survival, natuurtochten, outdoor cooking, touwbanen komen aan bod. Verder gaan we ook aandacht besteden aan teambuildingsactiviteiten. Daarnaast heb je met een keuzedeel ook de mogelijkheid om je te gaan verdiepen in een buitensport naar keuze.

  Is het erg dat ik nu nog niet veel ervaring heb met buitensporten?
  Nee, het is geen probleem. Je leert alle sporten vanaf de basics, zodat je het straks ook goed uit kunt leggen aan de groepen die je gaat begeleiden.
  Daarnaast zijn er keuzedelen waarin jij je kunt specialiseren in een sport (die je misschien nu al beoefent). Denk bijvoorbeeld aan skiën, snowboarden of kitesurfen.

  Hoe zien de lessen er nu uit met een deel online en een deel fysiek? 
  We plannen voor elke klas een aantal dagen waar fysiek les wordt gegeven op school en een aantal dagen waar online les wordt gegeven. De praktijklessen worden fysiek aangeboden. Op school dragen we een mondkapje. Doordat onze klassen relatief klein zijn kunnen wij veel lessen nog steeds fysiek aanbieden.

  Hoe rond ik mijn opleiding af?
  Elke IBS sluit je af met 3 toetsen (theorietoets, je project en een praktijktoets). Als je al het verplichte onderwijs met een voldoende hebt afgerond, mag je de landelijke examens doen, te weten:

  • Beroepsproeve: Organiseren van buitensportactiviteit
  • Kennisexamen
  • Werkprocesexamen: Verrichten van onderhoud- en beheerwerkzaamheden

  Stage

  Hoeveel stage loop ik?
  Ieder jaar loop je stage. In leerjaar 1 ga je in de tweede helft van het schooljaar op stage. Dit doe je dan voor 20 weken lang steeds twee dagen in de week. In leerjaar 2 loop je fulltime stage voor 10 weken aan het einde van het schooljaar. Leerjaar 3 begin je met een fulltime stage van 10 weken en sluit je af met een afstudeerstage waar je ook je examenopdrachten gaat uitvoeren

  Wat doe ik tijdens stage?
  Je loopt mee in de praktijk en je voert samen met een instructeur in de buitensport alle handelingen uit die voorbij komen. Verder ga je aan de slag om zelf activiteiten te begeleiden en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op het terrein. Daarnaast werk je aan stageopdrachten die je mee krijgt vanuit school.

  Waar mag ik stage lopen?
  Ieder jaar heb je zelf de mogelijkheid om een stagebedrijf te kiezen. Dit zal ieder jaar een buitensportbedrijf zijn waarbij het mogelijk is om alle opdrachten uit te voeren.

  Moet ik deze stageplek zelf zoeken?
  Ja, je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een stage. Via de website: www.stagemarkt.nl kun je via het juiste crebo van de opleiding een geschikt stagebedrijf zoeken. We denken wel mee met je, en ondersteunen waar mogelijk. Zelf onderneem je actie op bellen, mailen, langsgaan en het regelen van de praktijkovereenkomst.

  Mag ik ook in het buitenland stage lopen?
  Jazeker, dit juichen we alleen maar toe. Uiteraard zijn we nu nog afhankelijk van de situatie rondom corona en mag een student alleen maar in het buitenland stage lopen als het land als ‘groen’ erkend is.

  Mag ik twee (of meer) keer op eenzelfde bedrijf stage lopen?
  Nee. Elke stageperiode vul je in op een ander stagebedrijf. Op deze manier krijg je een zo’n een goed mogelijk beeld van het werkveld.

  Werk- en doorstroommogelijkheden

  Waar kan ik na deze opleiding doorstuderen?
  Met de niveau 3 opleiding kan je doorstromen naar niveau 4 en je diploma Buitensport coördinator halen. Met je niveau 4-opleiding kun je ook doorstromen naar een hbo-opleiding, in de richting sport- en bewegingseducatie, sportkunde of recreatie en evenementen bijvoorbeeld.

  Je kan ook doorstromen naar vele andere mbo niveau 4 of hbo-opleidingen.

  Waar kan ik na deze opleiding gaan werken?
  Met deze opleiding kun je aan de slag als (hoofd)instructeur, recreatieleider, survivalgids of coördinator bij buitensportbedrijven, groepsaccommodaties of attractieparken. Ook kun je terecht bij campings, watersportbedrijven, evenementenorganisaties of als beheerder van een recreatieterrein. 

  Is er genoeg werkgelegenheid na mijn opleiding?
  We zien dat vrijwel al onze studenten hun plek vinden in de praktijk. Het is wel belangrijk dat je je differentieert van je medestudenten en aan je netwerk bouwt, zodat je goed zichtbaar bent als je een baan zoekt. Stage lopen is hierbij een cruciaal onderdeel. Als je jezelf van je beste kant laat zien bij een stage, is de kans groot dat je er mag blijven werken als bijbaan of zelfs als volledig baan na je opleiding.

 • Dier en gedrag

  Voorlichtingsfilmpje Dier en gedrag


  Veelgestelde vragen

  Algemeen

  Met hoeveel studenten zit je in je in een klas?
  In een klas zitten zo’n 25 á 30 studenten

  Krijg je een mentor?
  Ja, elke klas krijgt 1 mentor. Zij zullen je begeleiden tijdens je schooljaar en het eerste aanspreekpunt zijn voor jou als student en je ouders en/of verzorgers. Elk jaar krijg je een nieuwe mentor.

  Heeft het melden van mijn ADHD (of autisme, dyslectie, depressie etc) invloed op mijn toelating tot de opleiding? 
  Nee. Het is juist heel erg belangrijk dat je dit meldt. Wij kunnen dan op school direct starten met de gewenste zorg en/of begeleiding. Het niet melden hiervan geeft vaker een moeizame start met je opleiding.

  Heb ik speciale kleding voor de praktijklessen nodig?
  Ja, werkkleding is verplicht. Dit bevat een polo, werkbroek, hoodie en werkschoenen. Deze zijn via Helicon verkrijgbaar of kan je zelf aanschaffen. Aan het begin van het schooljaar krijg je te horen aan welke eisen deze kleding moet voldoen.

  Met welke vooropleiding word ik toegelaten?
  Met de volgende vooropleidingen word je toegelaten bij de opleiding Dier en gedrag:

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg;
  • Diploma vmbo gemengde leerweg; 
  • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

  We hebben geen vakkenpakketeisen voor Dier en gedrag.

  Is het erg dat ik geen biologie in mijn vakkenpakket heb gehad?
  Nee, het is geen probleem. We merken wel dat sommige studenten makkelijker bepaalde theorie opnemen omdat ze dit tijdens biologie gehad hebben.

  Inhoud opleiding

  Hoe ziet het jaarrooster eruit binnen de opleiding?
  De opleiding bestaat uit drie leerjaren. Elke leerjaar is opgebouwd uit ongeveer 40 schoolweken, daarvan loop je ongeveer 10 weken per leerjaar achter elkaar stage. Dit kan een lintstage zijn (2 dagen per week) of een blokstage (5 dagen per week)

  Hoeveel lesuren krijg je per week en tot hoe laat duurt een schooldag?
  Gemiddeld krijg je zo’n 25 klokuren les per week. Dit zijn vakgerichte lessen, ondersteunende vakken als Nederlands en rekenen en mentorlesuren. Lesuren kunnen worden gepland vanaf 9:00 uur t/m 17:00 uur. Meestal eindigt een lesdag om 14:45 uur, er zijn altijd wel dagen tussen dat je vroeger klaar bent, of misschien iets later begint.

  Wat is een IBS?
  IBS staat voor ‘Integrale Beroepssituatie’. Het is de vorm waarin wij onze lesstof in meer samenhang aanbieden. Bijvoorbeeld IBS de Boerderij of IBS Recreatiepark. We hebben dus geen beroepsgerichte vakken. Elke IBS bestaat gemiddeld uit 10 lesweken. Aan elke IBS zitten doelen gekoppeld die je moet bereiken. Aan het einde van een IBS laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald. Dit gebeurt in drie onderdelen: Kennistoets, Praktijk en Product.

  Hoeveel praktijk komt er tijdens de opleiding aan bod? 
  Je gaat in het eerste leerjaar kennis maken met de praktijk. Denk aan boerderijdieren en dieren in recreatieparken. Je hebt in het eerste leerjaar gemiddeld 1 praktijkdag in de week. In de andere leerjaren zijn dit per IBS een aantal buitenschoolse excursies. Praktijk vindt plaats in onze praktijklokalen en op bedrijven. Ook ga je in elk leerjaar minimaal 10 weken stagelopen, waarbij je praktijkervaring op doet.

  Wat voor dieren zijn er allemaal op Helicon MBO Helmond aanwezig? 

  • Zoogdieren zoals konijnen, cavia’s, hamsters, gerbils, muizen.
  • Herpeten (reptielen en amfibieën) als een baardagame, rode rattenslang, landschildpad en nog veel meer.
  • Meerdere aquaria met verschillende soorten tropische vissen.
  • En verschillende soorten vogels.

  Omdat we je ook graag met andere dieren kennis laten maken, gaan we ook bij verschillende bedrijven op bezoek. Denk bijvoorbeeld aan een alpacaboerderij of een dierentuin.

  Hoe zien de lessen er nu uit met een deel online en een deel fysiek? 
  We plannen voor elke klas een aantal dagen waar fysiek les wordt gegeven op school en een aantal dagen waar online les wordt gegeven. In deze online lessen zit een afwisseling tussen zelfstandig werken aan opdrachten, voorbereiden op de fysieke lessen op school en gesprekken met je coach. De praktijklessen worden fysiek aangeboden. Op school dragen we een mondkapje.

  Werk ik veel individueel of is er veel samenwerking?
  Het is een mix van beiden. In het mbo moet elke student uiteindelijk individueel examen doen. Maar samenwerken is een belangrijke competentie in de beroepspraktijk, dus wij stimuleren en beoordelen in de opleiding ook het groepswerk.

  Hoeveel keuzedelen mag ik kiezen?
  In je opleiding zitten 3 keuzedelen die je moet volgen. Wij bieden een aantal keuzedelen aan, waaruit je kunt kiezen. 2 Keuzedelen zijn diergericht. 1 Keuzedeel is gericht op algemene vakken / vaardigheden. Wij noemen dit generieke keuzedelen. Je start in leerjaar 2 met je eerste keuzedeel en in leerjaar 3 volg je de overige 2 keuzedelen.

  Stage

  Regelen jullie de stage (BPV) of moet ik dat zelf regelen?
  Jij bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een stage. Wij denken met je mee en we ondersteunen waar het mogelijk is. Maar jij onderneemt zelf de actie op bellen, mailen of langsgaan.

  Mag ik ook in het buitenland stage lopen? 
  Jazeker, dit juichen we alleen maar toe. Uiteraard zijn we nu nog afhankelijk van de situatie rondom corona en mag een student alleen maar in het buitenland stage lopen als het land als ‘groen’ erkend is.

  Hoe moeten studenten een stage vinden, zeker in deze lastige corona-tijd?
  De diersector is altijd al een sector geweest waarin de kans op werk redelijk laag is. Dat betekent dat studenten hun best moesten doen om een stage te vinden. Studenten kunnen via www.stagemarkt.nl bedrijven zoeken die erkend zijn voor onze opleiding. Als zij op tijd beginnen met zoeken, lukt het eigenlijk altijd om een stage te vinden.

  Mag ik twee keer (of vaker) op eenzelfde bedrijf stagelopen?
  Nee. Ons advies is om elke stageperiode in te vullen op een ander stagebedrijf. Op deze manier krijg je een zo’n een goed mogelijk beeld van het werkveld.

  Werk- en doorstroommogelijkheden

  Waar kan ik na deze opleiding doorstuderen?
  Met deze niveau 3 opleiding kun je doorsturen aan een niveau 4 opleiding.

  Waar kan ik na deze opleiding gaan werken?
  Je maakt in 3 jaar kennis met allerlei soorten dieren. Je let op het welzijn van dieren én je leert het dierengedrag te doorgronden en te trainen. Daarnaast weet jij straks alles over voeding, voortplanting, schoonmaak en onderhoud van dierenverblijven en huisvesting. Na de opleiding kun je aan de slag als assistent-trainer, dierverzorger, voorlichter en beheerder bij bijvoorbeeld:

  • Asiel
  • Pension en kennel
  • Hondenuitlaatservice
  • Dierenspeciaalzaak
  • Trimsalon
  • Kinderboerderij
  • Dierentuin
 • Dier en ondernemen

  Voorlichtingsfilmpje Dier en ondernemen


  Veelgestelde vragen

  Algemeen

  Met hoeveel studenten zit je in een klas?
  In een klas zitten zo’n 24 tot 30 studenten.  

  Krijg je een mentor?
  Ja, elke klas krijgt 1 of 2 mentoren. Zij zullen je begeleiden tijdens je schooljaar. Elk schooljaar krijg je een andere mentor.  

  Heb ik speciale kleding voor de praktijklessen nodig?
  Ja, tijdens de start van de opleiding is het verplicht om een polo, werkbroek, hoodie en werkschoenen aan te schaffen. Deze kunnen via Helicon worden aangeschaft, maar deze kun je ook zelf aanschaffen. De eisen die gelden voor deze werkkleding krijg je te horen aan de start van de opleiding.

  Heeft het melden van mijn ADHD (of autisme, dyslectie, depressie etc) invloed op mijn toelating tot de opleiding?
  Nee. Het is juist heel erg belangrijk dat je dit meldt. Wij kunnen dan op school direct starten met de gewenste zorg begeleiding. Het niet melden hiervan geeft vaker een moeizame start met je opleiding.

  Met welke vooropleiding word ik toegelaten?
  Met de volgende vooropleidingen word je toegelaten bij de opleiding Dier en ondernemen:

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg;
  • Diploma vmbo gemengde leerweg; 
  • Diploma vmbo theoretische leerweg; 
  • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
  • Diploma vakopleiding (mbo niveau 3);
  • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4. 

  We hebben geen vakkenpakketeisen voor Dier en ondernemen.

  Is het erg dat ik geen biologie in mijn vakkenpakket heb gehad?
  Nee, het is geen probleem. We merken wel dat sommige studenten makkelijker bepaalde theorie opnemen omdat ze dit tijdens biologie gehad hebben.

  Inhoud opleiding

  Hoeveel lesuren krijg je per week en tot hoe laat duurt een schooldag?
  Gemiddeld krijg je zo’n 25 klokuren les per week. Dit zijn vakgerichte lessen, ondersteunende vakken als Nederlands en rekenen en mentorlesuren. Lesuren kunnen worden gepland vanaf 9:00 uur t/m 17:00 uur. Meestal eindigt een lesdag om 14:45 uur, er zijn altijd wel dagen tussen dat je vroeger klaar bent, of misschien iets later begint.

  Wat is een IBS?
  IBS staat voor ‘Integrale Beroepssituatie’. Het is de vorm waarin wij onze lesstof in meer samenhang aanbieden. Bijvoorbeeld IBS de Boerderij of IBS Recreatiepark. We hebben dus geen beroepsgerichte vakken. Elke IBS bestaat gemiddeld uit 10 lesweken. Aan elke IBS zitten doelen gekoppeld die je moet bereiken. Aan het einde van een IBS laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald. Dit gebeurt in drie onderdelen: Kennistoets, Praktijk en Product.

  Wat is de verdeling tussen de onderwerpen dier en ondernemen in de opleiding?
  De verdeling is ongeveer 50/50. In het eerste leerjaar krijg je veel les over verschillende diersoorten. We noemen het eerste leerjaar ook wel een basisjaar. Dit leerjaar bevat de volgende IBS’en (vakken): IBS Boerderij, IBS Asiel, Pension & Kennel, IBS Recreatiepark en IBS Dierenspeciaalzaak. In de IBS Dierenspeciaalzaak wordt de eerste stap gezet naar het ondernemen. Hier start je kennis over het economische stuk van de opleiding. Vervolgens krijg je in leerjaar 2 de IBS’en: IBS de Fokker, IBS de Trainer en IBS de Bedrijfsleider en in leerjaar 3 de IBS de Ondernemer. De IBS’en spreken voor zich. Bij de IBS’en de Fokker en de Trainer wordt er diergerelateerde kennis behandeld. Bij de IBS’en de Bedrijfsleider en de Ondernemer ga je dieper op de economische kennis in; hoe start ik een bedrijf op, welke zaken komen er bij kijken als bedrijfsleider, hoe stuur ik mensen aan, hoe maak ik een inkoopplan, hoe werf ik nieuwe klanten, etc.

  Sluit de praktijk, theorie en het project van de betreffende IBS op elkaar aan?
  Gedurende de theorielessen wordt er een basis van kennis gelegd die ook ingezet kan worden gedurende de praktijklessen en het project. De kennis en ervaringen die gedurende de praktijklessen worden opgedaan kunnen ook weer bijdragen in de theoretische lessen of bij het maken van het project.

  Hoeveel praktijk komt er in de opleiding aan bod?
  Je gaat in het eerste leerjaar kennismaken met de praktijk middels verschillende praktijklessen. Denkend aan praktijklessen extern waarbij boerderijdieren en dieren in recreatieparken aan bod komen en praktijklessen intern waarbij je lessen krijgt die in de praktijklokalen op school worden gegeven. Tevens ga je in elk leerjaar minimaal 10 weken stagelopen, waarbij je praktijkervaring op doet en vervolgens de proeve van bekwaamheid aflegt eind leerjaar 3.

  Wat voor dieren zijn er allemaal op Helicon aanwezig?

  • Zoogdieren zoals konijnen, cavia’s, hamsters, gerbils en muizen.
  • Herpeten (reptielen en amfibieën) als een baardagame, rode rattenslang, landschildpad en nog meer.
  • Meerdere aquaria met verschillende soorten tropische vissen.
  • En verschillende soorten vogels.

  Omdat we je ook graag met andere dieren kennis laten maken, gaan we ook bij verschillende bedrijven op bezoek. Denk bijvoorbeeld aan een alpacaboerderij of een dierentuin.

  Hoeveel praktijkuren zijn er met de dieren?
  Elke periode vindt er 1 IBS plaats. Dit is een vak waarvoor je een theorietoets, project en praktijktoets afrondt. In leerjaar 1 heb je gemiddeld 1 praktijkdag in de week. In de andere leerjaren zijn dit voornamelijk per IBS een aantal buitenschoolse excursies.

  Kan ik een Besluit houder van dieren (BHvD) behalen in mijn opleiding?
  Ja, dat kan! In je opleiding ga je altijd minimaal één BHvD doen. Deze is namelijk nodig voor je diplomering. Je kunt in je opleiding kiezen voor BHvD Overige zoogdieren of Hond/Kat (onder voorbehoud). Daarnaast kan je tegen betaling in je keuzedelen kiezen voor de overige besluithouders, namelijk vissen, herpeten en vogels.

  Hoeveel keuzedelen mag ik kiezen?
  In je opleiding zitten 3 keuzedelen die je moet volgen. Je kan uit een voorgeselecteerd palet een keuze maken voor deze 3 keuzedelen. 2 van de keuzedelen zijn diergericht. 1 keuzedeel is gericht op algemene vakken /vaardigheden. Wij noemen dit generieke keuzedelen.  Je start in leerjaar 2 met je eerste keuzedeel en in leerjaar 3 volg je de overige 2 keuzedelen.

  Hoe zien de lessen er nu uit met een deel online en een deel fysiek?
  We plannen voor elke klas een aantal dagen waarop er fysiek les wordt gegeven op school en een aantal dagen waarop er online les wordt gegeven. In deze online lessen zit een afwisseling tussen zelfstandig werken aan opdrachten, voorbereiden op de fysieke lessen op school en gesprekken met je mentor. We proberen online colleges te voorkomen. De praktijklessen zijn nu gewoon op school (met verplichte mondkapjes).

  Stage

  Hoe ziet het stage rooster eruit binnen de opleiding?
  Je opleiding bestaat uit drie leerjaren. Elke leerjaar is opgebouwd uit ongeveer 40 schoolweken, daarvan loop je ongeveer 10 weken per leerjaar achter elkaar stage. Dit kan een lintstage zijn (2 dagen per week) of een blokstage (5 dagen per week)

  Mag ik ook in het buitenland stage lopen?
  Jazeker, dit juichen we alleen maar toe. Uiteraard zijn we nu nog afhankelijk van de situatie rondom corona en mag een student alleen maar in het buitenland stagelopen als het land als ‘groen’ erkend is.

  Mag ik twee (of meer) keer op eenzelfde bedrijf stage lopen?
  Nee. Elke stageperiode vul je in op een ander stagebedrijf. Op deze manier krijg je een zo’n een goed mogelijk beeld van het werkveld.

  Op welke manier vind ik een geschikt stage bedrijf?
  Via de website: www.stagemarkt.nl kun je via het juiste crebo van de opleiding een geschikt stagebedrijf zoeken. Als student ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikt stagebedrijf. Uiteraard word je hierin begeleid door de docenten.

  Regelen jullie de stage (BPV) of moeten we dat zelf regelen?
  Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een stage. Wij denken mee met je en we ondersteunen waar het mogelijk is. Maar jij onderneemt de actie op bellen, mailen of langsgaan.

  Hoe moeten studenten een stage vinden, zeker in deze lastige corona-tijd?
  De diersector is altijd al een sector geweest waarin de kans op werk redelijk laag is. Voor stages geldt dat er een matige tot gemiddelde kans is om een plek te vinden (afhankelijk van de regio). Dat betekent dat studenten hun best moesten doen om een stage te vinden. Studenten kunnen via www.stagemarkt.nl bedrijven zoeken die erkend zijn voor onze opleiding. Als zij op tijd beginnen met zoeken, lukt het eigenlijk altijd om een stage te vinden.

  Werk- en doorstroommogelijkheden

  Waar kan ik na deze opleiding doorstuderen?
  Met een mbo niveau 4 diploma op zak, mag je doorstuderen op het hbo. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen als Diermanagement, Veehouderij of Docent Recreatie- & Gezelschapsdieren.

  Je kan ook doorstromen naar vele andere hbo-opleidingen.

  Waar kan ik na deze opleiding gaan werken?
  Je leert alles over dierverzorging, voortplanting, voeding, trainingsleer, dierengedrag en communicatie. Ook het werken met mensen én ondernemen staan centraal. Na 3 jaar kun je een eigen bedrijf opstarten of in dienst gaan bij bijvoorbeeld een asiel. Na Dier en ondernemen kun je aan de slag als:

  • Beheerder of eigenaar van bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak, pension, kennel of asiel
  • Hondentrainer
  • Trainer van dieren
  • Dierverzorger, bijvoorbeeld in een dierentuin
  • Voorlichter
 • Dierenartsassistent / Paraveterinair

  Voorlichtingsfilmpje Dierenartsassistent / Paraveterinair

  Veelgestelde vragen

  Algemeen

  Met hoeveel studenten zit je in een klas?
  In een klas zitten zo’n 24 tot 30 studenten.  

  Krijg je een mentor?
  Ja, elke klas krijgt 1 of 2 mentoren. Zij zullen je begeleiden tijdens je schooljaar. Elk schooljaar krijg je een andere mentor.  

  Heb ik speciale kleding voor de praktijklessen nodig?
  Ja, tijdens de start van de opleiding is het verplicht om een polo, werkbroek, hoodie en werkschoenen aan te schaffen. Deze kunnen via Helicon worden aangeschaft, maar deze kun je ook zelf aanschaffen. De eisen die gelden voor deze werkkleding krijg je te horen aan de start van de opleiding.

  Met welke vooropleiding word ik toegelaten?
  Je wordt toegelaten tot de reguliere opleiding Dierenartsassistent – Paravaterinair als je een vmbo-diploma hebt behaald. De paraveterinaire opleiding is een opleiding op niveau 4 en een vooropleiding vmbo-TL sluit hier het beste bij aan. Er zit veel theorie in de opleiding en er wordt veel zelfstandigheid van je verwacht. 

  Is het erg dat ik geen biologie in mijn vakkenpakket heb gehad?
  Nee, het is geen probleem. We merken wel dat sommige studenten makkelijker bepaalde theorie opnemen omdat ze dit tijdens biologie gehad hebben.

  Hoe verloopt de toelating?
  Via de website kun je je inschrijven voor de opleiding. Je wordt daarna ingepland voor een welkomstgesprek. In dit gesprek wordt er gekeken of je de juiste vooropleiding hebt en wordt er gekeken of je verwachtingen van de opleiding overeenkomen met de opleiding. Vanuit het welkomstgesprek kan er besloten worden of je wordt geplaatst. 

  Heeft het melden van mijn ADHD (of autisme, dyslectie, depressie etc) invloed op mijn toelating tot de opleiding?
  Nee. Het is juist heel erg belangrijk dat je dit meldt. Wij kunnen dan op school direct starten met de gewenste zorg begeleiding. Het niet melden hiervan geeft vaker een moeizame start met je opleiding.

  Inhoud opleiding

  Hoe ziet de opleiding eruit?
  De opleiding duurt 4 jaar. Het eerste jaar is het ‘basisdeel’ van de opleiding en bestaat uit algemene dierverzorging. Leerjaar 2 tot en met 4 gaan over het ‘specialisatiedeel’ van de opleiding en daarin komen alle aspecten aan bod van het paraveterinaire vak.

  Wij werken met IBS-en (Integrale Beroeps Situaties), hierin draait al het onderwijs (theorie, project en praktijk) rondom die beroepssituatie. In het eerste basisjaar krijg je IBS-en zoals IBS De dierenspeciaalzaak en IBS De Boerderij. In het tweede jaar leer je de kamers van de kliniek kennen, o.a. door IBS het Consult en IBS Aanvullende diagnostiek. 

  In het derde jaar gaan we in op de dierziekten en onderzoeken we hoe we de kamers uit het tweede jaar inzetten om de patiënt te voorzien van medische zorg, o.a. door IBS Respiratie en Circulatie en IBS Digestiestelsel. In het vierde jaar gaan we in IBS De ondernemende para de managementkant uitdiepen. 

  Welke ‘vakken’ krijg ik?
  We werken met IBS-en (Integrale Beroeps Situaties), dit is een thema waarin alle lessen (theorie, project en praktijk) op zijn gericht.

  Hoeveel theorie en praktijk krijg ik?
  Het grootste deel van de tijd besteed je aan het verwerken van de theorie. Daarnaast krijg je wekelijks praktijklessen en momenten om aan je project te werken.

  Krijg ik nog andere vakken dan ‘paraveterinaire vakken’?
  In je opleiding volg je naast de beroepsgerichte IBS-en ook nog:

  • LOBB: persoonsvorming en burgerschapsontwikkeling
  • Keuzedelen: vakken die je zelf mag kiezen om je opleiding te verrijken; denk hierbij bijvoorbeeld aan het keuzedeel De paardenkliniek, Landbouwhuisdieren of Besluithouders van dieren
  • AVO: Nederlands, Engels en rekenen
  • BPV: beroepspraktijkvorming / stage lopen

  Welke diersoorten komen aan bod?
  In de opleiding bespreken we vooral de gezelschapsdieren die voorbij komen in de praktijk, waarbij honden en katten de meest behandelde dieren zijn. In projecten en keuzedelen heb je de mogelijkheid om je te richten op andere dierensoorten, denk aan rund of paard. 

  Wat voor dieren zijn er allemaal op Helicon aanwezig?

  • Zoogdieren zoals konijnen, cavia’s, hamsters, gerbils en muizen.
  • Herpeten (reptielen en amfibieën) als een baardagame, rode rattenslang, landschildpad en nog meer.
  • Meerdere aquaria met verschillende soorten tropische vissen.
  • En verschillende soorten vogels.

  Omdat we je ook graag met andere dieren kennis laten maken, gaan we ook bij verschillende bedrijven op bezoek. Denk bijvoorbeeld aan een gastles bij een chiropractor Paard.

  Stage

  Hoeveel stage ga ik lopen?
  In de opleiding loop je elk jaar een stage van minimaal 10 weken.

  Wat doe ik tijdens stage?
  Je loopt mee in de praktijk en je voert samen met de paraveterinair alle handelingen uit die voorbij komen. Daarnaast werk je aan stageopdrachten die je mee krijgt vanuit school.

  Waar mag ik stage lopen?
  In het eerste jaar is je stage een dierverzorgingsbedrijf (bijvoorbeeld een kinderboerderij of dierenspeciaalzaak), in de volgende jaren loop je stage bij een dierenkliniek.

  Moet ik deze stageplek zelf zoeken?
  Ja, jij zoekt zelf de stageplek en regelt zelf de praktijkovereenkomst die daarbij hoort. Wij denken mee met je en we ondersteunen indien nodig. 

  Mag ik naar het buitenland om stage te lopen?
  Ja, je mag ook stage in het buitenland lopen. Mocht je dit willen dan is dit in periode 1 van leerjaar 4 mogelijk. Echter gezien de huidige pandemie COVID-19 is een buitenlandstage op dit moment niet mogelijk. Wij volgen hierbij de adviezen van de rijksoverheid.

  Toetsing

  Hoe rond ik mijn opleiding af?
  Elke IBS sluit je af met 3 toetsen (theorietoets, je project en een praktijktoets). Als je al het verplichte onderwijs met een voldoende hebt afgerond, mag je de landelijke examens doen, te weten:

  • Proeve van bekwaamheid: Zorgdragen voor dieren
  • Kennisexamen
  • Werkprocesexamen: Professionele gebitsreiniging
  • Proeve van bekwaamheid: De Praktijk

  Werk- en doorstroommogelijkheden

  Waar kan ik werken na mijn opleiding?
  Je kunt aan de slag in een dierenkliniek als paraveterinair, maar ook in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld als voerleverancier of farmaceut.

  Is er genoeg werkgelegenheid na mijn opleiding?
  We zien dat vrijwel al onze studenten hun plek vinden in de praktijk. Het is wel belangrijk dat je je differentieert van je medestudenten en aan je netwerk bouwt, zodat je goed zichtbaar bent als je een baan zoekt. Stage lopen is hierbij een cruciaal onderdeel.

  Kan ik ook doorstuderen? 
  Elke afgeronde mbo-opleiding op niveau 4 biedt de ruimte om door te stromen naar het hbo. Een hbo-instelling kan wel eigen toelatingseisen hebben met betrekking instromen. Informeer bij de hogeschool van je keuze naar de toelatingseisen.

 • Voeding- en leefstijladviseur

  Voorlichtingsfilmpje Voeding en welzijn


  Veelgestelde vragen

  Algemeen

  Wat is het verschil met de Helicon-opleidingen Stad en mens - Specialisatie Lifestyle (Tilburg) en Voeding- en welzijn (Den Bosch)? 
  Bij Voeding- en leefstijladviseur begeleid je mensen naar een gezondere leefstijl. Naast voeding wordt er ook naar beweging en gedrag gekeken. Bij Voeding en welzijn (Den Bosch) ligt de focus op het voorlichten over voeding op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Bij Stad en mens (Tilburg) is voeding een kleiner onderdeel. Door middel van keuzedelen specialiseer je je in Lifestyle, waarbij naast voeding ook vele andere thema's aan bod komen. 

  Hoe groot is de klas?
   We hebben nu een klas van 22 studenten, maar dat kan ieder jaar anders zijn. We hebben plek voor zo’n 30 studenten.

  Krijg ik een mentor?
  Iedere klas krijgt een mentor, die je begeleidt tijdens je studie. Je mentor is bijvoorbeeld op hoogte van je studievoortgang, ondersteunt je bij eventuele studieproblemen, biedt je een luisterend oor als er problemen voordoen bij sociaal-emotionele ontwikkeling etc.

  Wat doen we samen met Summa? – of is er een verschil?
  Nee hoor, de opleiding is hetzelfde en wordt gegeven op onze locatie Helicon Helmond en die van het Summa college Eindhoven.

  Met welke vooropleiding word ik toegelaten?
  Met de volgende vooropleidingen word je toegelaten bij de opleiding Voeding- en leefstijladviseur:

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg;
  • Diploma vmbo gemengde leerweg; 
  • Diploma vmbo theoretische leerweg; 
  • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
  • Diploma vakopleiding (mbo niveau 3);
  • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4. 

  We hebben geen vakkenpakketeisen voor Voeding- en leefstijladviseur.

  Inhoud opleiding

  Welke vakken krijg ik bij de opleiding Voeding- en leefstijladviseur?
  In de opleiding staan een aantal thema’s centraal:

  • Gedrag en leefstijl
  • Bedrijfsleven en leefstijl
  • Gedrag en voeding
  • Fit met voeding
  • Budget, voorlichting en voeding
  • Menu engineering
  • Duurzaamheid

  Elke periode werk je aan twee projecten, die aansluiten op de beroepspraktijk. In een project krijg je zowel theorie als praktijk, en werk je zelfstandig maar ook samen met je klasgenoten. Denk aan vakken zoals voedingsleer, bewegingsleer, anatomie, voorlichting, duurzaamheid en leefstijl. Je krijgt ook het praktijkvak Koken: wat zijn de snijtechnieken? Hoe bereid je een maaltijd? En je hebt het vak Sport – je ervaart hier o.a. verschillende manieren van bewegen. Daarnaast krijg je de algemene vakken Engels, Nederlands en rekenen.

  Zijn er veel praktijklessen? 
  Je krijgt ongeveer 1 dagdeel per week praktijklessen Koken in de keuken en 1 dagdeel in de week Sport.

  Welke sporten komen aan bod?
  Denk bijvoorbeeld aan cardio- en krachttraining in de sportschool. Maar ook functional training, HIIT trainingen en groepslessen komen uitgebreid aan bod. Je gaat veel verschillende vormen van bewegen ervaren én leren hoe je deze in de praktijk kan aanbieden.

  Wat leer ik in de keuken? Word ik kok?
  Om kok te worden moet je een koksopleiding volgen. Maar je leert wél alles over het bereiden van gezonde voeding, snijtechnieken, bereidingswijzen. En je leert koken voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld hoe je groenten op een leuke manier in een maaltijd kan verwerken voor kinderen.

  Hoe ziet een lesdag er uit?
  Gemiddeld heb je op een dag van 09.00 tot 16.00 les, dit kan per dag iets verschillen. De vaste vakken zoals Engels, Nederlands en rekenen heb je vaak op donderdag. De andere dagen heb je andere vakken (zoals anatomie, voedingsleer etc) die horen bij een project (‘IBS’). Tijdens zo’n dag krijg je theorie, je gaat in verschillende werkvormen met de theorie aan de slag en je werkt zelfstandig of in groepjes aan het project. En wekelijks heb je sport op je rooster staan. Tijdens je studie werk je veel samen met studiegenoten aan projecten. De projecten houden altijd verband met een van de thema’s uit de beroepspraktijk. Met een aantal excursies en opdrachten van bedrijven laten we je zien hoe de praktijk werkt. Je geeft veel presentaties: individueel of in groepjes.

  Stage

  Hoeveel stage loop ik?
  Ieder jaar loop je 10 weken stage. In leerjaar 1 ga je in de tweede helft van het schooljaar op stage. In leerjaar 2 is er een langere stageperiode. Leerjaar 3 begin je met school en sluit je af met 20 weken afstudeerproject.  

  Kan ik stage lopen in het buitenland?
  Ervan uitgaande dat er geen corona is, is het mogelijk om in het derde leerjaar in de eerste periode een stage te volgen in het buitenland. Ook in de andere stageperiodes kan dit, maar dit is minder gebruikelijk.

  Zijn er veel extra kosten bij de opleiding?
  Naast sportkleding zijn er geen extra kosten aan de opleiding verbonden.

  Moet ik veel boeken aanschaffen?
  Veel lesstof is digitaal aanwezig. Je moet ongeveer twee boeken aanschaffen en voor de AVO-vakken (Nederlands, Engels, rekenen) licenties voor digitale programma's.

  Werk- en doorstroommogelijkheden

  Waar kan ik na deze opleiding doorstuderen?
  Met een mbo-diploma op niveau 4 mag je naar het hbo. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen zoals:

  • Healthy living
  • Sportkunde
  • ALO
  • Fysiotherapie
  • Voeding en diëtetiek
  • HBO leefstijlcoach

  Je kan ook doorstromen naar vele andere hbo-opleidingen.

  Waar kan ik na deze opleiding gaan werken?
  Tijdens je werk geef je advies en begeleid je mensen om hun doelen te behalen richting een actieve en gezonde leefstijl. Je kan als voeding- en leefstijladviseur kun je aan de slag bij:

  • Fitnesscentra
  • Afslankstudio’s
  • Verpleegtehuizen
  • Cateringbedrijven
  • Voedingsklinieken
  • Voedingscentra in ziekenhuizen en verpleegtehuizen
  • Als zzp’er begin je voor jezelf
 • Wildlife management

  Voorlichtingsfilmpje Dierverzorging


  Veelgestelde vragen

  Algemeen

  Met hoeveel studenten zit je in je in een klas?
  In een klas zitten zo’n 25 studenten

  Krijg je een mentor?
  Ja, elke klas krijgt een mentor. Een mentor begeleidt je tijdens je schooljaar en is het eerste aanspreekpunt voor jou als student en je ouders en/of verzorgers.

  Heeft het melden van mijn ADHD (of autisme, dyslectie, depressie etc) invloed op mijn toelating tot de opleiding?
  Nee. Het is juist heel erg belangrijk dat je dit meldt. Wij kunnen dan op school direct starten met de gewenste zorg begeleiding. Het niet melden hiervan geeft vaker een moeizame start met je opleiding.

  Heb ik speciale kleding voor de praktijklessen nodig?
  Ja, voor de praktijkdagen en excursies is er werkkleding. Vanuit Helicon wordt er een pakket aangeboden, maar je hebt ook de mogelijkheid om dit zelf aan te schaffen. Hieronder valt een zwarte 3-in 1-jas, zodat we in weer en wind naar buiten kunnen. Een zwarte werkbroek, groen t-shirt en werkschoenen waarop je het liefste ook goed kunt wandelen. De werkschoenen zijn nodig voor o.a. werken in de dierentuin. Als laatste kan je zelf nog een groene trui en handschoenen aanschaffen.

  Is er een versnelde opleiding te volgen of kan ik instromen?
  Nee, er is geen mogelijkheid om deze opleiding versneld te volgen. Je moet ervaring opdoen in de praktijk. Omdat de opleiding weinig uitval kent na het eerste jaar, is het niet mogelijk om in het tweede jaar in te stromen. We willen de klassen niet te groot maken omdat we persoonlijke aandacht belangrijk vinden.

  Geldt er een maximaal aantal beschikbare plaatsen voor deze opleiding?
  Ja, voor deze opleiding is er een maximaal aantal plaatsen beschikbaar, dit zijn er 56 voor 2 klassen. Het kan voorkomen dat meer leerlingen zich aanmelden voor de opleiding, dan dat er plaatsen zijn. Helicon werkt dan met een wachtlijst. Hierbij geldt: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, op volgorde van aanmelddatum.

  Met welke vooropleiding word ik toegelaten?
  Met de volgende vooropleidingen word je toegelaten bij de opleiding Wildlife management:

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg;
  • Diploma vmbo gemengde leerweg; 
  • Diploma vmbo theoretische leerweg; 
  • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
  • Diploma vakopleiding (mbo niveau 3);
  • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4. 

  We hebben geen vakkenpakketeisen voor Wildlife management. 

  Inhoud opleiding

  Hoe ziet de opleiding eruit?
  De opleiding duurt 3 jaar. In het eerste jaar draait het om een basiskennis over dierentuinen en dieren in de natuur in Nederland. Het gaat hierbij over wilde dieren, daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan gehouden dieren die gebruikt worden voor het in stand houden van natuur gebieden. Hierbij kan je denken aan grazers, zoals een Schotse Hooglander. In de overige jaren ga je dieper in op deze kennis. Zodat je aan het eind van deze opleiding om kunt gaan met wilde dieren die gehouden zijn en de wilde dieren in de natuur.

  Wij werken met IBS-en (Integrale Beroeps Situaties), hierin draait al het onderwijs (theorie, project en praktijk) rondom die beroepssituatie. Elke IBS bestaat gemiddeld uit 10 lesweken. Aan elke IBS zitten doelen gekoppeld die je moet bereiken. Aan het einde van een laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald. Dit gebeurt in drie onderdelen: Kennistoets, Praktijk en Product. In het eerste basisjaar krijg je IBS-en zoals IBS Dierentuinmedewerker 1 en IBS  Faunadeskundige. In het tweede jaar leer je om te presenteren en om een educatieve opdracht op te zetten als boswachter publiek. Daarnaast ga je ook aan de slag met kennis en vaardigheden in opvangcentra. In het derde jaar leer je hoe je een eigen project op kunt zetten. Je leert ook hoe je onderzoek doet in de natuur. Hoe weet je of een bepaalde diersoort voorkomt in een natuurgebied en gelden hier misschien wetten of regels voor?

  Krijg ik nog andere vakken dan ‘Wildlife vakken’?
  In je opleiding volg je naast de beroepsgerichte IBS-en ook nog:

  • LOBB: persoonsvorming en burgerschapsontwikkeling
  • Keuzedelen: vakken die je zelf mag kiezen om je opleiding te verrijken; denk hierbij bijvoorbeeld aan het keuzedeel De paardenkliniek of Besluithouders van dieren
  • AVO: Nederlands, Engels en rekenen
  • BPV: beroepspraktijkvorming / stage lopen
  • Spaans

  Kan ik een Besluit houder van dieren (BHvD) behalen in mijn opleiding?
  Ja, dat kan! In je opleiding ga je altijd minimaal één BHvD doen. Deze is namelijk nodig voor je diplomering. Je doet in je opleiding het  BHvD voor herpeten (onder voorbehoud). Daarnaast kan je tegen betaling in je keuzedelen kiezen voor de overige besluithouders, namelijk hond/kat, overige zoogdieren, vissen, en vogels.

  Hoeveel keuzedelen mag ik kiezen?
  In je opleiding zitten 3 keuzedelen die je moet volgen. Je kan uit een voorgeselecteerd palet een keuze maken voor deze 3 keuzedelen. 2 van de keuzedelen zijn diergericht. 1 keuzedeel is gericht op algemene vakken /vaardigheden. Wij noemen dit generieke keuzedelen. Je start in leerjaar 2 met je eerste keuzedeel en in leerjaar 3 volg je de overige 2 keuzedelen.

  Hoeveel praktijk komt er in de opleiding aan bod?
  Je gaat in het eerste leerjaar kennismaken met de praktijk middels verschillende praktijklessen. Denkend aan praktijklessen extern waarbij dierentuindieren en dieren in natuurgebieden aan bod komen en praktijklessen intern waarbij je onderzoek doet in het natuurgebied naast Helicon Helmond, het Groot Goor. Tevens ga je in elk leerjaar minimaal 10 weken stage lopen, waarbij je praktijkervaring op doet en vervolgens de proeve van bekwaamheid aflegt eind leerjaar 3.

  Is het erg dat ik geen biologie in mijn vakkenpakket heb gehad?
  Nee, het is geen probleem. We merken wel dat sommige studenten makkelijker bepaalde theorie opnemen omdat ze dit tijdens biologie gehad hebben.

  Hoe zien de lessen er nu uit met een deel online en een deel fysiek? 
  We plannen voor elke klas een aantal dagen waar fysiek les wordt gegeven op school en een aantal dagen waar online les wordt gegeven. De praktijklessen worden fysiek aangeboden. Op school dragen we een mondkapje.

  Hoe rond ik mijn opleiding af?
  Elke IBS sluit je af met 3 toetsen (theorietoets, en twee andere vormen als verslag, presentatie, onderzoek, etc)je project en een praktijktoets). Als je al het verplichte onderwijs met een voldoende hebt afgerond, mag je de landelijke examens doen, te weten:

  • Proeve van bekwaamheid: Hierin wordt je bevraagd over je theoretische kennis en worden je vaardigheden getoetst.

  Stage

  Hoeveel stage ga ik lopen?
  In de opleiding loop je elke jaar stage van minimaal 10 weken, fulltime.

  Wat doe ik tijdens stage?
  Je loopt mee in de praktijk en je voert samen met de dierverzorger  alle handelingen uit die voorbij komen. Daarnaast werk je aan stageopdrachten die je mee krijgt vanuit school.

  Waar mag ik stage lopen?
  In het eerste jaar loop je eerst een stage bij een veebedrijf. Deze zorgt voor extra kennis over fokkerij en voortplanting. Daarnaast loop je nog 7 weken een “dierentuin” stage. Hierbij kun je denken aan een dierentuin, dierenopvang of dierenspeciaalzaak met herpeten, vogels of vissen. In de volgende jaren loop je alleen nog maar “dierentuin” stages. Daarnaast is er in overleg mogelijk om buiten het crebo stage te lopen in het groendossier. Denk hierbij misschien aan een stage bij een natuurorganisatie of stichting.

  Moet ik deze stageplek zelf zoeken?
  Ja, je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een stage. Via de website: www.stagemarkt.nl kun je via het juiste crebo van de opleiding een geschikt stagebedrijf zoeken. We denken wel mee met je, en ondersteunen waar mogelijk. Zelf onderneem je actie op bellen, mailen, langsgaan en het regelen van de praktijkovereenkomst.

  Mag ik ook in het buitenland stage lopen?
  Jazeker, dit juichen we alleen maar toe. Uiteraard zijn we nu nog afhankelijk van de situatie rondom corona en mag een student alleen maar in het buitenland stage lopen als het land als ‘groen’ erkend is. In het eerste jaar start je met een stage in Nederland.

  Mag ik twee (of meer) keer op eenzelfde bedrijf stage lopen?
  Nee, elke stageperiode vul je in op een ander stagebedrijf. Op deze manier krijg je een zo’n een goed mogelijk beeld van het werkveld.

  Werk- en doorstroommogelijkheden

  Waar kan ik werken na mijn opleiding?
  Na deze opleiding ben je klaar om als dierentuinmedewerker, voorlichter, beheerder of opzichter aan de slag te gaan. Bij een opvangcentrum voor wilde dieren, een vakantiepark, dierentuin, museum of natuurbeschermingsorganisatie. Doorstromen naar een hbo-opleiding diermanagement, wildlife management, toegepaste biologie of kust- en zeemanagement kan ook.

  Is er genoeg werkgelegenheid na mijn opleiding?
  We zien dat vrijwel al onze studenten hun plek vinden in de praktijk. Het is wel belangrijk dat je je differentieert van je medestudenten en aan je netwerk bouwt, zodat je goed zichtbaar bent als je een baan zoekt. Stage lopen is hierbij een cruciaal onderdeel.

  Kan ik ook doorstuderen? 
  Met een mbo niveau 4 diploma op zak mag je doorstuderen op het hbo. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen als Diermanagement, Toegepaste biologie, Bos- en natuurbeheer, Zee- en kust management of Toerisme. Een hbo-instelling kan wel eigen toelatingseisen hebben met betrekking tot het instromen. Informeer bij de betreffende hbo-school welke toelatingseisen dit zijn.


Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn