Student in het bos met bosmaaier

Bos- en natuurbeheer

Boswachter worden? Dan is dit dé opleiding voor jou!

Buiten aan het werk

Tijdens de opleiding Bos- en natuurbeheer leer je van alles over de bos- en natuurterreinen in Nederland. Van het ontstaan van de landschappen, de flora en fauna en natuurlijk hoe je dit moet beheren. Dat doen we natuurlijk in ons belangrijkste klaslokaal: buiten. Je vindt ons veel op de Veluwe en allerlei andere natuurgebieden in het gehele land. De opleiding wordt aangeboden in Velp (bol en bbl) en in Roermond (bol). 

Na de opleiding kun je aan de slag als boswachter, veldmedewerker, terreinbeheerder of medewerker groenvoorziening. Je moet voor zo’n baan natuurlijk kunnen zagen, maaien en rasters plaatsen. Ook ben je aanspreekpunt voor bezoekers. Afhankelijk van het niveau leer je ook beheerplannen schrijven, bestekken, begroten en inventariseren.

Ontdek de opleiding

Deze video kun je bekijken als je de marketingcookies accepteert.

Pas cookievoorkeuren aan

Opleidingsdetails

Niveau: 2, 3, 4
Leerweg: bbl, bol
Duur:
2 jaar (Niveau 2)
3 jaar (Niveau 3 en 4)
Crebo: 25617, 25620, 25622

Kom kennismaken

Meer weten over de opleiding? Dat kan op verschillende manieren. Bezoek bijvoorbeeld de school tijdens een open dag. Ben je geïnteresseerd in de bol-opleiding Bos- en natuurbeheer? Dan kun je een dag meelopen met een klas. Denk je na over de bbl-opleiding? Volg dan de online voorlichting. Tijdens een voorlichting krijg je meer verdiepende informatie over de opleiding.

 

Algemene informatie

Wat leer je bij Bos- en natuurbeheer?

Je volgt vakken over natuurbeheer, ecologie (relatie tussen dieren en omgeving) en aanleg en beheer van natuurgebieden. Ook flora- en fauna, inventariseren, aansturen en begeleiden (op niveau 4) en mens en natuur komen aan bod. Je leert daarnaast veel praktische en technische zaken, zoals motorzagen en bosmaaien. Het hangt af van het niveau dat je volgt hoeveel aandacht welk vak krijgt. Naast dat je stage loopt, leer je op school ook veel in de praktijk. Je haalt op het gebied van motorkettingzagen (op niveau 3 en 4) en bosmaaien, zowel bij de bol- als bbl-opleiding.

Bij de bbl-opleiding gaan we ook op excursie, maar minder vaak – de meeste praktijkervaring doe je op in je leerwerkbedrijf. Wel gaan we vaak naar buiten in de les, bijvoorbeeld op het landgoed waarop Yuverta mbo Velp ligt, de natuur begint letterlijk bij onze voordeur.

Je kunt aan de slag bij bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Provinciale Landschappen of landgoederen, waar we veel mee samenwerken. Maar ook bij boomverzorgingsbedrijven, milieu-educatiecentra, groenaannemers of gemeenten. Denk aan beroepen als:

 • Boswachter
 • (Meewerkend) Terreinbeheerder
 • Veldmedewerker
 • Bosaannemer
 • Begin je eigen bedrijf

Diploma op zak? Dan kun je ook verder leren. Met je niveau 2-diploma kun je beginnen aan een mbo-opleiding op niveau 3. Met je niveau 3-diploma kun je beginnen aan een mbo-opleiding op niveau 4.

Ben je klaar met de niveau 4-opleiding? Dan kun je doorstuderen op het hbo, bijvoorbeeld hbo Bos- en natuurbeheer bij Van Hall Larenstein, ook gevestigd op Landgoed Larenstein in Velp. 

Wij doen het!

Studenten vertellen je meer.

Wij doen het!

Studenten vertellen je meer.

Baer loopt stage in het buitenland
Student vertelt
Baer loopt stage in het buitenland
Nando in een boom met een zaag
Interview
"In de toekomst hoop ik met mijn bedrijf professioneel te kunnen hobbyen"

Deze video kun je bekijken als je de marketingcookies accepteert.

Pas cookievoorkeuren aan

De bol-opleiding

Bij een bol-opleiding kom je 5 dagen in de week naar school. Veel vmbo-leerlingen kiezen voor deze variant.

Je komt 5 dagen per week naar school. We werken in projecten, vaak samen met andere studenten. Zo ga je een landgoed inventariseren en ga je aan de slag in een natuurbeheerproject. Zo leer je ook samenwerken en communiceren. Dit komt straks in je functie van pas. Want in je latere werk krijg je te maken met vragen van bezoekers van natuurgebieden.

Je loopt ieder jaar één periode stage van 9 à 10 weken. Bijvoorbeeld bij Staatsbosbeheer, een groenaannemer, een gemeente, landschap of adviesbureau. Hier kijk en werk je mee en voer je stageopdrachten uit.
Je regelt zelf je stageplek, maar je studieloopbaanbegeleider helpt je uiteraard als dat nodig is. Een overzicht van goedgekeurde stagebedrijven is te vinden op de website Stagemarkt.

 • Niveau 3: zoek op crebonummer 25620, ‘Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie’
 • Niveau 4: zoek op crebonummer 25617, ‘Opzichter/uitvoerder groene ruimte’

De bol-opleiding Bos- en natuurbeheer niveau 4 duurt 3 jaar. Een uitzondering geldt voor studenten met een havo-diploma of mbo-diploma op niveau 3 of 4, zij kunnen ook de versnelde opleiding volgen. De opleiding duurt dan 2 jaar.

De bbl-opleiding

Bij de bbl-opleiding kom je één dag in de week naar school en werk je minimaal 2 dagen in het werkveld. Heb je al levens- en of werkervaring? Dan is deze variant interessant voor jou.

Volg je de opleiding op niveau 2, dan word je in 2 jaar opgeleid tot medewerker die praktisch werk kan uitvoeren binnen het werkgebied. Je komt één dag in de week naar school en werk minimaal 2 dagen in het werkveld, bijvoorbeeld bij een terreinbeheerder, groenaannemer of gemeente.

Volg je de opleiding op niveau 3, dan word je opgeleid tot vakbekwaam medewerker die veelvoorkomende beheerwerkzaamheden zelfstandig kunt uitvoeren. Jij bent degene die weet hoe het werk uitgevoerd moet worden en waar je rekening mee moet houden. Je plant en organiseert de werkzaamheden en waar nodig stuur je enkele medewerkers aan en stem je af met aannemers. Je weet van de hoed en de rand als het gaat om de praktijk. Heb je nog geen relevante praktijkervaring? Dan adviseren we je om op niveau 3 te beginnen. Je leert dan de praktijk goed kennen en dit dient als basis voor een vervolg op niveau 4.

Volg je de opleiding op niveau 4, dan word je opgeleid tot opzichter/uitvoerder. Naast dat je de praktijk van het natuurbeheer goed kent, houd je je ook bezig met het schrijven van beheerplannen, wet- en regelgeving en omgevingsmanagement. Je krijgt hiervoor lessen om goed inzicht te krijgen in de uitdagingen die er spelen in het beheer van bos- en natuurterreinen in Nederland.


Voor niveau 4 is het belangrijk dat je op het leerbedrijf voldoende mogelijkheden krijgt om bovenstaande in de praktijk toe te passen. Als deze mogelijkheden er niet zijn of je hebt nog onvoldoende praktijkervaring, dan adviseren we om op niveau 3 te beginnen.

Gedurende het schooljaar krijg je één dag in de week les (m.u.v. training bosmaaien en motorzagen). Daarnaast moet je rekenen op drie tot zes uur per week zelfstudie. Je werkt minimaal 2 dagen per week of loopt stage bij een door de SBB erkend opleidingsbedrijf in het vakgebied (zoek op bovenstaande crebonummers). Belangrijk is dat je een leerwerkbedrijf hebt gevonden voordat je start met de opleiding. Kijk ook goed naar het niveau van de opleidingsplaats, dit moet hetzelfde zijn als het niveau van de opleiding die je gaat volgen.

De opleidingen op niveau 3 en 4 duren beide drie jaar. Afhankelijk van vooropleiding, werkervaring en leerbedrijf zijn er mogelijkheden om de opleiding te verkorten. Omdat dit per persoon kan verschillen noemen we dit maatwerk en de mogelijkheden hiervoor bespreken we in een persoonlijk gesprek.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte opleidingsplek. Uiteraard kun je altijd aan ons vragen of wij een beschikbare leerwerkplek weten. Yuverta werkt samen met een aantal bos- en natuurbeheerorganisaties die jaarlijks opleidingsplaatsen aanbieden, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen en natuurbegraafplaatsen. In de meeste gevallen betekent dit dat je solliciteert bij een leerbedrijf. Deze leerbedrijven stellen hiervoor vacatures open die je via hun websites in de gaten kunt houden.

Handig om te weten

bol

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een bol-opleiding volgt, is het wettelijk lesgeld € 1.357,- per jaar (studiejaar 2023 / 2024). Je betaalt dat geld aan de overheid. Je kunt bij DUO in termijnen betalen.

bbl

Voor een bbl-opleiding is voor schooljaar 2023 / 2024 het lesgeld:

 • Niveau 1 of 2 bbl-opleiding: €270,-
 • Niveau 3 of 4 bbl-opleiding: €654,-

Schoolkosten

Naast het lesgeld of het cursusgeld zijn er ook kosten voor materialen, boekenpakket, bijdrage praktijkschool en naar keuze kosten voor logies tijdens een praktijkschoolweek en dergelijke. Deze kosten verschillen per opleiding en locatie.  

Optionele schoolkosten

Optionele schoolkosten zijn zaken die niet per se nodig zijn om je opleiding te kunnen volgen, maar die de opleiding wel verrijken. Denk aan excursies (en collectief vervoer hierheen), de kennismakingsweek en praktijktrainingen.

Bekijk de overige schoolkosten voor deze opleiding (pdf).

Leerlingen- en studentenfonds

Een opleiding kan duur zijn. Boeken, laptop of werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat kan lastig zijn, zeker als je nog geen 18 jaar bent en daardoor nog geen studiefinanciering krijgt. Als het inkomen van je ouder(s) of verzorger(s) onder 130% van de bijstandsnorm ligt, kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van de schoolkosten. Lees meer over dit leerlingen- en studentenfonds

Toelating mbo niveau 2 

 • Diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg
 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • Diploma vmbo gemengde leerweg
 • Diploma vmbo theoretische leerweg
 • Diploma entreeopleiding
 • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4

Toelating mbo niveau 3

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • Diploma vmbo gemengde leerweg
 • Diploma vmbo theoretische leerweg
 • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
 • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4

Toelating mbo niveau 4 

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 
 • Diploma vmbo gemengde leerweg 
 • Diploma vmbo theoretische leerweg 
 • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) 
 • Diploma vakopleiding (mbo niveau 3) 
 • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 

Heb jij je havo-diploma?   

Als jij de havo hebt afgerond, kun je een versneld de opleiding volgen. Tijdens jouw welkomstgesprek worden de mogelijkheden besproken. Lees meer over de overstap van de havo naar het mbo.

Geen vakkenpakketeisen 

We hebben geen vakkenpakketeisen.