omhoog

Over het mbo

Je kiest een opleiding die bij je past. Er zijn studies op verschillende niveaus. Welk niveau je gaat doen hangt onder meer af van je vooropleiding. Als je de opleiding hebt afgerond, bepaalt je niveau hoe zelfstandig je aan de slag kunt. Heb je jouw studie bijvoorbeeld op niveau 4 gedaan, dan kun je binnen jouw vakgebied ook leidinggeven aan anderen.

Op deze pagina vind je alle informatie over niveau's, leerwegen (bol of bbl), studiekosten en studiefinanciering, stages en begeleiding. Wil je meer weten? Neem contact op met de locatie waar je wilt gaan studeren.

 • De niveaus binnen het mbo

  Entree Met een Entree-opleiding ben je voorbereid om als assistent te gaan werken zonder verdere studie. Of je kiest voor een vervolgopleiding op mbo-niveau 2.

  Niveau 2 Medewerker. Je voert onder leiding werkzaamheden uit die een behoorlijke vakbekwaamheid vereisen.

  Niveau 3 Vakbekwaam medewerker. Je voert zelfstandig werkzaamheden uit die een grote vakbekwaamheid vereisen.

  Niveau 4 Middenkader functionaris. Je werkt helemaal zelfstandig en kunt leidinggeven aan anderen.

 • Jouw mogelijkheden na het vmbo & de havo

  • Geen diploma vmbo -> entreeopleiding (minimaal 16 jaar oud)
  • Vmbo Basis -> mbo niveau 2 **
  • Vmbo Kader -> mbo niveau 3 óf 4
  • Vmbo Gemengd / theoretisch -> niveau 4 ***
  • Havo* (minimaal overgang 3-4) / hbo -> niveau 4***

  * Met een havo-diploma is een versneld traject en/of vrijstelling mogelijk. We kijken samen met jou naar de mogelijkheden.
  ** Met niveau 2 mag je naar niveau 4. We gaan hierover graag eerst met je in gesprek. 
  *** Met een niveau 4 diploma kun je naar het hbo

 • De leerwegen, kies je BOL of BBL?

  Omdat niet iedereen hetzelfde is, kun je op twee manieren je studie doen. Zo’n manier heet een ‘leerweg’. Kies zelf welke van de twee leerwegen het beste bij je past:

  BOL Beroepsopleidende Leerweg: Je leert op school en wisselt de lessen af met stages op verschillende bedrijven. Het grootste gedeelte van de opleiding volg je op school. 

  BBL Beroepsbegeleidende Leerweg: Je combineert leren en werken. Je gaat 3 à 4 dagen werken en 1 à 2 dagen naar school.

 • Opbouw van een mbo-opleiding

  Alle mbo-opleidingen in Nederland zijn op dezelfde manier opgebouwd. Iedere opleiding bestaat uit een kwalificatie (met basisdeel en profieldeel) en een of meer keuzedelen. Een kwalificatie is een richting waarin je je diploma kunt halen. 

  Om je mbo-diploma te halen, moet je voldoen aan de eisen die in het kwalificatiedossier staan. Daar staat in welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag aan bod moeten komen in de opleiding. Het kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een profieldeel. 

  • Basisdeel: daar leg je een brede basis met algemene kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor het beroep. Hierbij horen vakken zoals Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan en burgerschap. 
  • Profieldeel: specifieke kennis die belangrijk is binnen de opleiding die je gekozen hebt.
  • Keuzedeel: extra vakken die je kunt volgen (om je te verdiepen of verbreden) bij je opleiding. Zo kun je een deel van je opleiding zelf invullen. Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vak, interesses, hobby''s of misschien toekomstdromen. Ongeveer 15% van de opleiding bestaat uit keuzedelen. 
 • Stages binnen het mbo

  Tijdens je MBO-opleiding ga je ook stage lopen. Dit noemen we de Beroepspraktijkvorming, oftewel BPV. Hier kun je laten zien wat je op school al hebt geleerd, maar het werkt ook andersom: je leert jezelf ontwikkelen tot hypermoderne beroepsbeoefenaar met een ondernemende houding. Oog hebben voor mens en omgeving is daarbij het uitgangspunt. Een hele leerzame ervaring! Er zijn verschillende varianten van stage:

  • dag- of lintstage: Gedurende het schooljaar loop je één of twee dagen per week stage.
  • blokstage: Je loopt stage gedurende een aaneengesloten periode van zes tot twaalf weken. Je bent vier of vijf dagen per week aanwezig in het leerbedrijf.
  • projecten en intergrale opdrachten: Deze voer je individueel of in groepsverband uit voor een organisatie. Als je verder in je opleiding bent, worden deze praktijkgerichter.
  • leren in de praktijk: Je leert gericht opdrachten uit te voeren in een erkend bedrijf, individueel en in groepsverband. De opdrachten zijn ontwikkeld door school of de ondernemer.

  Afhankelijk van het niveau en de fase van je opleiding wordt er bepaald waar je tijdens je stage aan moet voldoen. Je laat zien dat je een aantal werkprocessen onder de knie hebt en dat jij een goede beroepshouding hebt. Daarnaast werk je aan een aantal individuele leerdoelen. Je BPV is voor jou ook een mooie kans om kennis te maken met het beroep en met de werkomstandigheden.

 • Studiefinanciering en OV-kaart

  Als je gaat starten met een mbo-studie kun je vaak Studiefinanciering aanvragen.

  Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt voltijd een opleiding in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg), dan heb je in principe recht op studiefinanciering. Volg je de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) dan kom je niet voor studiefinanciering in aanmerking.

  De studiefinanciering start de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je 18e verjaardag. Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een rentedragende lening en een ov-studentenkaart.

  Alle informatie over Studiefinanciering, inclusief hoe je het kunt aanvragen, vind je op de website van DUO

  Een 'studentenreisproduct' (ook wel bekend als ov-studentenkaart) kun je aanvragen als je start met je opleiding. Dit kan ook als je jonger bent dan 18 jaar! Alles over het aanvragen vind je op deze site.

 • Begeleiding bij Yuverta

  Bij Yuverta word je optimaal voorbereid op het behalen van je diploma, de arbeidsmarkt of een eventuele vervolgopleiding na je opleiding. Tijdens je studietijd neem je zelf steeds meer verantwoordelijkheid en regie over je leerproces. En dat is belangrijk want wat je doet heeft invloed op wat je in je loopbaan kunt gaan doen. Natuurlijk krijg je tijdens jouw opleiding hierbij een goede basis aan begeleiding en coaching aangeboden.

  Soms is deze basisbegeleiding niet voldoende. Dan kun je baat hebben bij extra begeleiding of faciliteiten. Het is belangrijk om via het aanmeldformulier of gedurende je opleiding altijd aan te geven wat je nodig hebt in je opleiding.

  Op basis van jouw behoefte wordt in een gesprek verkend welke begeleiding Yuverta kan bieden. De mogelijkheden en grenzen van begeleiding zal Yuverta onderbouwen waarbij het belang van jou als student vooropstaat. Hiervoor zal steeds een individuele afweging gemaakt worden. Voor alle opleidingen bij Yuverta geldt dat je in staat moet zijn om in het werkveld te kunnen functioneren, de beroepspraktijkvorming te volgen en de opleiding binnen de gebruikelijke studieduur af te ronden.

 • Kosten en vergoedingen

  Alles over geld

  De studiekosten bestaan uit twee delen:

  • Cursusgeld betaal je als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent.,
  • Schoolkosten betaal je aan de school voor boeken, materialen, excursies, een extra training, enz.

  Cursusgeld

  Voor alle opleidingen moet je jaarlijks cursusgeld betalen als je ouder bent dan 18.
  De minister stelt jaarlijks de hoogte van dit bedrag vast. Klik op de link om het actuele tarief te bekijken voor een voltijd mbo-opleiding (bol) en een deeltijd of bbl-opleiding.

  Als je een bol-opleiding volgt, brengt DUO (dienst uitvoering onderwijs) dit bedrag in rekening. Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen. Je krijgt hierover automatisch bericht van DUO. Meer informatie vind je op de site van DUO.

  Schoolkosten

  Naast het cursusgeld zijn er ook kosten voor materialen, boekenpakket, bijdrage praktijkschool en naar keuze kosten voor logies tijdens een praktijkschoolweek en dergelijke. Deze kosten verschillen per opleiding en locatie, vraag er naar.

  Regeling minima gezinnen

  Een opleiding kan duur zijn. Boeken, laptop, licenties of werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat is zeker lastig als je nog geen 18 jaar bent, en daardoor nog geen studiefinanciering krijgt. Maar om toch te kunnen studeren, heeft de minister van Onderwijs de tijdelijke regeling minimagezinnen gemaakt.  Hiermee worden gezinnen ondersteund, die moeite hebben met het bekostigen van de onderwijsbenodigdheden van hun zoon/dochter. 

  Wil je weten of je in aanmerking komt voor de regeling of heb je andere vragen? Neem contact op met schoolfonds@yuverta.nl

 • Internationalisering: naar het buitenland

  Naar het buitenland?

  De groene sector is een échte export sector. Internationale samenwerkingen, regelgeving en handel zijn orde van de dag.  Daarom krijg je bij Yuverta krijg je de mogelijkheid om een bpv-periode in het buitenland door te brengen. Dat kan net over de grens zijn, maar ook verder weg. 

  Persoonlijke ontwikkeling

  Een stage in het buitenland is een heel avontuur. Je leert een buitenlandse taal maar ook zelfstandigheid en sociale vaardigheden. In ieder land wordt jouw beroep een beetje anders uitgeoefend, dus ben jij je na deze stage goed op de hoogte van culturele en vaktechnische verschillen. Of je nou gaat werken of doorstuderen, een buitenlandse stage staat mooi op je diploma! Voor een aantal landen kan de school, met behulp van Europese gelden, een gedeelte van de onkosten betalen. De school kan bemiddelen bij het vinden van adressen, maar het is ook mogelijk om zelf een stageplek te zoeken.

  Wil je hier meer over weten?

  Vraag naar de mogelijkheden bij de school en opleiding van jouw keuze. 

Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn