yuverta.nl
Menu

Onderwijs

Onderwijs

Cluster Onderwijs: samen uitblinken in blauw-groen onderwijs

Uitblinken in blauw-groen onderwijs, dat is hoe we in de nieuwe organisatie samen werken aan een gezonde en leefbare toekomst. We willen echt van betekenis zijn voor onze leerlingen/studenten/cursisten, voor medewerkers en voor de regio, met duurzame ontwikkeling als fundament. Op basis daarvan is voorbereidingscluster onderwijs aan de slag gegaan, vanuit drie pijlers: vmbo, mbo en LLO. Iedere pijler heeft een eigen clustertrekker. In de werkpakketten komen de pijlers inhoudelijk samen.  

Vijf werkpakketten

Cluster onderwijs heeft vijf werkpakketten. De visie op onderwijs raakt de hele nieuwe organisatie, daarom is dat het eerste werkpakket. Hierin komen ook vmbo, mbo en LLO allemaal specifiek aan bod. Het tweede werkpakket gaat over het onderwijsportfolio, daarin haalt het cluster vooral data op, die bruikbaar zijn voor de andere werkpakketten en clusters.

Vanaf september zijn we gestart met:

Onderwijsvisie: van betekenis zijn doen we zo

Waarover beslist cluster onderwijs?
In de visie op onderwijs bepalen we gezamenlijk onze visie. In dit werkteam zit een afvaardiging van alle organisaties. We kijken naar de literatuur hierover, naar de missie, visie, kernwaarden en ambitie van de nieuwe organisatie en we gaan met elkaar in dialoog over hoe we precies uitblinken in blauw-groen onderwijs. De data uit het werkpakket onderwijsportfolio gaan ons ondersteunen bij het organiseren van ons onderwijs.

Visie op onderwijs

Vanaf maart 2020 zijn we aan de slag gegaan om de fusie tussen Helicon en Wellant, en Citaverde voor te bereiden. Het begon bij inzicht krijgen in elkaars werkwijze om elkaars taal te begrijpen en om als eerste een gezamenlijke visie op onderwijs te ontwikkelen.
Op basis van de visie, missie, leidende principes en ambities hebben een groot aantal collega’s van alle organisaties samengewerkt binnen het cluster onderwijs werkpakket 1 aan de visie op onderwijs.

Benieuwd naar de visie tot nu toe?

Die kun je hier lezen Er is afgesproken dat dergelijke visiedocumenten groeidocumenten zijn en besproken worden met de tijdelijke ondernemingsraad. Bij de daadwerkelijke start van de organisatie in augustus worden visies verder aangescherpt met de input vanuit collega’s, relaties, leerlingen en studenten.

Waar is cluster onderwijs nu mee bezig?

Vanaf 1 augustus 2021 vallen we onder 1 BRIN nummer. Dat wil zeggen dat OC&W en haar toezichthouder (de inspectie van het onderwijs) ons als één organisatie ziet en beoordeelt. We zijn op dit moment bezig om voor 1 januari 2021 te bekijken wat dat precies betekent. We hebben er alle vertrouwen in dat we daar samen uitkomen. Verder werken de werkpakkettrekkers samen met collega’s van Citaverde, Wellant en Helicon aan uiteenlopende onderwijsthema’s als curriculumontwerp, online onderwijs, internationalisering en schoolplan.

We gaan daarbij aan de slag vanuit steeds dezelfde denkwijze:

  1. hoe doen afzonderlijke organisaties het? Wat doen we hetzelfde en wat kunnen we harmoniseren?
  2. wat staat er in de BGC&E documenten en wat kunnen we koppelen aan onderwijs?
  3. vanuit een next level gedachte naar de toekomst toe; waar willen we staan in 2025?


Wat verandert er nu voor het onderwijs in augustus 2021

We werven nu nog als Helicon, Citaverde en Wellant. We denken, vanuit cluster onderwijs dat er in augustus 2021 niet veel verandert qua onderwijs. Wat “niet veel is” en wat dan “wel” dat zijn we nu druk aan het onderzoeken. In de volgende update voor de kerstvakantie kunnen we daar meer over zeggen.

Meedenken?

Graag! Dat kan op verschillende manieren:

Vragen?

Bij algemene vragen over de fusie kun je terecht bij je direct leidinggevende. Bij specifieke vragen voor cluster onderwijs kun je terecht bij een van de clustertrekkers, die vind je hieronder. 

Bestuurlijk verantwoordelijk

  • Titia Bredée - LLO
  • Cyrille van Bragt - mbo
  • Gabe van der Zee - vmbo

Clustertrekkers

Ondersteuning programmabureau

  • Emma van Wissen (Galan)
  • Tim van der Meij (Galan)
Deel deze pagina opDelen