yuverta.nl
Menu

De TOR heeft als doel om de medezeggenschap vanaf 1 augustus 2020 tot het aantreden van de nieuwe ondernemingsraad -na de instellingenfusie van de drie organisaties tot één organisatie- in te vullen en vorm en inhoud te geven.
Deze TOR zal een deel van de taken en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke ondernemingsraden van drie organisaties overnemen en wel voor zover het voorgenomen besluiten betreft die de toekomstige fusieorganisatie aangaat, hierna “de nieuwe organisatie” te noemen.

Taak ondernemingsraden

De ondernemingsraden van Citaverde College, Helicon Opleidingen en Wellantcollege zullen zich enkel bezighouden met zaken die uitsluitend betrekking hebben op de eigen organisatie. De leden van de TOR zijn namens hun ondernemingsraad afgevaardigd en spreken “met last en ruggespraak”. De TOR overlegt in principe één keer per vier weken met de bestuurder. Een cyclus die start met het overleg van de agendacommissie en eindigt met het overleg van de TOR en de bestuurder. Het vergadermoment is op woensdag.
Op dit moment zijn we bezig met het bestuderen van de voorgestelde inrichting van de organisatiestructuur van de nieuwe organisatie. En zijn we als toehoorders betrokken bij de gesprekken van de bestuurders met de vakbondsbestuurders over het opstellen van een sociaal statuut. Daarnaast lezen we mee met de stukken die de diverse clusters opleveren. Als meer over de uitkomsten daarvan bekend is, dan zullen we dat uiteraard melden. We zullen iedere eerste maandag van de maand via een nieuwsbrief de ontwikkelingen  delen. 

Wie zijn de leden van de TOR?

Deel deze pagina opDelen